12 Μαρτίου

0312

12 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Θεοφάνης µολογητς τς Συγριανς

●     σιος Γρηγόριος Α´ Διάλογος Πάπας ώµης

     Ο γιοι ννέα Μάρτυρες

●     Δίκαιος Φινεές

●     γιος Συµεν Νέος Θεολόγος

●     γιος Λαυρέντιος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Θεοφάνης ὁ Ὁµολογητς τς Συγριανς

γνωστς χρονογράφος κα εθαρσς µολογητής, γεννήθηκε τ 760 µ.Χ. Τν πατέρα του λεγαν σακ κα τν µητέρα του Θεοδότη. Σ λικία κτ τν µεινε ρφανς π πατέρα, λλ µητέρα του κατόρθωσε ν τν µορφώσει καλ κα ν τν παντρέψει σ νεαρ λικία, µ νάρετη κα πλούσια κόρη, τν Μεγαλ, τν πειτα µοναχ κα µετονοµασθεσα Ερήνη. Θεοφάνης µως, εχε µοναχικ κλίση κα τσι γάµος διαλύθηκε. Κα µν σύζυγός του µ τν θέλησή της κλείστηκε στ γυναικεία µον τς νήσου το Πρίγκηπος, κα ατς σ᾿ να µοναστήρι κοντ στ βουν τς Συγριανς, τ Πολίχνιο. π τν µον ατή, προσεκλήθη µαζ µ λλους γουµένους στ Ζ´ Οκουµενικ Σύνοδο στ Νίκαια, που κα διέπρεψε. ταν πέστρεψε, γκατέστησε γούµενο τ µοναχ Στρατήγιο κα ποχώρησε στν πέναντι νσο Κολώνυµο. κε δρυσε νέα µεγάλη µον κα π ξι χρόνια καλλιγραφοσε κα συνέγραψε. γεία του µως, προσβλήθηκε π ξεα λιθίαση. Κα πειδ δ συµµερίστηκε τς αρετικς δέες τν εκονοµάχων Λέοντα το ρµενίου κα ωάννου το πατριάρχου, ξορίσθηκε στ Σαµοθράκη που µετ 23 µέρες πέθανε (815 κατ᾿ λλους τ 818). ργότερα ο µαθητές του, µετακόµισαν τ λείψανά του στ µονή του (822).

 

σιος Γρηγόριος Α´ Διάλογος Πάπας ώµης

Γρηγόριος γεννήθηκε στ ώµη τ 540, π πλούσια κα χριστιανικ οκογένεια. Σπούδασε νοµικ κα φιλοσοφία. Μετ τ θάνατο το πατέρα του, κληρονόµησε µεγάλη περιουσία. Ατς µως φησε τ το κόσµου, κτισε ξι µοναστήρια στ Σικελία κα να στ ώµη, που µόνασε κα διος. Τ 590 διαδέχεται τν Πάπα Πελάγιο τν Β´. ταν νέλαβε Πάπας Γρηγόριος, κκλησιαστικ κα πολιτικ κατάσταση τς ποχς εχε µεγάλες θλιότητες. Κα γράφει χαρακτηριστικ σ µία πιστολή του: « κκλησία εναι σν να καράβι παλαιόν, πο κυµατίζεται σφοδρότατα κα κάµνει νερ σ λα του τ µέρη, µ τ ξύλα του σαρακοφαγωµένα, καθηµερινς πληττόµενον π τν τρικυµίαν κα κινδυνεον ν χαθε». πιπλέον, Γρηγόριος ταν κα πολ σθενικς στ σµα. Τί ν κάνει; µέσως τότε, πέρασαν π τ µυαλό του τ λόγια του Κυρίου µας: «ρκε σοι χάρις µου· γρ δύναµίς µου ν σθενεί τελειοται». Δηλαδή, σο εναι ρκετ χάρη πο σο δίνω. Διότι δύναµή µου ναδεικνύεται τέλεια, ταν νθρωπος εναι σθενής, κα µ τν νίσχυσή µου κατορθώνει µεγάλα κα θαυµαστά. Πράγµατι, µέσα στ 14 χρόνια πο κκλησία ποιµάνθηκε π τ Γρηγόριο, κατάφερε ν ρθοποδήσει, κα καλλιεργήθηκε σωστ λη κκλησιαστικ παράδοση. Πέθανε ερηνικ στς 12 Μαρτίου το τους 604.

 

Ογιοι ννέα Μάρτυρες

Μαρτύρησαν δι πυρός. (σως εναι ο διοι µ᾿ ατος πο µαρτύρησαν µαζ µ τν γιο πίσκοπο Αδ στν Περσία, πο µνήµη τους ορτάζεται τν 31η Μαρτίου).

 

Δίκαιος Φινεές

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Συµεν Νέος Θεολόγος

ταν π τν Παφλαγονία κα ζησε τν 10ο αἰῶνα. Ο γονες του Βασίλειος κα Θεοφαν, φρόντισαν γι τν καλή του κπαίδευση, τς δ σπουδές του συµπλήρωσε στν Κωνσταντινούπολη µ τν κηδεµονία σχυρο θείου του στν Αλή. Μ τν πιµον το θείου του, µπκε κα ατς στν Αλή. ταν µως πέθανε θεος του, φησε τν Αλ το Παλατιο κα ζήτησε ν εσαχθε στν περίφηµη Μον το Στουδίου. Δν τν δέχτηκαν λόγω το νεαρο της λικίας του. ργότερα µως τν δέχτηκαν. κε µαθήτευσε κοντ στν µώνυµο προίσταµενό του Συµεών, µ τς δηγίες το ποίου εδοκιµοσε στς θεολογικς µελέτες κα στν πνευµατικ ζωή. Συναντµε κατόπιν τν Συµεν στ Μον το γίου Μάµαντα, που πρε τ µοναχικ σχµα κα στ συνέχεια γινε γούµενός της. πειδ µως θέλησε ν πιβάλει τος µοναστικος κανόνες το Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρ ντίδραση κα παραιτήθηκε. σχολήθηκε ποκλειστικ µ θεολογικς µελέτες κα συγγραφές. Κατηγορήθηκε π τν Μητροπολίτη Νικοµήδειας Στέφανο τι, γιόρταζε π µόνος του σν πίσηµο γιο τν γέροντά του Συµεν κα περιπέτεια ατ το κόστισε ξι χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά, διατάχθηκε ν πάει σ᾿ να µοναχικ παρεκκλσι τς γίας Μαρίνας, στν σιατικ χθη τς Προποντίδας, που κα πέθανε σ γεροντικ λικία (κατ τ 1020). π τς συγγραφές του σζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικ κα θεολογικ κεφάλαια, καθς κα θρησκευτικ ποιήµατα. Γι τν θεολογική του δεινότητα νοµάστηκε Νέος Θεολόγος.

 

γιος Λαυρέντιος

νήκει κα ατς στ χορ τν 300 Μαρτύρων κα σίων της Κύπρου, τος πονοµαζόµενους λαµανούς. Βλέπε κα Μάρτυρες 300 λαµανο στος Α.Χ.Ε.Χ.