11 Ἰουλίου

0711

11 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γίας Εφηµίας Μεγαλοµάρτυρος Θαµα (Δ´ Οκ. Σύνοδος, 451)

●     γιος Κινδέος Πρεσβύτερος

●     σιος Λέων ν τ Μάνδρ

●     γιος Μαρκιανός

●     γιος Μαρτυροκλς

●     σιοµάρτυς Νικόλαος « κ Βρυούλλων»

●     σιος Νικόδηµος

●     γιος Νικόδηµος π τ λβασάν, Νέος σιοµάρτυρας

●     γιος Νεκτάριος π τ Βρύουλα Βορλα, Νέος σιοµάρτυρας

     γία σαπόστολος λγα (µετονοµασθεσα λένη) βασίλισσα

●   γιος ρσένιος Πατριάρχης λεξανδρείας

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γίας Εφηµίας Μεγαλοµάρτυρος Θαµα (Δ´ Οκ. Σύνοδος, 451)

ταν χριστιαν παρθένος, πο µ τ αµα της σφράγισε τν πίστη της στ Χριστ κα µ τν αταπάρνησή της καταντρόπιασε τος σχυρος εδωλολάτρες ατοκράτορες. Εφηµία καταγόταν π τν Χαλκηδόνα κα ο γονες της νοµαζόταν Φιλόφρων κα Θεοδοσιανή. Μόρφωσαν τν κόρη τους σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου, γι᾿ ατ κα Εφηµία π πολ νωρς διακρίθηκε γι τν γιο ζλο της, τ σεµν θος κα τν φιλανθρωπία της. ταν ραα στ σµα, κα πολλο εδωλολάτρες νέοι περίµεναν στω να νθαῤῥυντικ χαµόγελό της. λλ σεµν παρθένος διατηροσε κηλίδωτη τν γνότητά της κα εχε φοσιωµένη τν καρδιά της στ Θεό, στν περιποίηση τν σθενν κα τν προστάτευτων ρφανν. ταν π Διοκλητιανο διατάχθηκε σκληρς διωγµς κατ τν χριστιανν, Εφηµία συνελήφθη κα µολόγησε τι εναι χριστιανή. Τότε κριτής, πολογίζοντας στν δύνατη γυναικεία φύση της, τν καταδίκασε σ θάνατο µ βασανιστήρια. µως Εφηµία ναδείχθηκε πολ σχυρότερη τν βασανιστν της κα πέµεινε τ βασανιστήρια µ θαυµαστ καρτερία. Στ τέλος τν ριξαν τροφ στ θηρία. Δίδαξε τσι µ τ παράδειγµά της, πς µπορε ο χριστιανο ν φαίνονται στν κόσµο δύνατοι, λλ «τ σθεν του κόσµου ξελέξατο Θες να καταισχύν τ σχυρά». Δηλαδή, τος κατ κόσµον δυνάτους ξέλεξε Θεός, γι ν καταντροπιάσει κείνους πο χουν σχυρ κοσµικ πιῤῥοή. µως, ατν τν µέρα, γίνεται νάµνηση το θαύµατος πο γινε π τν γία Εφηµία, ταν, κατ τν ποχ το Μαρκιανο κα τς Πουλχερίας, συντάχθηκαν δυ τόµοι πο περιεχαν τν ρο τς Συνόδου, πο γινε στ Χαλκηδόνα (451) κα ταν νας τν ρθοδόξων κα νας τν Μονοφυσιτν. Γι ν πάψει λοιπν ριδα µεταξ τν δυ πλευρν, ποφασίστηκε ν τεθον κα ο δυ τόµοι µέσα στ λάρνακα τς γίας Εφηµίας, γι ν φανε ποιν π τος δυ θ δεχτε γία. Μετ τν ποσφράγιση τς λάρνακας, βρέθηκε µν τν αρετικν τόµος στ πόδια τς γίας πεταµένος, δ τν ρθοδόξων στ στθος της. (Ν σηµειώσουµε τι κυρίως µνήµη το µαρτυρίου τς γίας Εφηµίας τελεται στς 16 Σεπτεµβρίου).

 

γιος Κινδέος Πρεσβύτερος

Καταγόταν π τν κωµόπολη Ταλµενία τς Παµφυλίας Σίδης (290 µ.Χ.), κα ργαζόταν µ πολλ δραστηριότητα, γι τν πέκταση τς χριστιανικς πίστεως. Γι᾿ ατό, καταγγέλθηκε στν παρχο Στρατόνικο κα καταδικάστηκε ν καε. Στ δρόµο µως γι τν κτέλεση τς ποινς, ατς πο κρατοσε τ ξύλα γι τν φωτιά, ξαφνικ ἀῤῥώστησε κα πεσε κάτω. Τότε, πικεφαλς το ποσπάσµατος διέταξε κάποιον π᾿ τος στρατιτες ν σηκώσει κα ν µεταφέρει τ ξύλα. λλ᾿ γενναος χριστιανς µάρτυρας, παρακάλεσε ν βάλουν στος δικούς του µους τ ξύλα, κα ν µεταφέρει ατς τ λικά το µαρτυρίου του. Τν δια γενναιότητα πέδειξε γιος Κινδέος κα στ φωτιά. ν τν εχαν πάνω στ ξύλα, κα πρν ο φλόγες τν καλύψουν, δίδασκε τος παρευρισκόµενους µ ερ νθουσιασµ κα τος προέτρεπε ν προσέλθουν στ θρησκεία το Χριστο. Τέλος, ν παρέδιδε τν ψυχή του καιόµενος µέσα στς φλόγες, κέρδιζε λλη µεγάλη νίκη. ερέας τν εδώλων, κπληκτος µπροστ σ τέτοιο θάνατο, πίστεψε στ Χριστ µαζ µ τν γυνακα του. Γι ν᾿ ποδειχθε κόµα µία φορ τ κατάβλητο τς χριστιανικς λήθειας, ταν ατ κηρύττεται µ αταπάρνηση.

 

σιος Λέων ν τ Μάνδρ

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Μαρκιανός

Μαρτύρησε, φο τν θανάτωσαν µ µαχαίρι.

 

γιος Μαρτυροκλς

Μαρτύρησε, φο τν θανάτωσαν µ κτοξευόµενα βέλη.

 

σιοµάρτυς Νικόλαος «κ Βρυούλλων»

γνωστος στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου, λλ᾿ οτε µαρτύριο οτε συναξάρι ατο σζεται. Μόνο κολουθία του, πο συντάχθηκε π γνωστο κα κδόθηκε π παλι χειρόγραφα στν θήνα τ 1898. Πιθανς ν εναι διος µε τν παρακάτω νέο σιοµάρτυρα Νεκτάριο π τ Βρύουλα κα ν ντιγράφηκε λάθος τ νοµά του.

 

σιος Νικόδηµος

σκήτευε στ ρια τς ερς Μονς Βατοπεδίου κα πρξε διδάσκαλος το γίου Γρηγορίου το Παλαµ. πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Νικόδηµος π τλβασάν, Νέος σιοµάρτυρας

Νέος ατς σιοµάρτυρας καταγόταν π τ λβασάν της πείρου κα νατράφηκε π γονες εσεβες. ταν µεγάλωσε στν λικία, παντρεύτηκε χριστιαν γυνακα κα πέκτησε παιδιά. Παρακινήθηκε µως π τος Τούρκους κα γινε µωαµεθανός. Κατόπιν βίαια περιέτεµε κα τ παιδιά του, κτς π να, πο ο χριστιανο κρυφ φυγάδευσαν στ γιον ρος. ταν πγε στ γιον ρος ν βρε τ παιδί του κα ν τ ξισλαµίσει, µετανόησε, πανλθε στν Χριστιανισµ κα παρέµεινε κε φο γκατέλειψε τ γκόσµια. Κατόπιν γινε µοναχς µ τ νοµα Νικόδηµος. Τν κατέλαβε µως πόθος το µαρτυρίου, γι᾿ ατ κα προετοιµάστηκε µ σκηση, νηστεία κα πολλ προσευχή. Κατόπιν πρε τν εχ το σίου κακίου το Καυσοκαλυβίτη κα µ δάκρυα χαρς φυγε π τ γιον ρος. Μ νηστεία κα γκράτεια σ᾿ λη τν διάρκεια τς πορείας του, φθασε στ λβασάν. κε ναγνωρίστηκε π τος Τούρκους, συνελήφθη κα δηγήθηκε στν πασά. πέῤῥιψε λες τς κολακεες τν Τούρκων κα µ θάῤῥος µολόγησε τν Χριστό. Τότε παραδόθηκε στ γριεµένο πλθος, πο γι τρες µέρες τν βασάνιζαν νελέητα. Κατόπιν δηγήθηκε στν τόπο το µαρτυρίου του, που µετ π προσευχ πο κανε, ποκεφαλίστηκε στς 11 ουλίου 1722.

 

γιος Νεκτάριος π τ Βρύουλα Βορλα, Νέος σιοµάρτυρας

Γεννήθηκε π φτωχος λλ εσεβες γονες στ Βρύουλα Βουρλ τς φέσου κα νοµαζόταν Νικόλαος. µεινε ρφανς π πατέρα κα 17 τν µπκε µ µισθ στν πηρεσία κάποιου γά. µαζ µ λλους ξι νέους χριστιανούς, ξαπατήθηκε π τος Τούρκους κα ξισλαµίστηκε, διότι πίστεψαν τι ο γονες τους πέθαναν π κάποια πιδηµία. ταν µως Νικόλαος γύρισε στ Βορλα, πληροφορήθηκε τι µητέρα του ζοσε κα τρεξε µ χαρ κοντά της. εσεβς µητέρα, ταν εδε µ τούρκικα ροχα τν γιό της, τν διωξε λέγοντάς του τι, γ δν γέννησα Τορκο λλ Νικόλαο Χριστιανό. Τότε Νικόλαος κατάλαβε τ µάρτηµά του κα µετ π να ταξίδι στ Σµύρνη – Κωνσταντινούπολη – Βλαχία κα πάλι στ Σµύρνη, ξοµολογήθηκε σ᾿ ναν γιορείτη µοναχό, κα µ τν ελογία του πγε στ γιον ρος. κε κατέληξε στ Σκήτη τς γίας ννας, κοντ στν πατριώτη του µοναχ Χατζ Στέφανο, που γινε µοναχς µ τ νοµα Νεκτάριος. λλ᾿ πόθος το µαρτυρίου καιγε µέσα στν καρδιά του. τσι µ τς ελογίες το πνευµατικο του φυγε ν µαρτυρήσει, µ τν συνοδεία το σιωτάτου χειραγωγο του Στεφάνου. ταν φτασαν στν πατρίδα τους τ Βουρλά, Νεκτάριος παρουσιάστηκε στν κριτ κα φο ριξε τ φέσι του κατ γς επε: «Πάρτε τ σηµάδια τς πίστεως σας, γ χριστιανς Νικόλαος γεννήθηκα κα χριστιανς θέλω ν πεθάνω». Παρ᾿ λες τς κολακεες κα τ βασανιστήρια, Νεκτάριος µεινε µετακίνητος στν πίστη του. τσι τν ποκεφάλισαν στς 11 ουλίου 1820. γία σαπόστολος λγα (µετονοµασθεσα λένη) βασίλισσα γία ατ ταν βασίλισσα τς Ρωσίας κα δι το γίου Βαπτίσµατος µετονοµάσθηκε λένη, τ τος 957. Δύσκολα µπορε ν περιγράψει κανες τς οκνες προσπάθειές της γι τν χριστιανικ διαφώτιση το Ρώσικου λαο. κανε τ πάντα γι ν γνωρίσουν ο Ῥῶσοι τν λήθεια το Εαγγελίου το Χριστο. γία ατή, ταν λθε µ τν κολουθία της κάποτε στ Βυζάντιο, τυχε θερµς ποδοχς γι τος γνες της πρ το Χριστιανισµο. Πάνω στν γνα ατό, παρέδωσε τν τελευταία της πνο τν 11η ουλίου 969.

 

γιος ρσένιος Πατριάρχης λεξανδρείας

γνωστος στος Συναξαριστές. µνήµη του ναγράφεται τν µέρα ατ στν π᾿ ριθµ. 402 Coislin φ. 166 Κώδικα τς θνικς Βιβλιοθήκης Παρισίων ς ξς. «Τ ατ µέρ ρσενίου πατριάρχου λεξανδρείας σφαγή».