22 Αὐγούστου

0822

22 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος γαθόνικος κα ο µαζ µ᾿ ατν Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος,

κίνδυνος, Σεβηριανός κα Πρίγκηπας (στ ξίωµα)

     σία νθοσα κα θανάσιος εροµάρτυρας πο βάπτισε ατήν, κα ο δυ

πηρέτες της Χαρίσιµος κα Νεόφυτος

     Ο γιοι Ερηναος, ρ κα ροψις

     Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου «ν τ Πυρσ τς Ερυτανίας»

     γία ριάδνη Βασίλισσα

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος γαθόνικος κα ο µαζ µ᾿ ατν Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, κίνδυνος, Σεβηριανός κα Πρίγκηπας (στξίωµα)

µάρτυρας γαθόνικος ταν π τν Νικοµήδεια, κα τν συνέλαβε κόµης Ετόλµιος, ποος, ταν πέστρεφε π τν περιοδεία του στν Πόντο, που εχε πάει γι ν καταδιώξει χριστιανούς, στν Κάρπη βρκε τν Ζωτικό, πο τν θανάτωσε µαζ µ τος µαθητές του. κε µαθε τι πρίγκιπας τς πόλης γινε χριστιανς π κάποιον γαθόνικο. Τότε, συνέλαβε τν πρίγκιπα κα τν γαθόνικο, κα φο τος τιµώρησε µαζ µ λλους χριστιανούς, κατόπιν λους µαζ τος δήγησε στ βασιλιά, πο βρισκόταν στ Θρκη. λλ στ δρόµο, κοντ σ να χωρι νοµαζόµενο Ποταµός, σκότωσε τος Ζήνωνα, Θεοπρέπιο, κίνδυνο κα Σεβηριανό. Διότι π τς πολλς πληγς πο εχαν στ πόδια τους, δν µποροσαν πλέον ν βαδίσουν. ταν φθασε στ χωρι µµους κοντ στ Σιλυβρία, µ βασιλικ διαταγ ποκεφάλισε, τσι πως τος εχε δεµένους, τν γαθόνικο, τν πρίγκιπα κα τος λλους χριστιανούς. τσι, λοι κολούθησαν τ παράδειγµα το σφαγµένου ρνίου, το Χριστο, κα ξια θ συναριθµηθον µ᾿ ατος πο θ εναι «γεγραµµένοι ν τ βιβλί τς ζως το ρνίου». Δηλαδή, µ᾿ ατος πο θ εναι γραµµένοι στ βιβλίο τς αώνιας ζως το ρνίου, δηλαδ το Χριστο.

 

σία νθοσα καθανάσιος εροµάρτυρας πο βάπτισε ατήν, κα ο δυπηρέτες της Χαρίσιµος κα Νεόφυτος

σία νθοσα πρξε στ χρόνια το βασιλι Οαλεριανο (253-259) κα καταγόταν π τν Σελεύκεια τς Συρίας. ταν κόρη πλούσιων εδωλολατρν γονέων, το ντωνίνου κα τς Μαρτυρίας (Μαρίας). πιθυµώντας ν δε τν διδάσκοντα πίσκοπο θανάσιο στν Ταρσ τς Κιλικίας, πεισε τν µητέρα της ν µεταβε κε µαζ µ δυ πηρέτες της, τν Χαρίσιµο κα τν Νεόφυτο, µ τν πρόφαση τι θ δε τν τροφό της. ταν βρκε τν θανάσιο, βαπτίσθηκε π᾿ ατν κα κάρη µοναχή. Κατόπιν ποσύρθηκε στν ρηµο κα κε, φο γι 23 λόκληρα χρόνια ζησε σκητικά, πεβίωσε ερηνικά. δ γιος θανάσιος, δηγήθηκε στν Οαλεριαν κα πειδ δν δέχτηκε ν θυσιάσει στ εδωλα, ποκεφαλίστηκε. Τ διο κα ο πηρέτες τς νθούσας, Χαρίσιµος κα Νεόφυτος, µολόγησαν µ θάρρος τν Χριστ µπροστ στν βασιλι κα ποκεφαλίστηκαν.

 

Ογιοι Ερηναος, ρ καροψις

Ερηναος διέπρεπε µεταξ τν ερέων τς κκλησίας το Χριστο. Δν στήριζε µόνο µ τν διδασκαλία του κα τ παράδειγµά του τος πιστούς, λλ πλωνε τ πνευµατικά του δίχτυα κα στος πιστους κα πολλος π᾿ ατος φερνε στν κιβωτ τς σωτηρίας, δηλαδ στν κκλησία το Χριστο. Γι τν δραστηριότητά του ατή, συνελήφθη κα πέστη φρικτ µαρτύρια. Ο δυ λλοι µως, ρ κα ροψις, εχαν τ θάρρος κα καναν δριµύτατη παρατήρηση στν παρχο, πο ταν θεατς τν βασανιστηρίων. Τότε κα ατο εχαν τν δια τύχη. Βασανίστηκαν µαζ µ τν ερέα, κα ο τρες κατόπιν ρίχτηκαν µέσα στ φωτιά. λλ ξαφνικά, ραγδαία βροχ σβησε τν φωτι κα ο τρες µάρτυρες βγκαν νέγγιχτοι π τ καµίνι. Πανικόβλητος τότε παρχος δωσε διαταγ κα τος ποκεφάλισαν. Σύναξις τς περαγίας Θεοτόκου «ν τ Πυρσ τς Ερυτανίας»

Πρόκειται γι τν εκόνα τς Παναγίας τς Προυσιώτισσας, πο βρίσκεται στ Μοναστήρι το Προυσο. Τ θαυµατουργ ατ εκόνα τς Θεοτόκου λέγεται τι τν ζωγράφισε Εαγγελιστς Λουκς κα λθε π τν Προσα τς Μ. σίας (σύµφωνα µ τ χειρόγραφο 3 το κώδικα τς ερς Μονς Προυσιωτίσσης). Τν φερε π τν Προσα κάποιος εγενς νέος στ χρόνια τς εκονοµαχίας (829) π εκονοµάχου βασιλέως Θεοφίλου. Στ δρόµο µως γι τν λλάδα τν χασε κα εκόνα ποκαλύφθηκε θαυµατουργικ σ᾿ να τσοπανόπουλο, µ µία στήλη φωτς σν πυρσς – γι᾿ ατ πρε κα τν πωνυµία Πυρσς – στ µέρος που ταν κρυµµένη. νέος, πο εχε γκατασταθε στν Πάτρα, ταν τ µαθε θέλησε ν τν πάρει. λλ᾿ εκόνα θαυµατουργικ γύρισε κα πάλι στ γριο µέρος τς Ερυτανίας, που ποκαλύφθηκε στος ντόπιους βοσκούς. Τότε νέος, µαζ µ᾿ ναν πηρέτη του, πγαν κα ατο κε, που γιναν µοναχο µετανοµασθέντες Διονύσιος κα Τιµόθεος ντίστοιχα. Στ Μοναστήρι λοιπν ατό, γίνεται µέχρι κα σήµερα µεγάλο πανηγύρι κα πλθος κόσµου συρρέει γι ν προσκυνήσει τν θαυµατουργ ατ εκόνα τς περαγίας Θεοτόκου.

γία ριάδνη Βασίλισσα

γνωστη στος Συναξαριστές, ναφέρεται στν Συναξαριστ το Delehaye κατ τν Κώδ. το ξονίου Τ. ΙΙΙ. 16 κα τν Παρισιν Κώδ. 1617 (στς 23 Αγούστου).