14 Σεπτεμβρίου

 

0914

14 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     ψωσις το Τιµίου κα Ζωοποιο Σταυρο (Νηστεία κ πάντων)

     Κοίµησις το γίου ωάννου το Χρυσοστόµου

     Μνήµη τς εσεβεστάτης βασιλίσσης Πλακίλλας, συζύγου το εσεβέστατου

βασιλι Θεοδοσίου το Μεγάλου

     Μνήµη τς γίας ΣΤ´ Οκουµενικς Συνόδου

●     γιος Πάπας

●     γιος Θεοκλς

●     γιος Βαλεριανός τ νήπιο

●     σιοµάρτυς Μακάριος Νέος

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

ψωσις το Τιµίου κα Ζωοποιο Σταυρο

(Νηστεία κ πάντων) Τ τος 326 γία λένη πγε στν ερουσαλµ γι ν προσκυνήσει τος γίους Τόπους κα ν εχαριστήσει τ Θε γι τος θριάµβους το γιο της Μ. Κωνσταντίνου. Θεος ζλος, µως, κανε τν για λένη ν ρχίσει ρευνες γι τν νεύρεση το Τιµίου Σταυρο. πάνω στ Γολγοθ πρχε εδωλολατρικς νας τς θες φροδίτης, τν ποο γκρέµισε κα ρχισε τς νασκαφές. Σ κάποιο σηµεο, βρέθηκαν τρες σταυροί. συγκίνηση πρξε µεγάλη, λλ ποις π τος τρες ταν το Κυρίου; Τότε πίσκοπος εροσολύµων Μακάριος µε ρκετος ερες, φο κανε δέηση, γγιξε στος σταυρος τ σµα µίας εσεβέστατης κυρίας πο εχε πεθάνει. ταν λθε σειρ κα γγιξε τν τρίτο σταυρό, πο ταν πραγµατικ το Κυρίου, γυνακα µέσως ναστήθηκε. εδηση διαδόθηκε σν στραπ σ λα τ µέρη τς ερουσαλήµ. Πλήθη πιστν ρχισαν ν συρρέουν γι ν γγίξουν τ τίµιο ξύλο. πειδή, µως, συνέβησαν πολλ δυστυχήµατα π τ συνωστισµό, ψωσαν τν Τίµιο Σταυρ µέσα στ να σ µέρος ψηλό, γι ν µπορέσουν ν τν δον κα ν τν προσκυνήσουν λοι. Ατή, λοιπόν, τν ψωση καθιέρωσαν ο γιοι Πατέρες, ν γιορτάζουµε στς 14 Σεπτεµβρίου, γι ν µπορέσουµε κι µες ν ψώσουµε µέσα στς ψυχές µας τ Σταυρ το Κυρίου µας, πο ποτελε τ κατ᾿ ξοχν «πλον κατ το διαβόλου». ( ρισµένοι Συναξαριστές, ατν τν µέρα, ναφέρουν κα τν ψωση το Τιµίου Σταυρο στν Κωνσταντινούπολη τ 628 π τν βασιλι ράκλειο, πο εχε νικήσει κα ξαναπρε τν Τίµιο Σταυρ π τος βάρους, ο ποοι τν εχαν ρπάξει π τος γίους Τόπους). Κοίµησις το γίου ωάννου το Χρυσοστόµου Λόγω τς µεγάλης γιορτς τς ψώσεως το Τιµίου Σταυρο, γιορτ τς µνήµης το γίου ωάννου το Χρυσοστόµου µετατέθηκε τν 13η Νοεµβρίου, που κα τ βιογραφικό του σηµείωµα.Μνήµη τς εσεβεστάτης βασιλίσσης Πλακίλλας, συζύγου το εσεβέστατου βασιλι Θεοδοσίου το Μεγάλου Ατ ταν σύζυγος το Θεοδοσίου το Μεγάλου (379-395), πολ εσεβς κα φιλάνθρωπη. σ᾿ λη της τ ζω περιποιετο τος πτωχος κα µοίραζε φειδς στος χοντας νάγκη κενα πο τος ταν παραίτητα. πισκεπτόταν τος σθενες κα τος περιέθαλπε µ τ δια της τ χέρια. τσι, σν καλς Σαµαρείτης φο ζησε, πεβίωσε ερηνικά.

 

Μνήµη τς γίας ΣΤ´ Οκουµενικς Συνόδου

Βλέπε τν 13η ουλίου, που ναφέρεται µαζ µ τς λλες ξι γιες Οκουµενικς Συνόδους.

γιος Πάπας

ντεξε τ φοβερότερα βασανιστήρια, χωρς ν πάψει στιγµ ν δέεται πρς τν Θεό. Καταγόταν π τν πόλη Λαράνδου τς Λυκαονίας. ταν Γαλέριος ξαπέλυσε γριο διωγµ κατ τν χριστιανν, γιος Πάπας πέστη να π τ σκληρότερα µαρτύρια. Στν ρχ τν κτύπησαν µ πέτρες στ σαγόνια, µέχρι πο το τ σπασαν. Κατόπιν τν κρέµασαν νάποδα κα τν µαστίγωσαν νελέητα. πειτα το ξέσχισαν τ πλευρ κα τς πληγές του καψαν µ ναµµένες λαµπάδες. λλ᾿ γιος Πάπας, πέφερε λα ατ µ καταπληκτικ ποµον κα δοξολογοσε τν θε µέχρι τς τελευταίας του πνος.

 

γιος Θεοκλς

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Βαλεριανός τ νήπιο

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

σιοµάρτυς Μακάριος Νέος

πρξε µαθητς κα µιµητς το Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνα (1486-89, 1497-98). ταν ραος στ σµα κα τν ψυχ κα ζηλωτς στς ρετές. Τν κατέλαβε πόθος το µαρτυρίου κα γι᾿ ατ πρε δεια κα ελογία π τν Πατριάρχη Νήφωνα, ποχώρησε π τ γιον ρος κα πγε στ Θεσσαλονίκη. κε βρκε να συγκεντρωµένο πλθος θωµανν, στος ποίους δίδαξε µ θέρµη τ µυστήριο τς νσάρκωσης το Χριστο. γριεµένοι ο θωµανοί, ρµησαν κατ το γίου κα µ µαχαίρια κα ξύλα πλήγωσαν πολ τ σµα του, κα φο τν συνέλαβαν τν ριξαν στ φυλακή. Τν ποµένη µέρα Μακάριος στ κριτήριο, κουσε µετάπειστος τς κολακεες κα τς ποσχέσεις τν Τούρκων, πο προσπαθοσαν ν µεταστρέψουν τ φρόνηµά του. Στς προτροπς ατς γιος παντοσε: «Μακάρι κα σες ν γνωρίζατε τν ληθιν κα κατηγόρητη πίστη µας κα ν εχατε βαπτιστε στ νοµα τς γίας Τριάδος, κα ν εχατε λευθερωθε π τν πλανεµένη θρησκεία σας». Ο θωµανο ταν κουσαν ατά, τν βασάνισαν πι γρια κα τελικ τν ποκεφάλισαν τ 1527. Κατ᾿ λλες πληροφορίες τ µαρτύριο το γίου γινε τ 1507.