27 Ἀπριλίου

 

0427

27 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Συµεν δελφόθεος, πίσκοπος εροσολύµων

●     σιος ωάννης µολογητς γούµενος Μονς Καθαρν

●     γιος Ποπλίων

●     γιος Ελόγιος Ξενοδόχος

●     γιος Λολλίων Νέος

     Ο γιοι Συµεν νέος Στυλίτης κα Γεώργιος δελφός του

     γίας Ερήνης «ρχαίας κα νέας γκαίνια»

●     σιος Στέφανος Ῥῶσος γούµενος το Σπηλαίου

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Συµεν δελφόθεος, πίσκοπος εροσολύµων

ταν νας π τος τέσσερις γιος το µνήστορος ωσφ κα δελφς το δελφοθέου ακώβου, πο γινε πρτος πίσκοπος εροσολύµων. Μετ τν δολοφονία το ακώβου, πίσκοπος νέλαβε Συµεών. Σ΄ λη τν διάρκεια τς πισκοπικς του θητείας, πρξε ντάξιος του δελφο του. νεξάντλητη γωνιστικότητά του, τέλεια αταπάρνησή του, καθς κα τ παράµιλλο θάῤῥος του, κατέστησαν τν Συµεν φωτειν πνευµατικ στέρι, δι το ποίου στηρίχθηκαν κα δηγήθηκαν πολλς ψυχς στ σωτηρία. Τ ντυπωσιακότερο, µως, χαρακτηριστικό του Συµεν ταν τ κατάβλητο φρόνηµά του. ν κα 120 χρονν γέροντας, δν κάµφθηκε µπροστ στ µαρτύριο. πέστη µ νεανικ φλόγα τ σταυρικ θάνατο. Κα νεανικ ψυχ το γέροντα Συµεν ποδήµησε κοντ στ στεφανοδότη Κύριο. Βέβαια, µ τ παράδειγµά του φησε διδαχ στ ποίµνιό του τν ντολ το ποστόλου Παύλου: «Τ νω φρονετε, µ τ π τς γς»1. Δηλαδή, πρς τ πάνω, πρς τ Θεό, διευθύνετε κα προσηλώνετε τς σκέψεις σας, χι στ γήινα κα φθαρτά. Διότι κα Συµεών, ν κα 120 χρονν γέροντας, π τέτοιο φρόνηµα µπνεόµενος ντιµετώπισε παλικαρίσια τ µαρτύριο. (ρισµένοι Συναξαριστς παναλαµβάνουν τν µνήµη του κα 18 Σεπτεµβρίου).

 

σιος ωάννης µολογητς γούµενος Μονς Καθαρν

Γεννήθηκε στν Ερηνούπολη τς Δεκαπόλεως (Κοίλης Συρίας) π γονες εσεβες, τν Θεόδωρο κα τν Γρηγορία (περ τ 778). Σ λικία ννι τν πγε σ Κοινόβιο (γνωστο πού) κα νατέθηκε στν πνευµατικ φροντίδα νς σπουδαίου νδρα, τν ποο κα κολούθησε στ Νίκαια κα πειτα στν Κωνσταντινούπολη (787) κατ τν συγκρότηση τν κε Οκουµενικν Συνόδων. ταν διδάσκαλός του γινε γούµενος τς µονς Δαλµατν, τότε κα ατς διορίστηκε π τν Πατριάρχη Νικηφόρο, γούµενος τς µονς τν Καθαρν στ Βιθυνία πο τν διακυβέρνησε π 10 χρόνια (804-813). λλ πειδ λεγξε δυναµικ τν εκονοµάχο Λέοντα τν Ε΄, τν περιόρισαν σ΄ να Μετόχι τς µονς του στν Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν τν ξόρισαν σ΄ να φρούριο τ λεγόµενον Πενταδάκυλον ν τ «χώρ τς Καµπς», που µεινε λυσοδεµένος 18 µνες. πειτα ξαναλθε στν Κωνσταντινούπολη, που ποικιλοτρόπως τν βασάνισε εκονοµάχος Πατριάρχης ωάννης Ζ΄. λλ΄ πειδ σιος ωάννης πέµενε στν πίστη τν Πατέρων, τν ξόρισαν «ες τν Κριόταυρον κάστρον τν Βουκελλαρίων», που µεινε κλεισµένος δυ χρόνια. Μετ τν σφαγ το Λέοντα, µεινε προσωριν στ Χαλκηδόνα, λλ π Θεοφίλου ξορίστηκε κα πάλι στν φουσία. κε, µετ δυόµισι χρόνια πέθανε.

 

γιος Ποπλίων

Μαρτύρησε φο τν θανάτωσαν µ µαχαρι. Κάποια λιγοστ βιογραφικ στοιχεα πο πάρχουν γι᾿ ατόν, δν νταποκρίνονται στν πραγµατικότητα.

 

γιος Ελόγιος Ξενοδόχος

γιος ατς ζησε στ µέρη τς Θηβαΐδας τς Αγύπτου. Τ πάγγελµά του ταν λατόµος (πετροκόπος) κα νοµάστηκε Ξενοδόχος, διότι σ΄ λη του τν ζω κύρια µέριµνα κα πόλαυση εχε τ ν φιλοξενε στ σπίτι του κα ν παρέχει κάθε βοήθεια στος πτωχος κα δοιπόρους. Παρ τν βαρι κα κοπιαστικ ργασία του, τ βράδυ, µόλις σχολοσε π τν δουλειά του, τρεχε στν γορά, κρατντας φαναράκι τ χειµνα κα ναζητοσε ξένους, γι ν τος δώσει στέγη κα κάθε λλη φιλοξενία. Ατς µάλιστα κάποτε φιλοξένησε κα τν ββ Δανιλ µ τν ποτακτικό του, ταν ατο κατέβηκαν στν πόλη κα µειναν χωρς ψωµ κα στέγη.

Ελόγιος ζησε πάνω π κατ χρόνια, εεργετντας τος συνανθρώπους του κα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Λολλίων Νέος

Μαρτύρησε φο βίαια τν συραν κατ γς. Ο γιοι Συµεν νέος Στυλίτης κα Γεώργιος δελφός του γνωστοι στος Συναξαριστς κα τ Μηναα. µνήµη τους φέρεται στν εροσολυµιτικ Κώδικα βιβλ. Β΄ σελ. 372, που κα κολουθία τους, τς ποίας Κανόνας φέρει τν κροστιχίδα: «τος αταδέλφους ελογ θεηγόρους». γίας Ερήνης «ρχαίας κα νέας γκαίνια»ναφέρεται στν Πατµιακ Κώδικα 266 (Μλλον περ ναο πρόκειται).

 

σιος Στέφανος Ῥῶσος γούµενος το Σπηλαίου