14 Ἰουλίου

0714

14 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος κύλας πόστολος

●     γιος οστος

●     σιος νήσιµος Θαυµατουργς

●     γιος ωσφ µολογητής, ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης κα δελφς το

γίου Θεοδώρου το Στουδίτου

     Ο γιοι κύλας κα λάριος

●     γιος Πέτρος νέος

●     γιος ράκλειος

●     σιος Νικόδηµος γιορείτης, σοφς διδάσκαλος τς κκλησίας

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος κύλας πόστολος

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τν 13η Φεβρουαρίου, που συνεορτάζει µ τν γυνακα του Πρισκίλλα.

 

γιος οστος

Ρωµαος στν καταγωγ κα στρατιωτικς στ πάγγελµα οστος, διακρινόταν γι τν γενναιότητά του. Σ πολλς µάχες δειξε σπάνια νδρεία, γι᾿ ατ κα ο νώτεροί του τν τιµοσαν διαίτερα. Μάλιστα, µετ π κάθε πόλεµο τν προβίβαζαν κα σ κάποιο νώτερο στρατιωτικ ξίωµα. Σ κάποια, µως, κστρατεία κατ τν βαρβάρων, τ στράτευµα βρέθηκε σ µεγάλο κίνδυνο, κα τότε ατοθυσία τν χριστιανν στρατιωτν τ σωσε. οστος, µ φορµ τ περιστατικ ατό, θαύµασε τν διαγωγ τν χριστιανν κα θέλησε ν γίνει κα διος χριστιανός. κενοι το πάντησαν τι µόνο µ τν πίστη στ Χριστ µπορε ν γίνει ατ κα τν νηµέρωσαν σχετικς µ τ Εαγγέλιο. οστος, ταν κουσε ατά, βρέθηκε σ δίληµµα. Διότι ντιδροσε µέσα του παλαι θρησκεία τν εδώλων. λλ κάποια νύχτα πο κοίταζε τν ναστρο οραν συλλογιζόµενος, παρατήρησε φωτειν σταυρό, γύρω π τν ποο λαµπε λέξη «κολούθει». Πράγµατι, οστος σ΄ ατ τ κάλεσµα το Χριστο νταποκρίθηκε µέσως χωρς δισταγµούς. Δ λογάριασε οτε δόξες, οτε τιµές, οτε στρατιωτικ καριέρα, οτε πολαύσεις. λλ «καταλιπν πάντ ναστς κολούθησεν ατ». φο, δηλαδή, φησε τ πάντα, βαπτίσθηκε κα κολούθησε τ Χριστό. ταν, µως, µαθε τ γεγονς Τριβονος Κλαύδιος, τν βασάνισε µ πυρωµένα σίδερα. Κατόπιν τν ριξε στ φωτιά, που θριαµβευτικ παρέδωσε στ Θε τν ψυχή του.

 

σιος νήσιµος Θαυµατουργς

σιος νήσιµος –δ δν πρόκειται γι τν πόστολο νήσιµο, τν µαθητ το π. Παύλου- ζησε στ χρόνια το ατοκράτορα Διοκλητιανο. Καταγόταν π τν κωµόπολη Καρύνη τς Καισαρείας στν Παλαιστίνη, κα νατράφηκε π εσεβες γονες. π νωρς διακρίθηκε γι τ θεο ζλο του, τν µελέτη τν γίων Γραφν κα τν εσπλαχνία του πρς τος πάσχοντες. ργότερα πγε στν φεσο, που γινε µοναχός. Μετ τν π Διοκλητιανο διωγµό, ο µοναχο τς µονς που ταν νήσιµος διασκορπίστηκαν, κα διος γύρισε στν πατρίδα του. Ο γονες του χάρηκαν πολ γι τν πάνοδό του, λλ κα λυπήθηκαν συγχρόνως. Διότι εχαν τυφλωθε κα δν µποροσαν ν δον τν ψη το γαπηµένου τους παιδιο. Χάρη µως τς θερµς προσευχς το νησίµου, να πρω Θες χάρισε στος δυ γονες τ φς τους κα λοι µαζ δοξολόγησαν τν Εεργέτη τους. Κατόπιν νήσιµος πγε στ Μαγνησία, που δρυσε µοναχικ δελφότητα. κε γωνιζόµενος γι τν πίστη το Χριστο, πέθανε σ βαθι γεράµατα.

 

γιος ωσφ µολογητής, ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης καδελφς τογίου Θεοδώρου το Στουδίτου

ζησε στ χρόνια του βασιλι Λέοντα Ε´ το εκονοµάχου (813-820) κα ταν γις γονέων εσεβν το Φωτεινο κα τς Θεοκτίστης, δελφός του δ ταν γιος Θεόδωρος Στουδίτης. Λόγω τς ξιέπαινης ζως του, ξελέγη ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. φο ρχιεράτευσε γι ρκετ χρονικ διάστηµα, πανλθε στν Κωνσταντινούπολη µ βασιλικ προσταγή. Παρουσιάστηκε στ βασιλι κα µ θάῤῥος µολόγησε πς σέβεται κα τιµ τς γιες εκόνες. Τότε, µετ π διάφορες κακοπάθειες κα φυλακίσεις, ξορίστηκε σ κάποιο νησί. Κατόπιν δυσεβς βασιλις Θεόφιλος, κανε ν δοκιµάσει ωσφ σκληρότερες κακοπάθειες κα σκοτεινότερες φυλακές. τσι µέσα στν πενα κα τν δίψα, κα τς διάφορες θλίψεις, φυγε γι τν αώνια ζω (832). Ο γιοι κύλας κα λάριος Μαρτύρησαν δι λιθοβολισµο.

 

γιος Πέτρος νέος

Μαρτύρησε, φο το κοψαν τ πόδια (ρισµένοι Κώδικες, λανθασµένα γράφουν τι ταν πίσκοπος Κρήτης).

 

γιος ράκλειος

Μαρτύρησε, φο τν χτύπησαν κα τν θανάτωσαν µ ρόπαλα.

 

σιος Νικόδηµος γιορείτης, σοφς διδάσκαλος τς κκλησίας

Γεννήθηκε στ Νάξο τ τος 1749 π γονες εσεβες κα νάρετους, τν ντώνιο κα ναστασία Καλλιβούρση. Τ κατ κόσµον νοµά του ταν Νικόλαος κα π µικρς δειχνε τι ταν νθρωπος µεγάλης ρετς κα φοβερς εφυΐας. Τ πρτα του γράµµατα τ µαθε στ Νάξο κα πειτα στ σχολ τς διας πόλης πέκτεινε τς γνώσεις του, µ δάσκαλο τν δελφ το γίου Κοσµ το Ατωλο, ρχιµανδρίτη Χρύσανθο. Κατόπιν 16 χρόνων πγε στν λληνικ σχολ τς Σµύρνης, που κοντ σ φηµισµένους διδασκάλους λαβε νώτερη παιδεία κα ρετή. Μετ π ρισµένες περιπέτειες, τ 1775 πγε στ γιον ρος. κε, στ Μον το γίου Διονυσίου κάρη µοναχός µε τ νοµα Νικόδηµος. Ο Πατέρες τς Μονς, πο διέκριναν τ µεγάλα φυσικ κα πίκτητα χαρίσµατα το Νικοδήµου, τν διόρισαν ναγνώστη κα γραµµατέα τς Μονς. Στ Μον ατ Νικόδηµος, πρξε πόδειγµα διακονίας κα πράξεων ρετς. πειτα ποσύρθηκε σ κάποιο κελλί, που µ σκητικ τρόπο, πιδόθηκε στ µελέτη κα συγγραφ πολλν οκοδοµητικν, θεολογικν κα γιολογικν βιβλίων. Μεταξ ατν εναι «Συναξαριστής», τ «ορτοδρόµιον», «Νέα Κλίµακα», «όρατος Πόλεµος» κα λλα πολλά. Τελικ µετ π διάφορες περιπέτειες, πο πέστη στ βραχύχρονη ζωή του, πεβίωσε π µιπληγία τν 14η ουλίου το τους 1809, σ λικία 60 χρονν. νταφιάστηκε στ Λαυριωτικ Κελ τν Σκουρταίων στς Καρυας το γίου ρους, φήνοντας πίσω του να τεράστιο πνευµατικ συγγραφικ ργο, πο σήµερα ποτελε κεφάλαιο γι τν λα τς ρθόδοξης κκλησίας. (Λεπτοµέρειες γι τν ζω το γίου, ναγνώστης µπορε ν βρε σ διάφορα βιβλία πο κατ καιρος χουν κδοθε κα ναφέρουν λεπτοµερς τν ζω το γίου Νικοδήµου το γιορείτου).