28 Μαρτίου

0328

28 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●   σιος λαρίων Νέος

●   γιος ρωδίων

Ο γιοι Ῥῶσοι Στέφανος Θαυµατουργς κα Εστράτιος σιοµάρτυρας, Σπηλαιώτης

σιος σύχιος εροσολυµίτης

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος λαρίων Νέος

πρξε γούµενος τς Μονς Πελεκητς στν Τρίγλια κα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος ρωδίων

Επε Κύριος: «στις θέλει πίσω µου κολουθεν, παρνησάσθω αυτν κα ράτω τν σταυρν ατο κα κολουθείτω µοι». Δηλαδή, κενος πο θέλει ν µ κολουθε σν µαθητής µου, ς διακόψει κάθε σχέση µ τ διεφθαρµένο π τν µαρτία αυτό του κα ς πάρει τν πόφαση ν ποστε γι µένα χι µόνο κάθε θλίψη κα δοκιµασία, λλ κόµη κα σταυρικ θάνατο. Κα τότε ς µ κολουθε, µιµούµενος τ παράδειγµά µου. νας τέτοιος µαθητής, µέσα στος 70 µαθητς το Κυρίου, ταν κα ρωδίων. Μετ τν νάληψη το Κυρίου, ρωδίων φοσιώθηκε στ κήρυγµα το Εαγγελίου, συνεργάτης τν 12 ποστόλων, κα διαίτερα το Πέτρου. Μετ τ µαρτυρικ θάνατο το ποστόλου νδρέα το Πρωτοκλήτου, στν κκλησία τς Πάτρας πίσκοπος γινε ρωδίων. Τ καθήκοντα τς νέας του θέσης, ρωδίων τ πιτελοσε µ ληθιν ποστολικ ζλο. λλ λύσσα τν εδωλολατρν µελλε ν χτυπήσει κα ατόν. φο τν συνέλαβαν, γρια τν δειραν κα τν λιθοβόλησαν. πειτα, µ τν πι µ τρόπο τν σφαξαν. τσι, ζωή του πισφραγίσθηκε µ τν σχατη αταπάρνηση κα τ αµα του πότισε τν σπόρο το Εαγγελίου κα συνετέλεσε στ γρηγορότερη καρποφορία του στν λληνικ γ. ( µνήµη του παναλαµβάνεται κα τν 8η πριλίου).

 

Ογιοι Ῥῶσοι Στέφανος Θαυµατουργς κα Εστράτιος σιοµάρτυρας, Σπηλαιώτης

 

σιος σύχιος εροσολυµίτης

Συγγραφες νεκδότων συγγραµµάτων (+ 5ος α.).