23 Ἰουλίου

0723

23 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Φωκς νέος, π τν Σινώπη, νακοµιδ τν λειψάνων του

●     Προφήτης εζεκιήλ

●     γιος πολλινάριος πίσκοπος Ραβέννας

●     γιος Βιτάλιος πο µαρτύρησε στ Ραβέννα

●     γιος πολλώνιος εροµάρτυρας πίσκοπος Ρώµης

     Ο γιοι Μάρτυρες πο θανατώθηκαν π τος Βουλγάρους

     Ο γιοι πτ Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στν Καρθαγένη κατ΄ λλους στ

Χαλδία (Χαλκηδόνα)

     Σύναξις το γίου ωάννη το Βαπτιστ ν τος λύµπου πλησίον το γίου

Θωµ

     γκαίνια Ναο «ν Σκάλλαις» ( Χάλλαις) ρχιστρατήγου Μιχαήλ

     σία ννα ν τ Λευκαδί ( Λευκάτη)

●     γιος Συµεν τς µµέσας (Ῥῶσος)

     σία Πελαγία Τηνία

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Φωκς νέος, π τν Σινώπη,

νακοµιδ τν λειψάνων του Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τν 22α Σεπτεµβρίου, τν µέρα ατ γιορτάζουµε τν νακοµιδ τν γίων λειψάνων του.

 

Προφήτης εζεκιήλ

ζησε στ χρόνια του Ναβουχοδονόσορα, κατ τν κτο αἰῶνα π.Χ. (κατ΄ λλους τ 477π.Χ.). πατέρας του ταν ερέας κα νοµαζόταν Βουζί. νατροφ το εζεκιλ πρξε πολ πιµεληµένη, µέσα στ πλαίσια τν αστηρν θν τς πατροπαράδοτης θρησκείας. ταν µείλικτος χθρς κάθε κακίας κα µαρτίας κα λεγχε µ θάῤῥος τος περόπτες κα λαζονικος ρχοντες. εζεκιλ ταν πολ γαπητς στ λα κα πολλο προσέρχονταν σ΄ ατόν, κόµα κα πρεσβύτεροι ουδαοι, γι ν ζητήσουν τς συµβουλές του. Ο προφητεες του ναφέρονται κυρίως στν καταστροφ τς ερουσαλµ κα µετά. παράδοση ναφέρει τι εζεκιλ φονεύθηκε π τν φυλ το Γάδ, πειδ λεγχε τς εδωλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στ σηµεριν Βαγδάτη το ράκ. ς ναφέρουµε, µως, µερικ λόγια του προφήτη, πο δίνουν θάνατα µηνύµατα ζως αωνίου: «Κα γένετο λόγος Κυρίου πρς µ λέγων… τι πσαι α ψυχα µα εσιν … ψυχ µαρτάνουσα, ατ ποθανεται. δ νθρωπος ς σται δίκαιος, ποιν κρµα κα δικαιοσύνην … ζω ζήσεται, λέγει Κύριος». Δηλαδή, Κύριος µίλησε σ µένα, λέει εζεκιήλ, κα επε: «κάθε ζω νθρώπου εναι δική µου. Ατς πο µαρτάνει, ατς κα θ τιµωρηθε µ θάνατο. νθρωπος, µως, πο εναι δίκαιος, ατς πο τηρε τς ντολές µου κα φέρεται µ δικαιοσύνη, ατς θ ζήσει αώνια, λέγει Κύριος».

 

γιος πολλινάριος πίσκοπος Ραβέννας

πρξε µαθητς κα κόλουθος το ποστόλου Πέτρου, τν ποο κολούθησε π τν ντιόχεια στ Ρώµη. πειτα διος πόστολος Πέτρος τν χειροτόνησε πίσκοπο Ραβέννας. κε πολλινάριος ργάστηκε µ πολ ζλο γι τν διάδοση το Εαγγελίου κα κατόρθωσε τν φωτισµ πολλν εδωλολατρν, µ ποτέλεσµα ο ερες τν εδώλων ν τν συλλάβουν κα ν τν κακοποιήσουν. ργότερα πολλινάριος θεράπευσε µ τν χάρη το Θεο, τν Βονιφάτιο, διακεκριµένο µέλος τς κοινωνίας τς Ραβέννας, πο ταν κωφάλαλος κα τν κόρη του, πο πασχε π δαιµόνιο. Τ γεγονς ατό, φερε πολλος εδωλολάτρες στν πίστη το Χριστο κα ο ερες τν εδώλων, φο τν συνέλαβαν τν βασάνισαν σκληρά. πειτα πολλινάριος ναχώρησε στν Αµυλία, που νέστησε τν κόρη το πατρικίου Ρουφίνου, πο λόκληρη οκογένειά του προσλθε στν Χριστό. Τότε παρχος τς πόλης, φο τν βασάνισε τν βαλε σ΄ να πλοο γι ν τν ξορίσει. Τ πλοο µως ναυάγησε, πολλινάριος σώθηκε, βγκε στ Μοισία τς Θρκης κα π κε πέστρεψε στ Ραβέννα. Μόλις φτασε τν συνέλαβαν κα τν κλεισαν στ φυλακ µ τν εθύνη κάποιου κατόνταρχου. κατόνταρχος µως ταν χριστιανς κα τν φησε ν φύγει. ταν τ µαθαν ατ ο ερες τν εδώλων, στειλαν νθρώπους τους, ο ποοι τν πρόλαβαν στ δρόµο κα τν χτύπησαν τόσο γρια, στε τ σµα του παραµορφώθηκε πνιγµένο στ αµατα. Τν νόµισαν πεθαµένο κα τν φησαν, λλ χριστιανο τν παρέλαβαν κα τν περιποιήθηκαν. Μετ πτ µέρες µως, φο ελόγησε τ πνευµατικά του παιδιά, παρέδωσε τν γία του ψυχ στν στεφανοδότη Θεό.

 

γιος Βιτάλιος πο µαρτύρησε στ Ραβέννα

Μαρτύρησε τ τος 62 µ.Χ. κανε τ πάγγελµα το πλοποιο κα νκε στος νθερµους Χριστιανος τν χρόνων κείνων. ταν κάποτε στ Ραβέννα ταν παρν στ βασανιστήρια κάποιου γιατρο, Ορσικίνου νοµαζόµενου, ταράχτηκε κα µ δυνατ φων νθάῤῥυνε τν γιατρ στ µαρτύριο, µ ποτέλεσµα γιατρς ν ποστε µ γενναιότητα τ µαρτύριο. Τότε δικαστς Παυλνος διέταξε ν συλλάβουν τν Βιτάλιο κα ν τν βασανίσουν. Γεµάτος π αµατα, Βιτάλιος, δηγήθηκε σ΄ να βαθ λάκκο, που τν θανάτωσαν ρίχνοντάς του µεγάλες πέτρες. λλ θεία δίκη δν ργησε ν λθει. Τν Βιτάλιο κατάγγειλε στν Παυλνο κάποιος ερέας τν εδώλων, πο κα ατς ταν κε κα ριχνε πέτρες στν Βιτάλιο. Ξαφνικ µως, τν κατέλαβε δαιµόνιο κα µ σπασµος φώναξε µ γρια φωνή: «Βιτάλιος µάρτυς το Χριστο µ κατακαίει σκληρά» κα στν παραφροσύνη του ρίχτηκε στ ρεµα το κοντινο ποταµο κα πνίγηκε.

 

γιος πολλώνιος εροµάρτυρας πίσκοπος Ρώµης

Μαρτύρησε, φο τν θανάτωσαν µ κτοξευόµενα βέλη κα κατόπιν τν ριξαν στ φωτιά. πίσκοπος Ρώµης µως µ τέτοιο νοµα δν πρξε. δ Παρισινς Κώδ. 223 Coislin καλε τν γιο ατν πλ εροµάρτυρα).

 

Ογιοι Μάρτυρες πο θανατώθηκαν π τος Βουλγάρους

βασιλις το Βυζαντίου Νικηφόρος Πατρίκιος, τ 811, βγκε π τν Κωνσταντινούπολη µ λα του τ στρατεύµατα, τν γιό του Σταυράκιο κα τν γαµπρό του Μιχαήλ, γι ν πολεµήσει τος Βούλγαρους. µάχη ταν σκληρ κα Νικηφόρος νίκησε κατ κράτος τος Βούλγαρους. ντ µως ν µεριµνήσει γι τν τακτοποίηση τν στρατευµάτων του µετ τν νίκη, πιδόθηκε σ τσιµπούσια κα ονοποσίες. Ο Βούλγαροι νασυντάχθηκαν κα τν νύχτα πεσαν κατ τν Βυζαντινν στρατευµάτων, µ ποτέλεσµα ν τος διαλύσουν. διος βασιλις θανατώθηκε π τν ρχηγ τν Βουλγάρων Κροµο. σοι στρατιτες συνελήφθηκαν, ο Βούλγαροι τος ξεβίαζαν ν΄ ρνηθον τν Χριστό. λλ΄ πειδ ατο ρνονταν ν λλαξοπιστήσουν, λλους θανάτωσαν µ ποκεφαλισµ κα λλους µ παγχονισµό.

 

Ογιοι πτ Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στν Καρθαγένη, κατ΄ λλους στ Χαλδία (Χαλκηδόνα)

 

Σύναξις τογίου ωάννη το Βαπτιστν τος λύµπου πλησίον τογίου Θωµ

 

γκαίνια Ναο «ν Σκάλλαις» ( Χάλλαις) ρχιστρατήγου Μιχαήλ

Δν χουµε καµι λλη πληροφορία γι τ γεγονς ατό.

 

σία ννα ν τ Λευκαδί ( Λευκάτη)

πρξε στ χρόνια το βασιλι Θεοφίλου το εκονοµάχου (829-842) κα ταν κόρη πλούσιας κα πίσηµης οκογένειας. δια εχε φθονα σωµατικ κα πνευµατικ χαρίσµατα διότι νατράφηκε ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου. Μετ τν θάνατο τν γονέων της, γινε κληρονόµος τς µεγάλης πατρικς περιουσίας, πο µέρος της διαµοίρασε στος φτωχούς. λλ τν ραία ατ κόρη, γάπησε κάποιος γαρηνός, πο διέµενε στν Κωνσταντινούπολη κα τν ζήτησε σ γάµο, µ τν συγκατάθεση το βασιλι Βασιλείου. ννα δν δέχτηκε κα µ δάκρυα προσευχόταν στν Θε ν τν παλλάξει π΄ ατν τν πειρασµό. Πράγµατι Θες κουσε τς προσευχές της κα γαρηνς πέθανε. Τότε ννα ντάχθηκε σ κάποιο µοναστήρι τς Κωνσταντινουπόλεως, που πιδόθηκε σ σκληρότατη σκηση κα προσευχή. τσι σκητικ φο πέρασε γι 50 χρόνια, µετ π βραχύχρονη σθένεια, παρέδωσε τν µακαρία ψυχή της στ Θεό. Τ δ τίµιο λείψανό της, µετ π χρόνια ταν κτάφηκε, βρέθηκε σο κα εωδίαζε λόκληρο θεία εωδία, κα κανε πολλ κα διάφορα θαύµατα.

 

γιος Συµεν τς µµέσας (Ῥῶσος)

Δι Χριστν σαλός.

 

σία Πελαγία Τηνία

Πελαγία ταν κόρη το παπ Νικηφόρου Νεγρεπόντη. µητέρα της ταν π τν Τριπόταµο τς Τήνου κα νκε στν οκογένεια Φραγκούλη. Γεννήθηκε τ 1752 στ χωρι Κάµπο τς Τήνου κα τ κοσµικό της νοµα ταν Λουκία. π διάφορα γγραφα φαίνεται τι εχε κόµα τρες δελφές. οκογένειά της διακρινόταν γι τν γν πίστη κα τν προσήλωση στ θρησκευτικ δεώδη. Λίγα χρόνια µετ τν γέννηση τς Λουκίας πατέρας της πέθανε. ταν τότε 12 χρονν κα δειχνε σηµάδια ντονης πιθυµίας ν φιερωθε κα ν πηρετήσει τ θέληµα το Θεο. Ο δυσκολίες τς ζως καναν τν µητέρα της ν τν στείλει στν Τριπόταµο, στν κάπως πι εκατάστατη δελφή της. κε Λούκια µεινε τρία χρόνια κα συχν πισκεπτόταν τν λλη θεία της, πο ταν µοναχ στ Μον Κεχροβουνίου. νοιωσε τότε πιτακτικ τν νάγκη ν΄ κολουθήσει τν µοναχικ βίο κα σ λικία 15 χρονν µπκε στ Μονστήρι σν δόκιµη, π τν πίβλεψη τς θείας της µοναχς Πελαγίας. ταν λθε ρα γινε κα δια µοναχή µε τ νοµα Πελαγία. ς µοναχ φοσιώθηκε µ ψυχ κα σµα στν λατρεία το Θεο κα στν νακούφιση τν πασχόντων. γνότητα τς ψυχς της, σιότητα τς ζως της, αταπάρνησή της, µυστικ ζωή της κι πόθος της γι λύτρωση συντέλεσαν στε µοναχ Πελαγία ν γίνει τ «σκεος κλογς» γι ν΄ ποκαλυφθε σ΄ ατν Παναγία γι τν ερεση τς γίας εκόνας της στν γρ το Δοξαρ στν πόλη τς Τήνου (30 ανουαρίου 1823), γεγονς πο µελλε ν κάµει τν Τνο ερ νησ κα ν κατατάξει τν Πελαγία µεταξ τν γίων. Τ γεγονς δ ατ συνέβη ταν σία ταν 73 χρόνων κα ρχιερέας Τήνου ταν Γαβριήλ. σία Πελαγία κανε, µ τς πρεσβεες τς Παναγίας κα τν χάρη το Θεο, ρκετ θαύµατα πρν κα µετ τν θάνατό της, ποος λθε στς 28 πριλίου 1834 κα τάφηκε στ να τν Ταξιαρχν το µοναστηριο. Τ 1973 µως, κτίστηκε µεγαλοπρεπς νας στ νοµά της, που φυλάσσεται κα προσκυνεται γία κάρα της σήµερα. νακηρύχτηκε γία µε Συνοδικ Πατριαρχικ Πράξη στς 11 Σεπτεµβρίου 1970 κα µνήµη της ρίστηκε ν τιµται στς 23 ουλίου, τν µέρα δηλ. το ράµατός της.