Μεγάλη ἐθνική προσφορά

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὅπως ἀνέγραψε ὁ ἡμερήσιος τύπος («Δημοκρατία» 6-9-2013), ἐνημέρωσε τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴ δεύτερη Συνεδρία της τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, γιὰ μιὰ μεγάλη δωρεὰ πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Ἡ δωρεὰ αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος» καὶ ἀποβλέπει στὴν ἐπιχορήγηση τοῦ τρίτου τέκνου στὴ Θράκη γιὰ ἕνα χρόνο. Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπιχορηγήσεως τοῦ τρίτου τέκνου στὴν ἀκριτικὴ Θράκη ὑπῆρξε πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου. Καὶ συνεχῶς ἀπὸ τότε βοηθοῦνται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οἱ τρίτεκνες χριστιανικὲς οἰκογένειες τῆς Θράκης μέχρι σήμερα. Τί κάνει ὅμως τὸ Κράτος γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες; Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος» δὲν πρόσφεραν τὰ χρήματα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ σὲ κάποιον κρατικὸ φορέα, ἀλλὰ τὰ ἐμπιστεύθηκαν στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὰ διαχειρισθεῖ ἐκείνη. Ἂς τὸ προσέξει αὐτὸ ἰδιαιτέρως κάποια βοηθὸς τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν (γνωρίζουμε τὸ ὄνομά της), ἡ ὁποία, ὅπως γράφουν οἱ ἐφημερίδες («Δημοκρατία» 6-9-2013), φέρεται νὰ εἶπε: «Δὲν ἔχετε καταλάβει ὅτι δὲν θέλουμε τοὺς παπάδες»! Καὶ ὅμως οἱ παπάδες, κυρία τάδε, ἦταν ἀνέκαθεν καὶ εἶναι καὶ σήμερα ἡ ραχοκοκκαλιὰ τοῦ Γένους μας. Εἶναι ἄξιο πολλῶν ἐπαίνων τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», διότι συνεχίζει τὴ μεγάλη παράδοση τῶν Ἐθνικῶν μας Εὐεργετῶν, καὶ τοῦ εὐχόμαστε καλὴ συνέχεια.