14 Ἀπριλίου

0414

14 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι ρίσταρχος, Πούδης κα Τρόφιµος πόστολοι π τος 70

●     γιος ρδαλίων µµος

     γία Θωµαΐς

●     γιος Δηµήτριος Πελοποννήσιος

   Ο γιοι ντώνιος, ωάννης ο ατάδελφοι κα Εστάθιος, ο ν Λιθουανί Μάρτυρες (+ 1342)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι ρίσταρχος, Πούδης κα Τρόφιµος πόστολοι π τος 70

ταν κα ο τρες π τος βδοµήκοντα ποστόλους κα φοσιωµένοι συνεργάτες το ποστόλου Παύλου. Τν ρίσταρχο πόστολος Παλος ναφέρει στν πρς Κολασσαες (δ´ 10) πιστολή του σν συναιχµάλωτό του στ ώµη, καθς κα στν πρς Φιλήµονα (στ´ 24) σν συνεργάτη του. Γι τν Πούδη κάνει λόγο στ Β´ πρς Τιµόθεον (δ´ 22) πιστολή του, π τν ποία καταλαβαίνουµε τι πόστολος Πούδης ταν π ατος πο συνεργάστηκαν πρ το Εαγγελίου στ ώµη. Τν Τρόφιµο φερε στν χριστιανικ πίστη πόστολος Παλος, ταν πγε στν φεσο. π τότε, τν κολούθησε στ εροσόλυµα, λλ κα στ ώµη, γι ν συνεργασθε κα ν κακοπάθει µαζ µ τ διδάσκαλό του. Στν Τρόφιµο ναφέρεται πόστολος Παλος στ Β´ πρς Τιµόθεον (δ´ 20) πιστολή του. Στ φοβερ διωγµ το Νέρωνα κα ο τρες ατο συνεργάτες το Παύλου ξιώθηκαν ν µαρτυρήσουν µ θάνατο δι᾿ ποκεφαλισµο. Κατόρθωσαν, τσι, µ τν χάρη το Θεο κα µ τν προσωπικό τους γνα, ν γίνουν «συνεργο ες τν βασιλείαν το Θεο». Δηλαδή, συνεργάτες γι τν διάδοση τς βασιλείας το Θεο.

γιος ρδαλίων µµος

Μ τν σηµεριν ρολογία ταν θοποιός, στ χρόνια του Διοκλητιανο (298). ργαζόταν στ θέατρα κα παιζε κωµδίες κα δράµατα. Μία µέρα λοιπν το λθε δέα, ν µιµηθε τν ντίσταση τν χριστιανν µπροστ στος τυράννους. Κρεµάστηκε ψηλά, πάνω στ σκηνή, κα δθεν ξεσχιζόταν πειδ δν θελε ν προσφέρει θυσία στος θεούς. παράσταση ταν – σ δρµα- τόσο καταπληκτική, στε λας ρχισε ν χειροκροτε θερµ τν πιδεξιότητα το ρδαλίωνα κα τν γενναιοκαρδία τν χριστιανν. Τότε ρδαλίων φώναξε δυνατ κα επε στ λα ν σωπάσει, διότι κα ατς ταν στ᾿ λήθεια χριστιανός. ταν τ κουσε ατ ρχοντας, το επε ν᾿ λλάξει γνώµη. λλ᾿ πειδ ρδαλίων πέµενε στν µολογία το Χριστο, τν ριξαν µέσα στ φωτι κα τσι λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου.

γία Θωµαΐς

Καταγόταν π τν λεξάνδρεια κα ο εσεβες γονες της τν νέθρεψαν ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου. ταν λθε σ κατάλληλη λικία τν πάντρεψαν µ κάποιο νέο, µ τν ποο ζοσε ρµονικ κα µ µεγάλη σωφροσύνη. λλ κατ τν πουσία το νδρός της, πεθερός της πο συνοικοσε µαζί τους, προσπαθοσε µ κάθε τρόπο ν τν λκύσει σ συνουσία. Μάταια καλ νύφη προσπαθοσε ν λογικέψει τν πόρνο γέροντα. Ατς µως, πειδ δν µπόρεσε ν καταφέρει τ νοµα σχέδια του, κα τυφλωµένος π τ πάθος, µαχαίρωσε τν νύφη του. ταν τ µαθε ατ ρχοντας τς λεξάνδρειας, καταδίκασε τν πόρνο γέροντα σ θάνατο. Τ δ λείψανο τς Θωµαΐδας, παρέλαβε ββς Δανιήλ, π τν Σκήτη, κα τν θαψε στ κοιµητήριο, πειδ δωσε τ αµα της γι τν σωφροσύνη.

 

γιος Δηµήτριος Πελοποννήσιος

Γεννήθηκε στ χωρι Λιγούδιστα τς ρκαδίας κα σ µικρ λικία λθε µαζ µ τν δελφό του στν Τρίπολη, που ργαζόταν µαζ µ κάποιους κτίστες. πειδ µως ατο τν βασάνιζαν, φυγε π τν συντροφιά τους κα πγε στ σπίτι νς Τούρκου κουρέα, ποος κα κατόρθωσε τν ξισλαµισµό του, νοµάζοντας τν Μεχµέτ. ργότερα Δηµήτριος γκατέλειψε τν Τρίπολη, µετάνιωσε γι τν ποστασία του κα λθε στ ργος. π τ ργος, γι µεγαλύτερη σφάλεια, πγε στ Σµύρνη κα π κε στ Μον το Προδρόµου κοντ στς Κυδωνιές, που βρκε εσεβ πνευµατικό, ξοµολογήθηκε κα ζήτησε τς συµβουλές του. Μ τν προτροπ το πνευµατικο ατο Δηµήτριος λθε στ Χίο, που µεινε γι ρκετ καιρ κοντ σ λλο φηµισµένο πνευµατικό, µ προσευχ κα µετάνοια. Προετοιµάσθηκε γι τ µαρτύριο κα πγε στ ργος, που παρέµεινε κρυµµένος κα χειραγωγούµενος π τν ερέα ντώνιο Σακελάριο κα π κε φτασε στν Τρίπολη. Παρουσιάστηκε µπροστ στν Τορκο Διοικητή, δήλωσε τι πιστεύει στν Χριστ κα τι εναι τοιµος ν χύσει κα τ αµα του γι᾿ Ατόν. Τ βασανιστήρια πο κολούθησαν ταν φρικτά, λλ Δηµήτριος µεινε µετακίνητος στν πίστη του κα τσι στς 14 πριλίου 1803 τν ποκεφάλισαν στν Τρίπολη. Τ ερό του λείψανο διασώθηκε π τος χριστιανος στν Να τς Μονς το γ. Νικολάου Βαρσν. Στν κεντρικ γορ τς Τρίπολης, µικρς νας τιµται στ νοµα το Νεοµάρτυρα ατο.

Ογιοι ντώνιος, ωάννης ο ατάδελφοι κα Εστάθιος, ον Λιθουανί Μάρτυρες (+ 1342)