20 Αὐγούστου

0820

20 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     Προφήτης Σαµουήλ

     Ο γιοι 37 (κατ᾿ λλους 40) Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Βιζύη τς Θρκης

     Ο γιοι Σεβρος κα Μέµνων Κεντυρίων

     γία Φωτειν «ξω τς θύρας τν Βλαχερνν»

●     γιος Λούκιος βουλευτής

     Ο γιοι λιόδωρος κα Δοσά ( Δοσα Σοδς)

     Ο γιοι Ρηγνος κα ρέστης «ο ν Κύπρ»

●     γιος Θεοχάρης Νεαπολίτης, π τν Μικρ σία

●     σιος βράµιος ρχιµανδρίτης Σµολένσκης Θαυµατουργς (Ρσος)

   γιος ερόθεος Α´ πίσκοπος Ογγαρίας, γιος Στέφανος Α´ Βασιλες Ογγαρίας

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Προφήτης Σαµουήλ

Γεννήθηκε στν ρµαθαίµ Σιφ στ ρος φραίµ, π τν φυλ το Λευΐ. ταν γις το λκαν κα τς ννας, ποία ταν στερα κα δι τς προσευχς Θες τς χάρισε παιδί, τ Σαµουήλ, πο τν φιέρωσε στ Θε γι ν κφράσει τν εγνωµοσύνη της. Σαµουλ ταν µεγάλωσε, πηρέτησε τν Κύριο κα γινε µέγας προφήτης κα κριτς το λάου δικαιότατος. Ατς χρισε βασιλες, τ Σαολ κα τ Δαυίδ, προφήτευσε 40 χρόνια κα πέθανε σ βαθει γεράµατα. ς ναφέρουµε, µως, µερικος οκοδοµητικος λόγους του, πο ξεφώνησε στ λα το σραήλ, λλ σχύουν κα γι τος λαος κάθε ποχς. Λέει λοιπόν: «Ἐὰν φοβηθετε τν Κύριον κα δουλεύσητε ατ κα κούσητε τς φωνς ατο κα µ ρίσητε τ στόµατι Κυρίου κα τε κα µες κα βασιλες βασιλεύων φ᾿ µν πίσω Κυρίου πορευόµενοι ἐὰν δ µ κούσητε τς φωνς Κυρίου… σται χερ Κυρίου φ᾿ µς κα π τν βασιλέα µν». Δηλαδή, ν φοβστε κα πολογίζετε τν Κύριο, κα Τν λατρεύετε κα πακούετε στ προστάγµατά Του, κα δν ντιδράσετε πρς ατ πο σς παραγγέλλει Κύριος, κα κολουθετε σταθερ κα σες κα κυβερνήτης πο σς κυβερν τ δρόµο πο σς ποδεικνύει Κύριος, σς λέγω λα θ πηγαίνουν καλά. Θ χετε τν ελογία το Κυρίου. ν µως δν πακούσετε στ προστάγµατα το Κυρίου, τότε θ πέσει πάνω σ σς κα τν κυβερνήτη σας, βαρ τ χέρι το Κυρίου κα θ τιµωρηθετε.

 

Ογιοι 37 (κατ᾿λλους 40) Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Βιζύη τς Θρκης

π᾿ ατος τος γίους, λλοι µν ταν π τ Βυζάντιο, λλοι δ π τν Φιλιππούπολη. Συνελήφθησαν στ Βιζύη τς Θρκης π τν παρχο πελλιανό, κα πειδ µολόγησαν µ θάρρος τν ληθιν πίστη τους στν Χριστό, στν ρχ τος κοψαν τ πόδια κα τ χέρια κα πειτα τος καψαν ζωντανος µέσα σ ναµµένο καµίνι. δ Παρισινς Κώδικας 1587, ναφέρει κα κατάλογο νοµάτων τους ς ξς: Σευρος, ρίωνας, ντιλνος, Μολίας, Εδαίµονας, Σιλουανός, Σαβίνος, Εστάθιος, Στράτωνας κα Βόσβας π τ Βυζάντιο, π δ τν Φιλιππούπολη Τιµόθεος, Παλµάτος, Μεστός, Νίκωνας, Δίφιλος, Δοµετιανός, Μάξιµος, Νεόφυτος, Βίκτωρας, Ρίνος, Σατορνίνος, παφρόδιτος, Κερκς, Γάιος, Ζωτικός, Κρονίονας, νθανάς, Ερος, Ζωΐλος, Τύραννος, γαθός, Πανσθένης, χιλλέας, Πανθήριος, Χρύσανθος, θηνόδωρος, Παντολέοντας, Θεοσεβής, Γενέθλιος κα Μέµνονας. Στ δ Πατµιακ Κώδικα 266, ναφέρονται τν 24η Αγούστου κα στ σύνολό τους 33 κα µ κάποιες διαφορς στ νόµατά τους, σ σχέση µ τν Παρισιν Κώδικα. «Τ ατ µέρ θλησις τν γίων µαρτύρων Σεβήρου κα Μέµνονος τν ν Θρκ µαρτυρησάντων, ν τ νόµατα εσι τατα: Ρίων, νειτυλλιανός, Σαβνος, Εστάθιος, Στρατίων, Βόσβας, οτοι εσι Βυζάντιοι. Τιµόθεος δ κα Παλµάτιος, Μεστός, Νίκων, Δίφιλος, Δοµέτιος, Μάξιµος, Νεόφυτος, Βίκτωρ, Βίνος, Σατορννος, παφροδίτης, Κέρκος, Γάιος, Ζωΐλος, Τύραννος, γαθός, Παρθένος, χιλλεύς, Πανθήριος, Χρύσανθος, θηνόδωρος, Παντολέων, Θεόσεβρος, Γενέθλιος, ρος, οτοι Θράκες πρχον π Διοκλητιανο κα Μαξιµιανο τν βασιλέων».

 

Ογιοι Σεβρος κα Μέµνων Κεντυρίων

Σεβρος ταν π τν Σίδη τς Παµφυλίας, γις το Θρακιώτη Πετρωνίου κα τς Μυγδονίας. Ατς λοιπόν, ταν λθε στ Φιλιππούπολη κα εδε τος παραπάνω 37 γίους Μάρτυρες ν γωνίζονται γενναα γι τν Χριστό, µ θάρρος µολόγησε κα ατς τν να κα ληθιν Θεό. µέσως τότε ξέσχισαν τς σάρκες του µ σιδερένια πυρακτωµένα νύχια, κατόπιν τν πριόνισαν, πειτα το φόρεσαν σιδερένια πυρακτωµένη ζώνη κα στ τέλος τν ποκεφάλισαν. Παρόµοια βασανιστήρια πέστη κα Μέµνων, πο κα ατς µ τόλµη µολόγησε τν Χριστό. Τελικ ατόν, τν καψαν ζωνταν µέσα σ ναµµένο καµίνι.

 

γία Φωτειν «ξω τς θύρας τν Βλαχερνν»

Μλλον πρόκειται περ γκαινίων ναο τς γίας Φωτεινς στν τοποθεσία ατή.

 

γιος Λούκιος βουλευτής

Φόρεσε τ στεφάνι το µαρτυρίου στ χρόνια το ατοκράτορα Διοκλητιανο (299 µ.Χ.). Καταγόταν π τν Κυρήνη τς Λιβύης, κα ταν νας π τος βουλευτές της. ν κα εδωλολάτρης, κολουθοσε τ νόµο τς συνείδησης κα διακρινόταν γι τν πιεικ κα φιλάνθρωπη συµπεριφορά του. ταν λοιπν πίσκοπος Κυρήνης εροµάρτυρας Θεόδωρος -πο γιορτάζουµε τν 4η ουλίου- φανέρωσε στ µαρτύριό του τος θαυµάσιους θησαυρος τς χριστιανικώτατης ψυχς του, Λούκιος λκύστηκε κα δέχτηκε τ γιο βάπτισµα. φο ναψε µέσα το χριστιανικ φλόγα, µπόρεσε ν φέρει στν λήθεια το Εαγγελίου κα τν παρχο Διγνιανό. Κα ο δυ κατόπιν πγαν στν Κύπρο, που ργάστηκαν γι τν διάδοση τς πίστης. λλ κα κε διωγµς κατ τν χριστιανν ταν στ ποκορύφωµά του. κε λοιπν κα Λούκιος, φο συνελήφθη, πρε τ µαρτυρικ στεφάνι µ ποκεφαλισµό.

 

Ογιοι λιόδωρος κα Δοσά ( Δοσα Σοδς)

ζησαν π βασιλείας Σαβωρίου, πο ταν βασιλις τν Περσν. Ατς λοιπόν, µ τ στρατεύµατά του, κατέλαβε µία πόλη τν Ρωµαίων κα ρχισε ν γκρεµίζει τος ναος τν χριστιανν κα ν καίει τς γιες εκόνες. Τότε λιόδωρος, πο τότε ταν 95 χρονν, µαζ µ τν Δοσά, παρουσιάστηκαν στν σεβ βασιλι κα το καναν δριµύτατες παρατηρήσεις, µολογώντας συγχρόνως τν Χριστ Θε ληθινό. Τότε Σαβρ τος βασάνισε σκληρ κα νελέητα. φο κοψε τς µύτες τους, τελικά τους θανάτωσε καίγοντας τ κεφάλια τους.

 

Ογιοι Ρηγνος καρέστης «ον Κύπρ»

γνωστοι στος Συναξαριστές. µνήµη τους γινόταν στν Κύπρο, που πέστησαν µαρτυρικ θάνατο π τος εδωλολάτρες. Κατάγονταν π τν Χαλκηδόνα (µλλον Καρχηδόνα), που συνελήφθησαν π τν γεµόνα κα διότι ταν χριστιανο φυλακίστηκαν. ταν λευθερώθηκαν κατέφυγαν στν Κύπρο, που, κοντ στ Λεµεσό, µαρτύρησαν γι τν χριστιανική τους πίστη. Ο πληροφορίες ατς σύµφωνα µ τν κολουθία τους, πο κδόθηκε στ Λεµεσ τ 1902 (βλ. κα Delehaye, Les Saints de Chypre, σελ. 271).

 

γιος Θεοχάρης Νεαπολίτης,

π τν Μικρ σία Τ τος 1740, π Σουλτάνου χµτ κα µπραµ Πασ γενικο διοικητ τς Μ. σίας, κδόθηκε διάταγµα συγκέντρωσης τν γοριν τν χριστιανν σ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα σ᾿ ατ βρέθηκε κα ρφανς Θεοχάρης. Κάποια µέρα µως, δικαστς τς Νεαπόλεως (Νέβσεχηρ) Καππαδοκίας, εδε τν Θεοχάρη µέσα στ στρατόπεδο, το ρεσε κα τν πρε στ σπίτι του ν περιποιεται τ ζα του. εσέβεια κα µορφι το Θεοχάρη, καναν τν δικαστ ν το προτείνει ν γίνει γαµπρός του, φο µως γίνει πρτα µωαµεθανός. Θεοχάρης µ θάρρος πάντησε: «φέντη µου, γ γεννήθηκα χριστιανός, κα δν µπορ ν ρνηθ τν πίστη το Σωτρα µου κα τν πατέρων µου». θωµανς δικαστής, θεώρησε τν πάντηση προσβλητικ κα τν πείλησε µ βασανιστήρια. Τότε Θεοχάρης τρεξε στν Να το γίου Γεωργίου κα µετάλαβε τν χράντων Μυστηρίων. ταν το κανε κα πάλι πρόταση γάµου µ τν κόρη του δικαστής, Θεοχάρης σταθερ ρνήθηκε. Τότε µετ π σκληρ βασανιστήρια, τν δήγησαν ξω π τν πόλη τς Νεαπόλεως, που τν λιθοβόλησαν κα κατόπιν τν παγχόνισαν, µεσηµέρι στς 20 Αγούστου 1740. Τ 1923 τ λείψανα το γίου Θεοχάρη λθαν στν Θεσσαλονίκη κα τοποθετήθηκαν στν Να τς γίας Ακατερίνης, που κα σήµερα βρίσκονται.

 

σιος βράµιος ρχιµανδρίτης Σµολένσκης Θαυµατουργς (Ρσος)

 

γιος ερόθεος Α´πίσκοπος Ογγαρίας, γιος Στέφανος Α´ Βασιλες Ογγαρίας

διακήρυξις τς γιότητάς τους γινε τ καλοκαρι το 2000 π τ Οκουµενικ Πατριαρχεο.