11 Σεπτεμβρίου

 

0911

11 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     σία Θεοδώρα π τν λεξάνδρεια

●     γιος Εφρόσυνος µάγειρας

     Ο γιοι Διόδωρος, Διοµήδης κα Δίδυµος

     γία άς

     Ο γιοι Δηµήτριος, Εανθία σύζυγός του κα Δηµητριανός γιός τους

     γία Θεοδώρα τς Βάστας Πελοποννήσου

     νακοµιδ Λειψάνων τν σίων Πατέρων Σεργίου κα Γερµανο

     πόδοσις ορτς το Γενεθλίου τς Θεοτόκου

 

 

σία Θεοδώρα π τν λεξάνδρεια

Καταγόταν π τν λεξάνδρεια στ χρόνια το βασιλι Ζήνωνος (474-490)] κα ταν συνεζευγµένη µ εσεβ νδρα, τν Παφνούτιο. ζω τς Θεοδώρας ταν τίµια, νάρετη κα φοσιωµένη στ σύζυγό της. µως, µισόκαλος διάβολος, σ κάποια στιγµ δυναµίας τς Θεοδώρας, τν σπρωξε κρυφ στ µοιχεία. Κανες δν τν εδε. Κανες δν τ µαθε. Μποροσε, ποµένως, ν συνεχίσει ρµονικ τν ζωή της µ τ σύζυγό της. ταν, µως, κουσε τ λόγια του Εαγγελίου, µ τ ποα Κύριος διδάσκει τι «οκ στ κρυπτόν, ο φανερν γενήσεται», δν πάρχει, δηλαδή, κρυφό, τ ποο δ θ γίνει φανερ στ µέλλον, σκέφθηκε τ βάθος τς µαρτίας της κα κλαψε πικρά. Ντύθηκε πειτα νδρικά, πγε σ µοναστήρι κα κάρη µοναχός µε τ νοµα Θεόδωρος. κε, µέρα-νύκτα µετανοοσε κα κλαιγε τν µαρτία της. Μετ π δυ χρόνια, συκοφαντήθηκε τι πόρνευσε µ γυνακα, ταν φεραν να νεογέννητο µωράκι ξω π τν ν πόρτα το µοναστηριο. Τότε Θεοδώρα πρε τ βρέφος κα γι πτ λόκληρα χρόνια, ξω π τ µοναστήρι µ διάφορες κακουχίες, τ νέθρεψε σν δικό της. ταν πανλθε στ µοναστήρι, τ ταλαιπωρηµένο σµα της µετ π λίγο καιρ ξεψύχησε. Τότε ο µοναχοί, ταν διαπίστωσαν τ φλο της, θαύµασαν κα λοι µαζ δόξασαν τ Θεό.

 

γιος Εφρόσυνος µάγειρας

πρξε γράµµατος, λλ᾿ ληθιν εσεβς κα πιστός. κανε οκονοµίες µ στερήσεις το αυτο του, µόνο κα µόνο γι ν κάνει λεηµοσύνες. Τ πάγγελµά του το πέτρεπε ν τρώει πρτος τ καλύτερα φαγητά. Ατς µως, δν θέλησε ν τ µεταχειριστε ποτέ. τρωγε µ µεγάλη εχαρίστηση τ χόρτα κα τς λιές του, τν στιγµ πο βραζαν ψηναν µπροστά του τ ρεκτικότερα κρέατα κα τ προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν Εφρόσυνος πγε σ µοναστήρι, που κα κε ξασκοσε τ ργο το µαγείρου. λλ᾿ ατός, ντίθετα π τι στ κοσµικ ξενοδοχεα, στ µοναστήρι φτιαχνε µετριότατο φαγητό. Σ µερικος πο τν ερωνεύονταν γι᾿ ατή του τν κατάσταση, Εφρόσυνός µε πραότητα παντοσε: « καλ µαγειρικ δν εναι τόσο καλς βοηθς γι τν βασιλεία τν ορανν. Τν πολλ εφροσύνη πο ζητον τ σώµατα, θ τν χάσουν κατ᾿ νάγκην ο ψυχές. Κα γ δν χω δ προορισµ ν σς κολάσω». Τελικ Εφρόσυνος πέθανε σ᾿ να ρηµικ συχαστήριο. Κα κκλησία, πο ξέρει τι στν αώνια ζω δν χει κανένα νώτερο δικαίωµα π ναν µάγειρα νας βασιλις φιλόσοφος, νέγραψε µεταξ τν γίων της τν µάγειρο Εφρόσυνο, πειδ ξερε κα ν πιστεύει κα ν ζε κατ τ θέληµα το Θεο.

 

Ογιοι Διόδωρος, Διοµήδης κα Δίδυµος

Κα ο τρες γιοι ταν π τν Λαοδίκεια τς Συρίας. Συνελήφθηκαν π τν κε ρχοντα, κα πειδ µολόγησαν µ θάρρος τι εναι χριστιανοί, µαστιγώθηκαν µέχρι θανάτου.

 

γία άς

γία ατή, ν ταν γριά, αχµαλωτίσθηκε π τος Πέρσες µαζ µ 9.000 χριστιανούς, πο βασανίστηκαν ποικιλοτρόπως. Μαζ λοιπν µ᾿ ατούς, στάθηκε κα γία µπροστ στος ρχιµάγους το βασιλι τς Περσίας κα τιµωρήθηκε µ διάφορα βασανιστήρια. Τελικ τν ποκεφάλισαν. παράδοση λέει τι, ταν τν ποκεφάλισαν, γ κείνη, πο δέχτηκε τ αµα της, φούσκωσε κα ψώθηκε περφυσικά. Ο δ δήµιοι, πο τν βασάνισαν, παράλυσαν κα τυφλώθηκαν, κα έρας γέµισε π θαυµάσια εωδιά.

 

Ογιοι Δηµήτριος, Εανθία σύζυγός του κα Δηµητριανός γιός τους

Θανατώθηκαν κατ τν διάρκεια σεισµο. Στ Συναξάρι µως το κατόνταρχου Κορνηλίου βρίσκουµε γι τος µάρτυρες ατος τ ξς: Δηµήτριος ταν φιλόσοφος κα ρχοντας τς πόλης Σκεψέων Σκήψης τς Μ. σίας, κα διώκτης τν Χριστιανν. δ γυνακα του Εανθία κα γις του Δηµητριανς ταν στν να προσευχόµενοι, µαζ µ τν Κορνήλιο. Τ στιγµ µως κείνη γινε σεισµς κα Εανθία µ τν Δηµητριαν καταπλακώθηκαν στ ρείπια το ναο, φωνάζοντας τ νοµα το Κορνηλίου. Τ µαθε ατ Δηµήτριος, βρκε τν Κορνήλιο κα τν παρακάλεσε ν σώσει τν οκογένειά του. Πράγµατι Κορνήλιος βγαλε ζωντανος π τ ρείπια τ δυ µέλη τς οκογενείας το Δηµητρίου, πο εχε σν ποτέλεσµα τν µεταστροφ στν Χριστ το Δηµητρίου, καθς κα λων τν κατοίκων τς πόλης κείνης.

 

γία Θεοδώρα τς Βάστας Πελοποννήσου

Πρόκειται γι τοπικ γία πο ζησε τν 10ο αἰῶνα στν κεντρικ Πελοπόννησο (σύνορα Μεσσηνίας- ρκαδίας). π µικρ γάπησε τν θεάνθρωπο κα λυτρωτ Χριστ κα σ᾿ ατν φιέρωσε τ ζωή της. ζησε σν µοναχς σ νδρικ µοναστήρι τς νω Μεσσηνίας κα φτασε σ µεγάλο ψος γιότητας. Συκοφαντήθηκε µως βάναυσα, τι φησε γκυο κοπέλα τς περιοχς! Τ θη τς ποχς κείνης ταν τέτοια, στε βιαστικ τν καταδίκασαν σ θάνατο. Γιατί µως ν εχε πρόχειρη τν πόδειξη θότητάς της σν γυνακα κα φο ρνήθηκε τν συκοφαντία, δν τν χρησιµοποίησε; Τ λόγο γνωρίζει ατ κα Θεός. Γεγονς εναι τι φορτώθηκε ξένη ντροπ κα ποφάσισε ν µαρτυρήσει π γάπη. Τ τελευταα λόγια της ταν: «Τ σµα µου ν γίνει ναός, τ µαλλιά µου πελώρια δέντρα κα τ αµα µου ποτάµι». Σήµερα στν τόπο το µαρτυρίου της, στ χωρι Βάστα ρκαδίας, πάρχει ξωκλσι πο π δίπλα του περνάει ποτάµι κα πάνω στ σκεπ του πάρχουν κατ παράδοξο τρόπο 17 τεράστια δέντρα. Λεπτοµερ βιογραφία τς γίας, γραψε Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κα Μεγαλουπόλεως κ. Θεόφιλος. (Ν παρατηρήσουµε δ τι βιογραφία τς γίας ατς, χει ρκετ κοιν στοιχεα, µ᾿ ατ τς γίας Θεοδώρας τς λεξανδρινς, πο µνήµη της γιορτάζεται πίσης ατν τν µέρα).

 

νακοµιδ Λειψάνων τν σίων Πατέρων Σεργίου κα Γερµανο «τν ν Βαλάµ θαυµατουργν κ τς Νοβαγράδας (Νεαπόλεως) πιστραφέντων ες τν ν Βαλάµ ερν ατν Μονήν».

 

πόδοσις ορτς το Γενεθλίου τς Θεοτόκου