9 Ἰουλίου

0709

9 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Παγκράτιος εροµάρτυρας, πίσκοπος Ταυροµενίας

     Ο γιοι νδρέας κα Πρόβος

     Μνήµη τν γκαινίων το Ναο τς περαγίας Θεοτόκου ν τ Πηγ

●     σιος Φώτιος, κτήτορας τς Μονς καπνίου στ Θεσσαλονίκη

     Ο σιοι Διονύσιος κα Μητροφάνης ο γιορετες

●     γιος Μεθόδιος νέος εροµάρτυρας

●     γιος Μιχαλ Πακνανς

     O γιοι Πατερµούθιος, Κόπριος ( Κόπρις) κα λέξανδρος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Παγκράτιος εροµάρτυρας, πίσκοπος Ταυροµενίας

Καταγόταν π τν ντιόχεια κα ζησε στ χρόνια τν ποστόλων. Νεαρς κόµα, πισκέφθηκε µ τος γονες του τ εροσόλυµα, που κα βαπτίσθηκε. Μετ τ θάνατο τν γονέων του, Παγκράτιος θέλησε ν φιερωθε λόψυχα στ Χριστ κα στ διάδοση το Εαγγελίου Του. Πς, µως, θ γινόταν ατό, µ τέτοια περιουσία πο κληρονόµησε π τος γονες του; Τ λύση βρκε στ δια τ λόγια του Κυρίου: «ε θέλεις τέλειος εναι, πάγε πώλησόν σου τ πάρχοντα κα δς πτωχος, κα ξεις θησαυρν ν οραν, κα δερο κολούθει µοι». Ἐὰν δηλαδή, θέλεις ν εσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τ πάρχοντά σου κα µοίρασέ τα στος φτωχούς, κα θ χεις θησαυρ στος ορανούς. Κα λα ν µ κολουθήσεις. Πράγµατι, Παγκράτιος πελευθέρωσε τος δούλους, µοίρασε λα τ πάρχοντά του στος φτωχούς, κα λεύθερος π κάθε βιοτικ µέριµνα, φιερώθηκε στ διάδοση το Εαγγελικο λόγου. κολούθησε τν πόστολο Πέτρο στν ντιόχεια, κα στν Κιλικία συνάντησε τν πόστολο Παλο, ποος τν κανε πίσκοπο Ταυροµενίου στ Σικελία. Στ ξίωµα ατ ναδείχθηκε τέλειος ποιµένας, διδάσκοντας κα διακονώντας µ γάπη κα ρετ τ ποίµνιό του. Προσήλκυσε δι το κηρύγµατός του πλθος λαο στ φς τς θεογνωσίας, κόµα κα ατν τν γεµόνα το τόπου Βονιφάτιο. πίσης δρυσε στν πόλη ατ κα ερ ναό. µως, ο ουδαοι κα ο εδωλολάτρες, βλέποντας µ φθόνο τ εαγγελικ ργο το Παγκρατίου, τν σκότωσαν, ν κενος προσευχόταν γι᾿ ατούς. Ο γιοι νδρέας κα Πρόβος Μαρτύρησαν δι πυρός. Μνήµη τν γκαινίων το Ναο τς περαγίας Θεοτόκου ν τ ΠηγΠρόκειται γι τν να πο εχε κτίσει ουστινιανς τ τος 559 κα ποος κατ τν Προκόπιο ταν ξαίσιος «κάλλει τε κα µεγέθει». νας ατς πολλς φορς καταστράφηκε, πανειληµµένα µως νοικοδοµήθηκε π τν ατοκράτειρα Ερήνη τν θηναία, π τν Βασίλειο τν Μακεδόνα κα π τν Ρωµαν Α´ τν Λεκαπηνό. λλ κα πάλι καταστράφηκε στς ρχς το 15ου αἰῶνα.

 

σιος Φώτιος κτήτορας τς Μονς καπνίου στ Θεσσαλονίκη

µνήµη του ναφέρεται µόνο στν Λαυριωτικ Κώδικα Γ 86 φ. 142α, που πάρχει κα διόµελο ποίηµα Δηµητρίου το Βεάσκου, µεγάλου οκονόµου τς µητροπόλεως Θεσσαλονίκης. πίσης τν µνήµη του ναφέρει κα εροσολυµιτικς Κώδικας 309 φ. 91.

 

Οσιοι Διονύσιος κα Μητροφάνης ογιορετες

Γεννήθηκαν κα ο δυ στς ρχς το 16ου αἰῶνα, γνωστο πο. νατράφηκαν σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου κα διαίτερα Διονύσιος πιδόθηκε πολ στ γράµµατα. ργότερα γινε µοναχς στ Μον το Στουδίου κα πιθυµώντας νώτερη συχαστικ ζωή, ναχώρησε γι τ γιον ρος. κε, σ κάποιο κελλί, κοντ στ Σκήτη τν Καρυν, πιδόθηκε στ µελέτη κα στν ργασία τς σκητικς φιλοσοφίας. πειδ µως κα κε δν µποροσε ν συχάσει, πγε σ κάποιο συχαστήριο τς Μικρς γίας ννης. δ, µαζ µ τν µαθητή του Μητροφάνη, µέσα σ µία σπηλιά, σκήτευαν στν ν Χριστ ζωή. ργότερα Μητροφάνης, µ πόφαση τν Πατέρων, βγκε π τ γιον ρος κα δίδασκε τν λόγο το Θεο στ γύρω περιοχή. πειτα, πανλθε στν Γέροντά του Διονύσιο. τσι θεάρεστα κα σκητικ φο ζησαν κα oi δυό, µν Διονύσιος πεβίωσε ερηνικ τν 9η ουλίου 1606 (λλα χειρόγραφα µως ναφέρουν τν κοίµησή του τν 6η κτωβρίου 1596 1602), δ Μητροφάνης λίγο χρονικ διάστηµα ργότερα. Στ Σκήτη τς γίας ννης σζεται διόγραφο βιβλίο ποικίλης λης, µ τν πογραφ το σίου Διονυσίου το Ρήτορα, κα µ τν τίτλο «Κουβαρς».

 

γιος Μεθόδιος νέος εροµάρτυρας

Νεοµάρτυρας ατς καταγόταν π τ χωρι Βυζάρι τς παρχίας µαρίου Κρήτης, κα τ πώνυµό του ταν Σιλιγάρδος. γινε γούµενος τς Μονς σωµάτων κα µετ πίσκοπος Λάµπης. ρχιερέας Μεθόδιος ντιτάχθηκε στς βιαιοπραγίες τν Τούρκων κα γι᾿ ατ συνελήφθη. πειτα π πολλ βασανιστήρια, θανατώθηκε στς 9 ουλίου 1793. Τ λείψανο το γίου νταφιάστηκε κοντ στν τόπο το µαρτυρίου του στ µονύδριο τν Ταξιαρχν.

µάρτυρας ατς δν ναφέρεται στος Συναξαριστές, οτε βρέθηκε κολουθία του.

 

γιος Μιχαλ Πακνανς

ποκεφαλίστηκε τν 9η ουλίου 1771, λλ µνήµη του ορτάζεται τν 30η ουνίου, που κα βιογραφία του. O γιοι Πατερµούθιος, Κόπριος ( Κόπρις) κα λέξανδρος Στν Κώδ. Δέκ. XI Κρυπτοφέρης φέρεται Κανν ωσφ το µνογράφου, πο ρχ εναι: «φθη Πανέορτος». δ µνήµη τους κατ τν 9η ουλίου. κυρίως µως µνήµη τν πι πάνω γίων εναι 17 Δεκεµβρίου, που κα τ σχετικ βιογραφικό τους σηµείωµα.