2 Σεπτεμβρίου

0902

2 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Μάµας

●     γιος ωάννης Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     γιος Διοµήδης

●     γιος ουλιανός

●     γιος Φίλιππος ( Θεόδοτος Θεόδωρος)

●     γιος Ετυχιανς

●     γιος σύχιος

●     γιος Λεωνίδης

●     γιος Ετύχιος

●     γιος Φιλάδελφος

●     γιος Μελάνιππος

     γία Παρθαγάπη

     Ο Δίκαιοι ερες λεάζαρ κα Φινεές

     Ο γιοι ειθαλς κα µµών ( µµον)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Μάµας

Γεννήθηκε στ Γάγγρα τς Παφλαγονίας τ 260 µ.Χ., π γονες χριστιανούς, τ Θεόδοτο κα τν Ρουφίνα, ταν ατο ταν µέσα στ φυλακή, που πέθαναν προσευχόµενοι. Μάµας, βρέφος κόµα, µεινε ρφανός. µως, µία πλούσια χριστιαν γυνακα, µµία, τν υοθέτησε κα τν νέθρεψε µ στοργ µητρικ κα σύµφωνα µ τ πνεµα το Εαγγελίου. πειδ δ νόµαζε τν θετή του µητέρα συνεχς µάµα, δηλ. µαµά, νοµάστηκε Μάµας. ταν γινε 15 χρονν, πιάστηκε π εδωλολάτρες, διότι χωρς φόβο, δηµόσια, µολογοσε τ Χριστό. Τότε τν χτύπησαν λύπητα. Κρέµασαν στ λαιµό του µολυβένιο βαρίδιο κα τν ριξαν στ θάλασσα. µως µ τν δύναµη το Θεο σώθηκε. πειτα τν ξανασυνέλαβαν κα τν ριξαν σ ναµµένο καµίνι κα µετ τροφ στ θηρία. λλ πειδ κα π΄ ατ σώθηκε θαυµατουργικά, διαπέρασαν τν κοιλιά του µ τρίαινα. Κα τσι µαρτυρικ κα νδοξα ναχώρησε π΄ ατ τν ζωή. Μς θυµίζει δ τ λόγια του Κυρίου, πο επε: «στις ον ταπεινώσει αυτν ς τ παιδίον τοτο, οτος στν µείζων ν τ βασιλεί τν ορανν». ποιος, δηλαδή, ταπεινώσει τν αυτό του σν τ παιδάκι ατό, ατς εναι µεγαλύτερος στ βασιλεία τν ορανν.

 

γιος ωάννης Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

π παιδ διακρίθηκε γι τν σπάνια γκράτειά του κα γι τν π φυσικο ρωτα πρς τν νηστεία, πργµα πο το δωσε κα τν προσωνυµία το Νηστευτ.

γιος ωάννης γεννήθηκε στν Κωνσταντινούπολη κα ταν γινε φηβος κανε τ πάγγελµα το χαράκτη. καρδιά του µως, ταν δοσµένη στ θεα κα κάθε µέρα διάβαζε τν γία Γραφ κα λλα θρησκευτικ βιβλία, πλουτίζοντας τσι τς γνώσεις του. Τ πλεονεκτήµατά του ατά, κτίµησε Πατριάρχης ωάννης Γ΄ κα τν χειροτόνησε διάκονο. π τν θέση ατ νέπτυξε διαίτερα τν λεηµοσύνη, βοηθώντας πλθος φτωχν κα λλων πόρων. ργότερα γινε πρσβύτερος, κα µετ τ θάνατο το Πατριάρχη Ετυχίου, µ κοιν πόδειξη ρχόντων κα λαο, κλέχτηκε διάδοχός του ωάννης Νηστευτς σν ωάννης Δ΄ (12-4-582 π βασιλέως Μαυρικίου). Τ πόσο λαµψε κα σν Πατριάρχης ωάννης, χουµε πολ εγλωττες µαρτυρίες: πίσκοπος Σενιλλίας σίδωρος τν παριστάνει σν γιο κα Πατριάρχης εροσολύµων Σωφρόνιος τν ποκάλεσε «σκήνωµα πάσης ρετς». Στν ωάννη πίσης, Σύνοδος τν Πατριαρχν πο συνλθε στν Κωνσταντινούπολη τ 587, το πένειµε τν τίτλο «οκουµενικός». Σχετικά µε τς κκλησιαστικς ποινς ωάννης θέσπισε σοφ κανονικό, πο βρίσκεται στ Πηδάλιο. Πέθανε 2 Σεπτεµβρίου το 595 κα τ λείψανό του τάφηκε στ να τν γιων ποστόλων.

 

γιος Διοµήδης

Μαρτύρησε, φο θανατώθηκε σπαθιζόµενος.

 

γιος ουλιανός

Θανατώθηκε φο τν χτύπησαν µ ξύλο στ κεφάλι κα τσι νδοξα µαρτύρησε.

 

γιος Φίλιππος ( Θεόδοτος Θεόδωρος)

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Ετυχιανς

Μαρτύρησε, φο τν ψησαν ζωνταν πάνω σ σχάρα.

 

γιος σύχιος

Μαρτύρησε δι παγχονισµο.

 

γιος Λεωνίδης

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

γιος Ετύχιος

Μαρτύρησε δι σταυρικο θανάτου.

 

γιος Φιλάδελφος

Ο Συναξαριστς γι τν τρόπο το µαρτυρίου του ναφέρουν: «λίθ τν τράχηλον βαρυνθες τελειοται».

 

γιος Μελάνιππος

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

γία Παρθαγάπη

Μαρτύρησε δι πνιγµο µέσα στ θάλασσα.

 

Ο Δίκαιοι ερες λεάζαρ κα Φινεές

ταν ερες τν βραίων. µν λεάζαρ ταν τρίτος γις το αρών, δ Φινες ταν γις µν το λεάζαρ, γγονς δ το αρών. Κα µν λεάζαρ ταν πιτηρητς τς Σκηνς (το Μαρτυρίου) (ριθµ. δ΄, 16). δ Φινεές, γι τ ζλο πο δειξε θανατώνοντας τν Ζαµβρ κα τν Χασβ τν Μαδιανίτιδα, διότι ναίσχυντα κπορνεύονταν προσβάλλοντας τν Μωϋσ κα τν συναγωγ τν υἱῶν σραήλ, λαβε τν διαθήκη αωνίου εροσύνης (ριθµ. κε΄, 11-13).

 

Ογιοι ειθαλς καµµών (µµον)

ταν π τν δριανούπολη τς Θρκης κα ργάζονταν µ θερµότατο ζλο γι τν ξάπλωση τς πίστης το ησο Χριστο. Παροιµιώδης δ ταν κα φιλανθρωπία τους, µ τν ποία εεργετοσαν κα χριστιανος κα εδωλολάτρες. Τ τελευταο µως ατό, συντελοσε πολ στ µεταβολ τν εδωλολατρν πρς τν λήθεια το Εαγγελίου. παρχος Βάβδος, ταν πληροφορήθηκε τν δράση ατ το ειθαλ κα το µµών, διέταξε τν σύλληψή τους. Καί, πειδ ρνήθηκαν ν θυσιάσουν στ εδωλα, τος θανάτωσαν µ χτυπήµατα σκληρότατα, µ µαστίγια π νερα βοδιν.