25 Ἰουνίου

0625

25 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     γία Φεβρωνία

     Ο γιοι ρέντιος, Φαρνάκιος, ρώτας, Φίρµος, Φιρµνος, Κυριακός, κα Λογγνος

     νάµνηση τς σωτηρίας τς Κωνσταντινουπόλεως πρεσβείαις τς περαγίας

       Θεοτόκου

     Ο γιες Λεωνίδα, Λιβύη κα Ετροπία ο σιοµάρτυρες

●     σιος Μαρτύριος πίσκοπος

●     σιος Σίµων

●     σιος Διονύσιος κτήτορας τς Μονς Τιµίου Προδρόµου γίου ρους

●     σιος Δοµέτιος

●     γιος Προκόπιος πο µαρτύρησε στ Σµύρνη

●     γιος Γεώργιος π τν ττάλεια

     Μνήµη τν γίων κα θαυµατουργν δουκν Μουρόµης Πέτρου κα Φεβρωνίας,

       τν δι το γγελικο σχήµατος µετονοµασθέντων Δαβδ κα Εφροσύνης τν

       ώσων

●     γιος Θεοδόσιος µάρτυρας (+ 1419)

●   σιος Μεθόδιος Νίθρητος Καινουργίου, το ν Γορτύν

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γία Φεβρωνία

κθαµβωτικ ταν σωµατική της µορφιά. λλ κόµα περισσότερο λαµπε ψυχή της, νάµεσα στς µοναχς το µοναστηριο τς Μεσοποταµίας (στν πόλη τς Νισίβεως, πο λέγεται ντιόχεια τς Μυγδονίας κα βρισκόταν στ σύνορα το Βυζαντινο κα Περσικο κράτους). π 17 χρονν Φεβρωνία πγε στ µοναστήρι, που γουµένη ταν θεία της Βρυένη. Γρήγορα προσαρµόστηκε στος κανόνες τς νέας ζως, κα µάλιστα πάντα βρισκε χρόνο ν µελετ κα ν καλλιεργε τ πνεµα της. ζωή της ταν συχη. µως, κάποια µέρα ταράχθηκαν τ γαλήνια «νερά» τς συχίας της. να σµα στρατιωτν πο ξεδίωκε χριστιανούς, πέρασε π τν µον τς Φεβρωνίας. Ο λλες µοναχς πρόλαβαν κα φυγαν µακριά. Φεβρωνία, πειδ ταν ἄῤῥωστη, δν µπόρεσε ν µετακινηθε. Μαζί της µειναν γουµένη Βρυένη κα δελφ Θωµαΐς. Ο στρατιτες, µόλις ντικρυσαν τν Φεβρωνία, µειναν κπληκτοι π τν µορφιά της. φησαν, λοιπόν, τρες νδρες ν τν φρουρον κα ο πόλοιποι γύρισαν κα τ νέφεραν στν ρχηγό τους Σελνο (288 µ.Χ.). Ατς µέσως διέταξε κα τν φεραν µπροστά του, κα µ κάθε τρόπο τν πίεσε ν λλαξοπιστήσει. Πρότεινε στ Φεβρωνία ν τν δώσει σύζυγο στν νεψιό του Λυσίµαχο, πο κοντά του θ γνώριζε µεγάλη δόξα. Φεβρωνία, µως, προτίµησε ν γίνει «τς µελλούσης ποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός». Προτίµησε, δηλαδή, ν εναι συµµέτοχος τς δόξας πο θ ποκαλυφθε κατ τν δευτέρα παρουσία, κα µ περίσσιο θάῤῥος περιφρόνησε τς προτάσεις το Σελήνου, ποος, φο τν βασάνισε, τελικ τν σκότωσε µ ξίφος.

 

Ογιοι ρέντιος, Φαρνάκιος, ρώτας, Φίρµος, Φιρµνος, Κυριακός, κα Λογγνος

Κα τ πτ δέλφια, ξακουστ γι τν νδρεία τους, πηρετοσαν στρατιτες στ Θρκη, στ χρόνια το ατοκράτορα Διοκλητιανο. Σ κάποια µάχη µ τος Σκύθες, ρέντιος κατόθρωσε ν σκοτώσει τν σκληρ κα γενναο ρχηγό τους, Μαραρν. Γι τ κατόρθωµά του ατ τιµήθηκε, λλ συγχρόνως προσκλήθηκε ν συµµετάσχει στς θυσίες πρς τ εδωλα, πο θ προσφέρονταν γι τν νίκη του. χριστιανς ρωας ρνήθηκε ητά, κα διακήρυξε τι ατς να Θε ληθιν ναγνωρίζει κα λατρεύει, τν Θε τν χριστιανν. Βέβαια δν τν τιµώρησαν µέσως, χάρη το νδραγαθήµατός του. λλ µαζ µ τ ξι δέλφια του, τος στειλαν δυσµεν µετάθεση στν ρµενία. κε µετ π λίγο χρόνο, ποβλήθηκαν σ νάκριση. Κα ο πτ µ᾿ να στόµα δήλωσαν, τι µέχρι τν τελευταία τους πνο θ µείνουν πιστο στν ρχηγ τς σωτηρίας τους, κα κριτή τους κατ τν µέρα τς παγκόσµιας νάστασης κα νταπόδοσης. Μετ τν δήλωσή τους ατή, καταδικάστηκαν σ ξορία µακρινν κα σκληρν τόπων. Κα ο πτ πέθαναν νας µετ τν λλο π τς κακουχίες κα τς ταλαιπωρίες, λλ χωρς κανένα γογγυσµό.

 

νάµνηση τς σωτηρίας τς Κωνσταντινουπόλεως πρεσβείαις τς περαγίας Θεοτόκου

Βλέπε κα 15 Αγούστου.

 

Ογιες Λεωνίδα, Λιβύη κα Ετροπία οσιοµάρτυρες

Μαρτύρησαν, µν πρώτη δι πυρός, ο δ δυ λλες δι ξίφους.

 

σιος Μαρτύριος πίσκοπος

γνωστο ποις πισκοπς ταν πίσκοπος. µνήµη του ναφέρεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο (σ. 96).

 

σιος Σίµων

ργα το σκητ ατο, γι τν ταπεινοφροσύνη, βρίσκονται στν Εεργετινό. πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Διονύσιος κτήτορας τς Μονς Τιµίου Προδρόµου γίου ρους

σιος Διονύσιος γεννήθηκε στ χωρι Κορησσ τς Καστορις, π γονες εσεβες γεωργούς. Σ νεαρ λικία πγε στ γιον ρος, κοντ στν δελφό του Θεοδόσιο. Διονύσιος, µ δάσκαλο τν διο του τν δελφό, µαθε ν µελετ τν γία Γραφ κα γρήγορα διακρίθηκε γι τ ταπεινό του φρόνηµα κα γι τν φιλάνθρωπο χαρακτρα του. Μετ λίγα χρόνια, π ατοκράτορα λεξίου Κοµνηνο το Γ´ (1350-1390) Θεοδόσιος γινε Μητροπολίτης στν Τραπεζοντα.

Διονύσιος, ταν τ µαθε χάρηκε πολύ, πρτα π δελφικ γάπη κα δεύτερο διότι θ µποροσε τώρα ν πραγµατοποιήσει πι εκολα να δικό του σχέδιο. Μετ τν χειροτονία του σ Πρεσβύτερο, Διονύσιος µετέφερε τν τόπο τς σκήσεώς του σ᾿ να πότοµο βουν το µικρο θωνος ντιάθωνος, τ νοµαζόµενο Παλαις Πρόδροµος κα Παναγία. Κα λίγο πι κάτω θελε ν κτίσει Να κα επρεπ Μονή, πργµα πο τελικά, µ τν χάρη το Θεο, κατόρθωσε. τσι, τ 1375 λέξιος Γ´, µ τν µεσιτεία το δελφο του Μητροπολίτη Θεοδοσίου, νέκρινε τν νέγερση τς Μονς µ τ νοµα το Τιµίου Προδρόµου κα Βαπτιστο ωάννου. δωσε γι τ ργο ατ ατοκράτορας στν Διονύσιο, 50 σώµια (400.000 γρόσια) κα µετ τρία χρόνια 1000 Κοµνηνάτα. τσι µοναχς Διονύσιος κτισε τν Μον Τιµίου Προδρόµου, γνωστ κατόπιν µ ατ τ νοµα πο τς δωσε κτήτοράς της. Διονύσιος πέθανε στν Τραπεζοντα, που εχε πάει γι ν ζητήσει κα λλο βοήθηµα π τν ατοκράτορα γι τν γιογράφηση το ναο τς Μονς.

 

σιος Δοµέτιος

Ατς ταν φίλος κα συνασκητς το σίου Διονυσίου, κτήτορα τς Μονς Τιµίου Προδρόµου, ποος ργότερα κανε κα γούµενός της. σιος Δοµέτιος πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Προκόπιος πο µαρτύρησε στ Σµύρνη

νεοµάρτυρας Προκόπιος, καταγόταν π χωρι πο ταν κοντ στ Βάρνα, κα π γονες εσεβες. Σ λικία 20 χρονν, πγε στ γιον ρος κα µόνασε στ Σκήτη το Τιµίου Προδρόµου, ποτακτικς στν γέροντα Διονύσιο. Σν µοναχς διακρίθηκε γι τς µοναχικές του ρετές. ργότερα, γκατέλειψε τν µοναχικ ζωή, φθασε στ Σµύρνη κα βρισκόµενος σ πόγνωση, ξισλαµίστηκε. Κατόπιν µως, ο τύψεις συνειδήσεως πο εχε γι τ βαρ λίσθηµά του, τν φεραν µ δάκρυα µετανοίας σ κάποιο πνευµατικό, στν ποο ξοµολογήθηκε κα πρε τς νάλογες συµβουλς παρηγορις. Κατόπιν προσευχήθηκε µπροστ στν εκόνα τς περαγίας Θεοτόκου κα ξεκίνησε γι τν κριτ τς πόλης. Μόλις φτασε µπροστ στν κριτή, πέταξε τ τούρκικο σαρίκι πο φοροσε στ κεφάλι του κα φόρεσε τν µοναχικ σκοφο. πειτα λεγξε µ τόλµη τν µουσουλµανικ θρησκεία κα µολόγησε µ θάῤῥος τν Χριστό. Ο Τορκοι, ταν εδαν τ µετάθετο τς γνώµης το µάρτυρα, τν δήγησαν µ χλευασµος στν τόπο τς κτέλεσης. λλ᾿ ταν διαπίστωσαν τν χαρ µ τν ποία πήγαινε στ µαρτύριο, ο δήµιοι φοβήθηκαν κα ρνήθηκαν ν τν κτελέσουν. Τότε νέλαβε κα τν ποκεφάλισε κάποιος ρνησίχριστος, πο κλήθηκε π τούτου, στς 25 ουνίου 1810, µέρα Σάββατο.

 

γιος Γεώργιος π τν ττάλεια

Νεοµάρτυρας Γεώργιος γεννήθηκε στ µέρη τς ττάλειας π γονες πλούσιους κα εσεβες. Νήπιο κόµα, Γεώργιος, ρπάχτηκε π τν γ Προύσαλη, κατ τς συνηθισµένες ρπαγς χριστιανόπουλων π τος Τούρκους, ξισλαµίστηκε κα νοµάστηκε Μεχµέτ. ταν λθε σ λικία γάµου, παντρεύτηκε τν κόρη το γ ατο. Μ τν προτροπ τν θεοσεβν γονέων, µία χριστιαν πηρέτρια το Γεωργίου, νοµαζόµενη Μαρία, ποκάλυψε σ᾿ ατν γι τν καταγωγή του κα τν τρόπο το ξισλαµισµο του. Μ τν πρόφαση τι θ πήγαινε γι προσκύνηµα στ Μέκκα, Γεώργιος µαζ µ τν Μαρία, λθε στος γίους Τόπους, που παρέµεινε γι δυ χρόνια. Κατόπιν φτασε στν πόλη Κρήνη τς Μ. σίας, που παντρεύτηκε τν λένη Μαυρογιάννη. πιζητντας τ µαρτύριο Γεώργιος, πγε στ Διοικητήριο κα βοήθησε ν κατέβει π τ λογο, διερχόµενος π τν Κρήνη, πρώην πενθερός του, στν ποο µετ π λίγο µολόγησε τν πίστη του στν Χριστό. Τότε ο Τορκοι τν ριξαν στ φυλακή, που τν δειραν σκληρ κα βαλαν στ πόδια του φάλαγγα, κα στ συνέχεια πυρακτωµένο χάλκινο σκεος στ κεφάλι του. Τελικ στς 25 ουνίου 1823, τν κρέµασαν στν τοχο το σπιτιο το πισήµου Παντελάκη Φαρµάκη κα τν παγχόνισαν. Μνήµη τν γίων κα θαυµατουργν δουκν Μουρόµης Πέτρου κα Φεβρωνίας τν δι το γγελικο σχήµατος µετονοµασθέντων Δαβδ κα Εφροσύνης τν ώσων

 

γιος Θεοδόσιος µάρτυρας (+ 1419)

σιος Μεθόδιος Νίθρητος Καινουργίου, το ν Γορτύν