9 Ἰουνίου

0609

9 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Κύριλλος ρχιεπίσκοπος λεξανδρείας

   Ο γίες Θέκλα, Μαριαµνή, Μάρθα, Μαρία κα νναθ ο πέντε κανονικς

     Παρθένες

●     γιος λέξανδρος πίσκοπος Προσας

●     σιος Θεοφάνης γκλειστος (Ῥῶσος)

●     γιος νανίας

●     σιος Κρος

     Ο γίες Τρες παρθενοµάρτυρες π τν Χίο

     Ο γιοι ρέστης, Διοµήδης κα οδίων οδών

●     σιος Κύριλλος Θαυµατουργς ν τ λαϊκ λίµν (Ῥῶσος)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Κύριλλος ρχιεπίσκοπος λεξανδρείας

γιος Νικόδηµος γιορείτης στ Συναξαριστή του ναφέρει τι γιος Κύριλλος ζησε π βασιλείας Θεοδοσίου το Μικρο κα γεννήθηκε στν λεξάνδρεια τ 370 µ.Χ. νεψις το ρχιεπισκόπου λεξανδρείας Θεοφίλου Κύριλλος, λαβε µεγάλη θεολογικ µόρφωση, στε γινε κατόπιν διάδοχος το θείου του, στν ρχιεπισκοπικ θρόνο λεξανδρείας. ταν γινε Γ΄ Οκουµενικ Σύνοδος τ 431 µ.Χ. στν φεσο, Κύριλλος πρξε πρόεδρος ατς κα συνετέλεσε ν γκρεµιστον ο κακοδοξίες το δυσσεβος Νεστορίου, γι τ πρόσωπο τς περαγίας Δεσποίνης µν Θεοτόκου. Μ πολλ πνευµατικ κατορθώµατα στ νεργητικό του, Κύριλλος παρέδωσε ερηνικ τ πνεµα του στν Κύριο τν 27η ουνίου το 444 µ.Χ., φο πατριάρχευσε γι 32 περίπου χρόνια. κενο, µως, πο χαρακτήριζε διαίτερα τν ζωή του γίου Κυρίλλου, ταν ρετή του, πο µς θυµίζει τος λόγους το σοφο Παροιµιαστ, τι «δικαιοσύνη µώµους ρθοτοµε δούς». ρετή, δηλαδή, χαράσσει ψογο κα εθ τ δρόµο τν νθρώπων. Κα πειτα, « πεποιθς τν αυτο σιότητι δίκαιος», πο σηµαίνει, κενος πο στηρίζεται στν ρετ κα τν γνότητα τς καρδις, θ εναι δίκαιος κα ελογηµένος µπροστ στ Θεό. Ο γίες Θέκλα, Μαριαµνή, Μάρθα, Μαρία κα νναθ ο πέντε κανονικς Παρθένες Στ χρόνια το βασιλι τν Περσν Σαθωρίου (330), ζοσε κάποιος ερέας, Παλος νοµαζόµενος, κοντ σ΄ να χωρι πο νοµαζόταν ζα. ταν πλούσιος κα φιλοχρήµατος, κα εχε µαζί του κα πέντε κανονικές, δηλαδ παρθένες, µοναχές, πο ταν στολισµένες µ τν λαµπρότητα τν ρετν. Ατς λοιπόν, ερουργοσε κα συνέψαλλε µ΄ ατές, κα σα χρήµατα διναν σ΄ ατν ο κανονικές, ατς τ θησαύριζε γι τν αυτό του. ταν µως γινε γνωστό, τι πρεσβύτερος Παλος ταν πλουσιότατος, ο Πέρσες ζήτησαν, µ τν πειλ τι θ τν θανατώσουν, ν ρνηθε ατς κα ο µαζ µ΄ ατν παρθένες τν θρησκεία του, ν παραδώσει τος θησαυρούς του. Ατς τότε, προτίµησε τν πλοτο κα δέχτηκε τν θρησκεία τν Περσν. Τς δ παρθένες, πο ρνήθηκαν ν΄ κολουθήσουν τ προδοτικ παράδειγµά του κα ν΄ ρνηθον τ Χριστό, σφαξε διος µε τ χέρια του. λλ κα ατς δν πρόλαβε ν χαρε τν πλοτο του. Ο Πέρσες προκειµένου ν πάρουν κα τος θησαυρούς του, τ πόµενο βράδυ τν πνιξαν. ( µνήµη τους, π ρισµένους Συναξαριστές, περιττς παναλαµβάνεται κα τν 26η Σεπτεµβρίου).

 

γιος λέξανδρος πίσκοπος Προύσας

Μαρτύρησε δι ξίφους. Δν πάρχουν λλα βιογραφικά του στοιχεα, µόνον γιογραφία του.

 

σιος Θεοφάνης γκλειστος (Ῥῶσος)

Γεννήθηκε στ χωρι Τσερνάφσκα στς 10 ανουαρίου το 1815 στν παρχία ρλώφ, π πατέρα ερέα. Κατ κόσµον νοµαζόταν Γεώργιος Βασίλιεβιτς Γοβόρωφ. Μετ τ πρτα του γράµµατα µπκε στ Σεµινάριο το ρλφ (1831-37) κα ργότερα λοκλήρωσε τς σπουδές του στ Θεολογικ καδηµία το Κιέβου (1837-41). Τ 1841 χειροτονήθηκε διάκονος κα σ λίγους µνες ερέας. Διορίστηκε καθηγητς τς θικς, τς Φιλοσοφίας, τς Ψυχολογίας, τς Λογικς κα τν Λατινικν σ διάφορες σχολς κα καδηµίες. Τ 1847 λθε στ Βαλκάνια κα γι πτ χρόνια µελετ τν λληνορθόδοξο µοναχισµό. Τ 1857 γινε πρύτανης τς Θεολογικς καδηµίας τς Πετρουπόλεως κα συγχρόνως πιθεωρητς τν θρησκευτικν. Τ 1859 χειροτονήθηκε πίσκοπος τς παρχίας Ταµπφ κα ργότερα ναλαµβάνει τν δρα τς παρχίας Βλαδιµήρ. Τ 1866, µετ 25 χρόνια πολύπλευρης κα καρποφόρας κκλησιαστικς διακονίας, φήνει τν παρχία του κα κλείνεται σ΄ να φτωχικ κελλ στν ρηµο Βισένκ. κε θ ζήσει γκλειστος τ πόλοιπα 28 χρόνια τς ζως του. πρξε πολυγραφότατος κα τ συγγράµµατά του εναι κλασικ κα χωρίζονται σ θικά, ρµηνευτικ κα µεταφραστικά. Πέθανε τ 1894 κα ωσικ κκλησία τν γιοποίησε µετ να αἰῶνα.

 

γιος νανίας

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

σιος Κρος

πεβίωσε ερηνικά.

 

Ογίες Τρες παρθενοµάρτυρες π τν Χίο

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

Ογιοι ρέστης, Διοµήδης καοδίων οδν

γνωστοι στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου. ναφέρονται στν Συναξαριστ το Delehaye χωρς βιογραφικ σηµείωµα. Σ δυ δ Κώδικες, τν 1575 φ. 112 τς Παρισινς Βιβλιοθήκης κα τν Δ 10 φ. 15 τς Λαύρας, πάρχει κοιν κολουθία τους π τν µνογράφο ωσήφ. Τ µνήµη τους ναγράφει κα π΄ ριθ. 53 Κώδικας τν Βλατέων.

 

σιος Κύριλλος Θαυµατουργς ν τ λαϊκ λίµν (Ῥῶσος)