19 Ἰουνίου

0619

19 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος ούδας πόστολος

●     γιος Ζώσιµος

●     σιος Ζήνων

●     σιος Παΐσιος Μέγας κα θεοφόρος

●     γιος σύγκριτος εροµάρτυρας

●     σιος Βαρλαάµ Βάζσκυ, Ῥῶσος (+ 1462)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος ούδας πόστολος

Τ βιογραφικά του στοιχεα εναι κάπως συγκεχυµένα, διότι συγχέονται µ΄ ατ το ποστόλου Θαδδαίου πο µνήµη του ορτάζεται τν 21η Αγούστου.

µν Σ. Εστρατιάδης στ γιολόγιό του ναφέρει τι, ούδας ατς ταν κατ σάρκα δελφς το Χριστο κα το ποστόλου ακώβου το δελφοθέου ( ούδας κα άκωβος ταν παιδι το ωσφ π λλο γάµο). ούδας λοιπόν, κατ τν παράδοση, κήρυξε τ Εαγγέλιο στ Μεσοποταµία, πισκέφθηκε τν δεσσα κα στν πόλη ραρτ συνελήφθη π τος πίστους, ο ποοι τν κτέλεσαν δι τοξευµο. πίσης, Σ. Εστρατιάδης, ναφέρει τι στν Λαυριωτικ Κώδικα 78 φ. 2156 φέρεται κατ τν µέρα ατ κα µνήµη λλου γίου ποστόλου ούδα το Ζηλωτο, ποος µετ τν νάληψη το Χριστο περιήρχετο σ΄ λες τς πόλεις κα τ χωρι κα δίδασκε τ σωτήριο µήνυµα το ναστάντος Χριστο. Κα φο φερε πλθος λαο σ µετάνοια πεβίωσε ερηνικά.

δ Μιχαλ Γαλανς στος «Βίους τν γίων», ναφέρει γι τν πόστολο ούδα τι ταν νας π τος δώδεκα ποστόλους, γις το λφαίου κα δελφς το ακώβου το µικρο, πο ταν κα ατς πόστολος. Βέβαια, δν χει καµι σχέση µ τν ούδα τν σκαριώτη. πόστολος ούδας φερε κα τν προσωνυµία Θαδδαος Λεββαος. ζωή του κοντ στ Χριστ ταν παρόµοια µ τν λλων ποστόλων. Μετ τν Πεντηκοστή, φο ργάστηκε γι λίγο στν κκλησία τν εροσολύµων, κήρυξε τ Εαγγέλιο στ Μεσοποταµία νάµεσα σ πολλος κινδύνους. λλ ούδας, ξιος πόστολος το Χριστο, γεµάτος αταπάρνηση, µαρτύρησε τελικ στν δεσσα. Στν Καιν Διαθήκη, χουµε κα µία Καθολικ πιστολ το ούδα, πο εναι σύντοµη, λλ γεµάτη µηνύµατα ληθινς ζως. Ν τί συµβουλεύει στος χριστιανούς, πο ζον µέσα στ διεφθαρµένο π τν µαρτία κόσµο: «µες δέ, γαπητοί, τ γιωτάτ µν πίστει ποικοδοµοντες αυτούς, ν Πνεύµατι γί, προσευχόµενοι, αυτος ν γάπ Θεο τηρήσατε, προσδεχόµενοι τ λεος το Κυρίου µν ησο Χριστο, ες ζων αώνιον». Σες, µως, γαπητοί, ντίθετά µε τ διεφθαρµένο κόσµο, ν οκοδοµετε τος αυτούς σας πάνω στ θεµέλιο τς γιώτατης πίστεώς σας µ τν προσευχή, πο θ κάνετε µ τν µπνευση το γίου Πνεύµατος, φυλάξτε κα διατηρεστε τος αυτούς σας στν γάπη το Θεο, περιµένοντας µ µπιστοσύνη τ λεος το Χριστο, γι ν πετύχουµε τν αώνια ζωή.

 

γιος Ζώσιµος

νκε στς στρατιωτικς τάξεις (καταγόταν π τν πολλωνιάδα τς Σωζοπόλεως), ταν βασιλις τς ώµης ταν Τραϊανός. Δέχτηκε τν χριστιανικ διδασκαλία, βαπτίστηκε κα γινε π τος πι νθερµους χριστιανούς. λλ΄ παρχος στν ντιόχεια τς Πισιδίας Δοµιτιανός, σκληρς πολέµιος τς κκλησίας, διέταξε τ θάνατό του, φο εδε τι καµία πειλ δν σχυσε στ ν τν σύρει κα πάλι στ λατρεία τν εδώλων. Στν ρχ τν δειραν κα το σχισαν τς πλευρές, πο κατόπιν καψαν µ σίδερο πυρακτωµένο. ταν µως κα ατ δν φεραν ποτέλεσµα, τότε τν ποκεφάλισαν κα τσι πρε τ θάνατο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

σιος Ζήνων

σιος ατός, γκατέλειψε τν κόσµο κα γινε µαθητς το µεγάλου γέροντος Σιλουανο. Γι τν περβολική του πακο κα κρα σκηση κα κτηµοσύνη του, Θες τν ξίωσε ν θαυµατουργε, κα διωξε πολλ δαιµόνια π τος νθρώπους. τσι, µ σκηση κα γνες φο πέρασε τν ζωή του, πεβίωσε ερηνικ σ λικία 62 χρόνων.

 

σιος Παΐσιος Μέγας κα θεοφόρος

σιος Παΐσιος καταγόταν π τν Αγυπτο κα γεννήθηκε τ τος 300 µ.Χ. π γονες πολ πλούσιους, λλ κα εσεβες. ταν πτ δέλφια κα µικρότερος ταν Παΐσιος. Σ µικρ λικία µεινε ρφανς π πατέρα κα στοργικ µητέρα του τν νέθρεψε σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου. Σ νεαρ λικία, Παΐσιος πγε στν ρηµο κοντ στν διάσηµο γι τν ρετή του ββ Παµβώ. Μ δηγ ατν τν µπειρο πνευµατικ πατέρα, Παΐσιος πέκτησε πολλς θεες ρετές. ταν πέθανε Παµβώ, Παΐσιος ναχώρησε στ δυτικ µέρος τς ρήµου κα κε στησε τν διαµονή του, που πλθος νθρώπων πήγαιναν πρς ατόν, γι ν ζητήσουν τ δρόµο τς σωτηρίας κα ν΄ κούσουν π τ στόµα του λόγια πνευµατικ κα ψυχωφελ. ταν Παΐσιος φτασε σ βαθι γεράµατα, τν παρεκάλεσαν πολλο δελφοί, ν΄ φήσει τν ρηµο κα ν κατεβε στν κοντινότερη πόλη, γι ν µπορέσουν πολλο νθρωποι ν φεληθον π τος γιους λόγους του. Πργµα πο γινε κα τσι δόθηκε σ πολλος εκαιρία ν γνωρίσουν τν δρόµο τς σωτηρίας, π τ θεόπνευστα λόγια του Παϊσίου. Μαθητς το σίου πρξε κα σιος Παλος. φο φέλησε πολλος συνανθρώπους του, πέθανε σ πολ προχωρηµένη λικία κα τν θαψαν στν ρηµο που σκήτευε. Μετ π χρόνια, πατρ σίδωρος, νακόµισε τ για λείψανά του κα τ µετέφερε στν Πισιδία, που τ ναπόθεσε στ κε Μοναστήρι του.

 

γιος σύγκριτος εροµάρτυρας

Μαρτύρησε φο θανατώθηκε µ µαχαρι.

 

σιος Βαρλαάµ Βάζσκυ, Ῥῶσος (+ 1462)