4 Ἰουνίου

0604

4 Ἰουνίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Μητροφάνης, ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

     σία Σοφία, πο ζησε σκητικ κα σια

     Ο γίες Μάρθα κα Μαρία ο δελφς το Λαζάρου

●     γιος ωάννης σιοµάρτυρας, γούµενος Μονς Μοναγρίας

●     σιος λώνιος

●     γιος Δωρόθεος Πρώιος, Λόγιος, θνοµάρτυρας (+ 1824)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Μητροφάνης, ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

πρξε πρτος πίσκοπος τς Κωνσταντινουπόλεως (313-327 µ.Χ.). ταν γις το Δοµετίου κα νεψις το ατοκράτορα Πρόβου. ταν τ Μάϊο το 325 γινε Α´ Οκουµενικ Σύνοδος στ Νίκαια, Μητροφάνης δν µπόρεσε ν παραστε διος, πειδ ταν ρκετ γέροντας κα ἄῤῥωστος. στειλε, µως, ντιπρόσωπό του τν πρωτοπρεσβύτερο λέξανδρο, νδρα πρόθυµο κα θεοσεβή. Στ χρόνια, πίσης, πο ταν ρχιεπίσκοπος Μητροφάνης, θεµελιώθηκαν πολλ µεγάλα οκοδοµικ ργα τς Βασιλεύουσας. Μεταξ δ ατν κα ο περίφηµοι ναο τς γίας Σοφίας, τς γίας Ερήνης κα τς γίας Δυνάµεως. Μητροφάνης πέθανε τ 327 µ.Χ. κα φησε διάδοχο τν ξιο πρωτοπρεσβύτερό του λέξανδρο. Διότι πίστευε τι τ σωτηριδες ργο τς κκλησίας προάγεται κόµα περισσότερό µε τν σωστ πισκοπικ διαδοχή, νταποκρινόµενος τσι στ θεόπνευστο λόγο τς γίας Γραφς, πο ναφέρει τι: «δε ον τν πίσκοπον νεπίληπτον εναι». Δηλαδή, τ καλ κα ψηλ ργο τς πιστασίας το οκου το Θεο πρέπει ν νατίθεται σ καλος κα κλεκτος νθρώπους. Γι᾿ ατό, λοιπόν, πρέπει πίσκοπος ν εναι κατηγόρητος, στε κανες ν µ µπορε ν πε τίποτα σ βάρος του.

 

σία Σοφία, ποζησε σκητικ κασια

Καταγόταν π τν Ανο τς Θρκης κα ταν θυγατέρα πισήµων κα πλουσίων γονέων. Παντρεύτηκε κα γινε µητέρα ξι παιδιν, πο εχε τ θλιβερ τύχηµα ν τ χάσει λα. Βρκε λοιπν παρηγορι στ θλίψη της, προστατεύοντας ρφαν κα χρες. κανε συνεχες λεηµοσύνες, προσευχές, νηστεες κα κάθε τί πο νακούφιζε τν πλησίον. Στ τέλη τς ζως της κάρη Μοναχ κα φιέρωσε τν ζωή της στ λατρεία το Θεο. πεβίωσε ερηνικά, σ λικία 53 τν.

 

Ογίες Μάρθα κα Μαρία οδελφές του Λαζάρου

Μάρθα κα Μαρία, µαζ µ τν δελφό τους Λάζαρο, ταν γι τν Κύριο ησο Χριστ πι γαπητ κα γία οκογένεια τς Βηθανίας. Τ Εαγγέλιο µς παρουσιάζει τν Μαρία ν ποῤῥοφται π τν διδασκαλία το ησο, ν Μάρθα, πο ταν µεγαλύτερη δελφή, φροντίζει πολ γι τ τραπέζι τς φιλοξενίας. Γι᾿ ατ κούει π τ στόµα το Διδασκάλου τ πασίγνωστο κα διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, µεριµνς κα τυρβάζ περ πολλά, Μαρία δ τν γαθν µερίδα ξελέξατο, τις οκ φαιρεθήσεται π᾿ ατς» (Λουκ. ι᾿ 38-42). Μαρία πίσης λειψε κα µ πολύτιµο µύρο τ πόδια το ησο κα σπόγγισε στερα µε τν παρθενική της κόµη. Κα ο δυ δελφές, εσεβ κα διακεκριµένα µέλη τς πρώτης χριστιανικς κκλησίας, ξιώθηκαν ν πεθάνουν ερηνικ κα χι ν διωγµ. Διότι Κύριος δν θέλησε ν᾿ φήσει ν πονέσουν ο καρδιές, τν ποίων κάτω π τν στέγη το σπιτιο τους, εχε πολαύσει τόση γία γαλήνη τς παραµονς τν παθν Του.

 

γιος ωάννης σιοµάρτυρας γούµενος Μονς Μοναγρίας

Κατ τν γιο Νικόδηµο, ταν γούµενος τς Μονς Μοναγρίας κα φο τν βαλαν µέσα σ σάκο τν ριξαν στ θάλασσα κα τσι λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου.

 

σιος λώνιος

Φαίνεται τι ταν νας π τος διάσηµους στν ρετ σκητς τς ρήµου. ποφθέγµατά του πάρχουν στν Εεργετινό. πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Δωρόθεος Πρώιος, Λόγιος, θνοµάρτυρας (+ 1824)

Πρόκειται γι τ διο πρόσωπο µ᾿ ατ τς 3ης ουνίου. Δηλαδ τν Μητροπολίτη δριανουπόλεως. Προφανς π σύγχυση, ρισµένα γιολόγια τοποθετον τ µνήµη του σν ξεχωριστ πρόσωπο, π᾿ ατ το προηγουµένου γίου, ατν τν µέρα.