6 Σεπτεμβρίου

0906

6 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Θαµα ρχαγγέλου Μιχαλ ν Χώναις ( Κολασσας)

Ο γιοι Εδόξιος, Ρωµύλος, Ζήνων, Μακάριος 11.000 Μάρτυρες κα 1104

Στρατιτες Μάρτυρες

     γία Καλοδότη

●     γιος Φαστος Πρεσβύτερος

     Ο γιοι Μακάριος κα νδρέας

●     γιος Βίβος σιοµάρτυρας

     Ο γιοι Κυριακός, Διονύσιος κα νδρέας (κατ᾿ λλους νδρόνικος)

     Ο γίες νδροπελαγία κα Θέκλα

●     γιος Θεόκτιστος ναύκληρος

●     γιος Κυριακς δηµότης

●     γιος Σαραπάβων βουλευτής

     γκαίνια Ναο τς περαγίας Θεοτόκου

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Θαµα ρχαγγέλου Μιχαλ ν Χώναις ( Κολασσας)

Σ κάποιο µέρος τς Φρυγίας, γ νέβλυσε γιασµένο νερ µ τν δύναµη το ρχαγγέλου Μιχαήλ, πο γιάτρευε κάθε ρρώστια τν σθενούντων. νας χριστιανός, λοιπόν, πειδ γιατρεύτηκε κόρη του, κτισε ραιότατο να στ νοµα το ρχιστράτηγου, πάνω στ γίασµα. Μετ 90 χρόνια, λθε στ να κάποιος ελαβς νέος, νόµατι ρχιππος. µεινε πηρέτης στ να κα ζοσε ζω σκητικ κα µ γκράτεια. ταν εδαν ατ τ πργµα ο εδωλολάτρες, πιασαν τν ρχιππο κα τν χτύπησαν δυνατά. πειτα, ρµησαν ν καταστρέψουν τ να κα τ γίασµα. λλ᾿ τς µεγάλης δυνάµεως το ρχαγγέλου! λλων π᾿ ατος τ χέρια µειναν παράλυτα κα λλους σταµάτησε φράγµα φωτις κα τσι γύρισαν λοι πρακτοι. µως τ πεσµα κα θυµς τος θησε ν κάνουν κτροπ το κοντινο ποταµο, γι ν παρασύρει τ να κα ν πνίξουν τν ρχιππο. λλ κα πάλι θαµα! ποταµς γύρισε πρς τ πίσω! Τότε σκέφθηκαν ν νώσουν κα λλους δυ ποταµούς. µως ρχάγγελος Μιχαλ παρουσιάστηκε στν ρχιππο καί, φο τν βγαλε ξω π τ ναό, κανε τ σηµεο το σταυρο κα ο ποταµο στάθηκαν σν τεχος. Πρόσταξε, πειτα, ν χωνευθον κα πράγµατι, κατ παράδοξο τρόπο, ως σήµερα στ µέρος κενο τ νερ τν ποταµν χωνεύονται. Κα γι᾿ ατ τ µέρος νοµάστηκε Χναι.

 

Ογιοι Εδόξιος, Ρωµύλος, Ζήνων, Μακάριος 11.000 Μάρτυρες κα 1104 Στρατιτες Μάρτυρες

π᾿ ατος µν Ρωµύλος ταν πραιπόσιτος στ ξίωµα στ χρόνια το σκληρο διώκτη τν Χριστιανν Τραϊανο (97-117). Στν ρχ κα Ρωµύλος ταν διώκτης τν Χριστιανν κα Τραϊανς τν στειλε στ Γαλλία γι ν ξαναγκάσει τος κε χριστιανος στρατιτες ν προσκυνήσουν τ εδωλα. Δν τ κατάφερε µως κα ξόρισε 11.000 π᾿ ατος στν ρµενία, που λοι θανατώθηκαν στ Μελιτινή. Ρωµύλος µως µεταµελήθηκε κα λεγξε µ θάρρος τν σκληρότητα το Τραϊανο. Τότε πέστη φρικτ βασανιστήρια κα στ τέλος τν ποκεφάλισαν. δ Εδόξιος, κόµης στ ξίωµα κα χριστιανς στν π Διοκλητιανο διωγµό, συνελήφθη π τν ρχοντα Μελιτινς κα φο σκληρ βασανίστηκε, τελικ ποκεφαλίστηκε µαζ µ τν Μακάριο, τν Ζήνωνα κα 1104 (κατ᾿ λλους 1134) στρατιτες.

 

γία Καλοδότη

ταν γυνακα κάποιου Κύρου, π τν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. Συνελήφθη κατ τν π Δεκίου διωγµ κα ποκεφαλίστηκε π τν γεµόνα κα κουρίκτορα Οαλεριαν, ν ταν γκυος.

 

γιος Φαστος Πρεσβύτερος

Μαρτύρησε στν π Δεκίου διωγµ στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. Συνελήφθη π τν γεµόνα Οαλεριαν, ποος, µετ π πολλ βασανιστήρια, τν ποκεφάλισε. Ο γιοι Μακάριος κα νδρέας π᾿ ατος µν Μακάριος ταν πολιτευόµενος, δ νδρέας κουρικτοριανός. Κα ο δυ κατ τν π Δεκίου διωγµό, συνελήφθηκαν στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου π τν γεµόνα Οαλεριαν κα φο πέστησαν πολλ βασανιστήρια, τελικ ποκεφαλίστηκαν.

 

γιος Βίβος σιοµάρτυρας

Ατς ταν µοναχς κα διάκονος. Συνελήφθη στν π Δεκίου διωγµ π τν γεµόνα Οαλεριαν, στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. Κα φο πέστη σκληρ βασανιστήρια, ποκεφαλίστηκε.

 

Ογιοι Κυριακός, Διονύσιος κανδρέας (κατ᾿λλους νδρόνικος)

π᾿ ατος µν Κυριακς ταν κόλουθος το πρεσβυτέρου Φαύστου (πο προαναφέραµε), δ Διονύσιος ναγνώστης κα νδρόνικος ( νδρέας) στρατιώτης. λοι µαρτύρησαν στν π Δεκίου διωγµό, στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου κα πέστησαν π τν γεµόνα Οαλεριαν τν δι ποκεφαλισµο θάνατο.

 

Ογίες νδροπελαγία κα Θέκλα

Ο παρθένες ατς ταν δελφς µεταξύ τους κα συνελήφθηκαν στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου π τν γεµόνα Οαλεριαν. Ατς τς πέβαλε σ σκληρ βασανιστήρια κα στ τέλος τς ποκεφάλισε. (Ν σηµειώσουµε δ, τι, πιθανν τ νοµα νδροπελαγία ν εναι µίξη τν δυ νοµάτων νδρέα δρονίκου κα Πελαγίας. Διότι στν Πατµιακ Κώδικα 266, ναφέρεται µνήµη τν παρθένων δελφν Πελαγίας κα Θέκλης κα πι κάτω νδρόνικου το Στρατιώτη. Μερικο Συναξαριστές, τν µνήµη τν γίων ατν, ναφέρουν κα τν 3η Νοεµβρίου, καθς κα τν Κυριακ τν γίων Πάντων).

 

γιος Θεόκτιστος ναύκληρος

Κα ατς συνελήφθη στν π Δεκίου διωγµό, π τν γεµόνα Οαλεριανό, στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. Κα φο βασανίστηκε σκληρά, ποκεφαλίστηκε.

 

γιος Κυριακς δηµότης

ταν π τος χριστιανος τς λεξάνδρειας τς Αγύπτου κα καταδιώχτηκε στν π Δεκίου (250) διωγµό. Συνελήφθη µ πολλος λλους µαζ κα φο ποικιλοτρόπως βασανίστηκε, στ τέλος τν ποκεφάλισαν.

 

γιος Σαραπάβων βουλευτής

Πληροφορίες γι τν ζωή του χουµε λιγοστές. Ξέρουµε τι ζησε στν λεξάνδρεια, ταν ατοκράτορας ταν λυσσώδης διώκτης τν χριστιανν Δέκιος, τ 250 µ.Χ. ρχοντας Οαλέριος, φο δν µπόρεσε ν τν φοβίσει, στε ν θυσιάσει στ εδωλα, ργισµένος τν σκότωσε µ τ διο του τ σπαθί. Τ λείψανό του τάφηκε µ πολλ ελάβεια π εσεβες χριστιανούς, ο ποοι τιµοσαν τ ζλο κα τν σοφία του, κα ταν εγνώµονες γι τ συχν εεργετήµατα πο τος κανε. γκαίνια Ναο τς περαγίας Θεοτόκου«Ες τ Δεύτερον ν τ οκ τς γίας Ερήνης» (κατ᾿ λλους γίας ννης).