6 Ἰουνίου

 

0606

6   Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος λαρίων νέος, γούµενος Μονς Δαλµατν

●     σιος τταλος Θαυµατουργός

     Ο γιες πέντε Παρθένες, Μάρθα, Μαρία, Κυρία ( Κυρά), Βαρερία ( Βαλερία)

       κα Μαρκία

●     γιος Γελάσιος

●     σιος νοβ σηµειοφόρος

●     σιος Φωτς

●     σιος ωνς πίσκοπος Ῥῶσος (+ 1470)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος λαρίων νέος, γούµενος Μονς Δαλµατν

καταγωγή του ταν π τν Καππαδοκία κα ζησε τν 9ο αἰῶνα µ.Χ. (γεννήθηκε περ τ 775). µητέρα του νοµαζόταν Θεοδοσία, δ πατέρας του Πέτρος, κα ταν προµηθευτς ρτου τν νακτόρων. Εσεβες γονες καθς ταν, νάλογα νέθρεψαν κα τ γιό τους. ταν λαρίων νηλικιώθηκε, µ τν φλόγα τς πίστεως στν καρδιά του, πγε στ µοναστήρι το Ξηρονησίου στν Κωνσταντινούπολη. κε φοσιώθηκε στν µελέτη κα τν πνευµατικ σκηση. Κατόπιν πγε στ Μον Δαλµατν, που γινε µεγαλόσχηµος καί, γι µία δεκαετία πο πέρασε κε, πρξε παράδειγµα ταπεινοφροσύνης κα µεγαλοψυχίας. Μάλιστα, µ κοιν ψφο τν νέδειξαν γούµενο τς Μονς. λλ µεγάλη καταιγίδα ξέσπασε στν κκλησία µ τος εκονοµάχους, κα Λέων ρµένιος µ τν Πατριάρχη Θεόδοτο τ Μελισσην προσπάθησαν ν κάµψουν τ φρόνηµα το λαρίωνα. λλ ατός, µ χαρακτηριστικ θάῤῥος, στάθηκε στ ψος το ρθοδόξου φρονήµατός του. Τότε ρχισε διωγµς το γίου µε περιορισµος σ µοναστήρια, φυλακίσεις, ξυλοδαρµος κα ξορίες, που πέρασε κτ λόκληρα χρόνια. Τελικά, σ λες ατς τς δοκιµασίες ντεξε, µπνεόµενος π τ λόγια το θεοκίνητου ποστόλου Παύλου: «Σ ον κακοπάθησον ς καλς στρατιώτης ησο Χριστοἐὰν δ κα θλ τις, ο στεφανοται, ἐὰν µ νοµίµως θλήσ». Σύ, λοιπόν, κακοπάθησε σν καλς στρατιώτης το ησο Χριστο. πειτα, ταν παίρνει κανες µέρος σ θλητικος γνες, δ στεφανώνεται, ν δν γωνιστε σύµφωνα µ τος θλητικος κανόνες. λαρίων µετ τν θρίαµβο τς ρθοδοξίας, πανλθε στ Μονή του. ζησε λλα τρία χρόνια κα πέθανε ερηνικ σ λικία 70 χρονν (τ 845).

 

σιος τταλος Θαυµατουργός

λαµψε στς µοναχικς τάξεις, κα φρόντισε ν γνωρίσει τ νόµο το Θεο, γι ν τν φυλάξει µ κάθε προσοχ κα κρίβεια. Κα ξερε ν λατρεύει ν ληθεί κα ν προσεύχεται ν πνεύµατι. ταν περβολικ λεήµων κα γκρατής. Ποτ δν τρωγε δυ φορς τν µέρα, µάλιστα εχαρίστησή του ταν ν τρώει µία φορ στς δυ µέρες. Στν πνο του ταν κόµα πι γκρατής. Τ κρεβάτι, λεγε, εναι να εδος φερέτρου, γι᾿ ατ περισσότερες ρες πνου εναι περισσότερες ρες νεκρότητος. Κα ν εχε τόσο σκληρ σκητικ ζω κα µορφή, µέσα του φώλευε ψυχ πολ τρυφερή. Κάθε πρω τ πουλιά, ρχόταν φοβα κοντά του κα µαζ στελναν ρθριν δοξολογία στν πλάστη Θεό. Θες χάρισε στν τταλο κα τν δύναµη ν θαυµατουργε. προσευχή του θεράπευε σθένειες σωµάτων κα πνευµάτων. ταν προαισθάνθηκε τ θάνατό του ζήτησε ζωντανς κόµα, τν τελευταο σπασµ π τος συµµοναστές του. θάνατος τν βρκε µέσα σ πνευµατικ φς.

 

Ογιες πέντε Παρθένες, Μάρθα, Μαρία, Κυρία ( Κυρά), Βαρερία ( Βαλερία) κα Μαρκία

λες καταγόταν π τν Καισάρεια τς Παλαιστίνης. φο διδάχτηκαν τν χριστιανικ πίστη π ναν εσεβ χριστιανό, κατόπιν δέχτηκαν τ γιο Βάπτισµα. π τότε κάθονταν λες µαζ σ΄ να σπίτι κα περνοσαν τν ζωή τους µ νηστεία, γρυπνία κα προσευχή, γι ν λάµψει πίστη τν Χριστιανν σ΄ λη τν οκουµένη. Κάποιοι µως τς πρόδωσαν στν ρχοντα τς Καισαρείας κα πειδ δν δέχτηκαν ν θυσιάσουν στ εδωλα, βασανίστηκαν τόσο σκληρά, στε µία µετ τν λλη, παρέδωσαν τν γία τους ψυχ στν στεφανοδότη Χριστό.

 

γιος Γελάσιος

γιος ατός, ταν ρχισε διωγµς κατ τν χριστιανν, µοίρασε λα του τ πάρχοντα στος φτωχούς, φόρεσε λευκ οχο κα πήγαινε στος Μάρτυρες το Χριστο. Βλέποντας τ φρικτά τους βασανιστήρια, φιλοσε τς πληγές τους, ζητοσε τς εχές τους κα τος παρακινοσε ν σταθον νδρεοι στ µαρτύριο.

πότε τν συνέλαβαν ο εδωλολάτρες κα τν δήγησαν στν ρχοντα. κε µολόγησε µ θάῤῥος τν Χριστ κα κήρυξε τν πλάνη τν εδώλων. Στν ρχ ρχοντας τν περιφρόνησε, λλ κατόπιν πρόσταξε κα τν δειραν κα στ συνέχεια τν ποκεφάλισαν.

σιος νοβ σηµειοφόρος

π τος διάσηµους σκητς τς ρήµου, το ποίου σοφ ποφθέγµατα βρίσκονται στ Λαυσαϊκ κα στν Εεργετινό. πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Φωτς

πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος ωνς πίσκοπος Ῥῶσος (+ 1470)