3 Μαρτίου

 0303

3 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Ετρόπιος, Κλεόνικος κα Βασιλίσκος

●     γιος Θεοδώρητος εροµάρτυρας, πρεσβύτερος ντιοχείας

     Ο σιοι Ζήνων κα Ζωΐλος

     Ἡ Ὁσία Πιαµον Παρθένος

●     Προφήτης ωδ ωήλ

     σία λεξάνδρα ξ λεξανδρείας (4ος α.)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Ετρόπιος, Κλεόνικος κα Βασιλίσκος

καταγωγ ατν τν τριν πνευµατικν βλασταριν ταν π τν µάσεια το Πόντου (ρισµένοι συναξαριστς ναφέρουν τι ταν κα συγγενες το γίου Θεοδώρου το Τήρωνος). ταν Διοκλητιανς ξαπέλυσε γριο διωγµ κατ τν χριστιανν, παρχος σκληπιοδότης µέσως τος συνέλαβε κα τος νέκρινε ν πράγµατι ταν χριστιανοί. Κα ο τρες, χωρς κανένα δισταγµό, µολόγησαν Χριστν σταυρωµένον. µέσως, παρχος διέταξε ν τος βασανίσουν νελέητα. Τ βασανιστήρια δν πηρέασαν καθόλου τ θάῤῥος κα τν συνείδησή τους. ν τος δερναν κα τος καιγαν λύπητα, ατο ζητοσαν τν βοήθεια το Χριστο κα Τν µνοσαν. τσι, ο µν Ετρόπιος κα Κλεόνικος πέθαναν µ σταυρικ θάνατο, δ Βασιλίσκος, φο φυλακίστηκε, πέθανε µετ π µύριες στερήσεις κα κακουχίες, χωρς ν καµφθε τ φρόνηµά του καθόλου. Παρέµεινε µέχρι τελευταίας πνος πιστς στ Χριστό. Μ΄ ατν τν τρόπο κα ο τρες τεκµηρίωσαν τ θεόπνευστα λόγια το ωάννη στν ποκάλυψη, τι «οκ γαπησαν τν ψυχν ατν χρι θανάτου». Γι τν µαρτυρία δηλαδ το Χριστο, ο νθρωποι ατο δν γάπησαν τν ζωή τους, λλ τν περιφρόνησαν µέχρι θανάτου.

 

γιος Θεοδώρητος εροµάρτυρας, πρεσβύτερος ντιοχείας

ταν τ θλιβερ χρόνια το ουλιανο το παραβάτη, πο σεβς ατς ατοκράτορας ξεδίωκε τν κκλησία, προσπαθώντας ν΄ ναστηλώσει τν εδωλολατρία. Ο διωγµο ατο βέβαια, πεκτάθηκαν κα στν ντιόχεια τν Μεγάλη. Πολλο µως π τος κληρικούς της, µειναν κλόνητοι στν παράταξή τους, προστατεύοντας κα νθαῤῥύνοντας τ ποίµνιο µ τν παρουσία τους. Μεταξ τν ρων ατν ταν κα Θεοδώρητος. Συνελήφθη λοιπν π τν παρχο τς πόλης (ουλιαν νοµαζόµενο, πο κατ τν Σ. Εστρατιάδη ταν θεος το ουλιανο το Παραβάτη), λλ διατήρησε λη τν κεραιότητα το θάῤῥους του. παρχος στν ρχ τν περιποιήθηκε. Κα τόνισε τν µεγάλη ξία το Θεοδωρήτου, τν εφυΐα κα τν παιδεία του. Κατέληξε δ προτρέποντας τν Θεοδώρητο ν παρνηθε τ Χριστό, κα ν προσέλθει στ θρησκεία τν εδώλων. Θεοδώρητος τν κουσε µ ποµονή, κα κατόπιν µεταξ λλων επε στν παρχο: «Πς ν προδώσω τν λήθειαν, πς ν λιποτακτήσω π τν κκλησίαν τς πίστεως κα τς ζως, πς ν φήσω τν χριστιανικν λπίδα, τν χύνουσαν τόσον φς κα τόσην παρηγοριν ες τος ζοφώδεις ρίζοντας το βίου, πς ν φαν τόσον χάριστος πρς τν Χριστόν µου, ποος πρ µο χυσε τ αµα του; Εµαι κα θ µείνω χριστιανός». παρχος, ξεπλάγη µν π τ θάῤῥος του, διέταξε µως κα τν ποκεφάλισαν.

 

Οσιοι Ζήνων κα Ζωΐλος

πεβίωσαν ερηνικά.

 

Ἡ Ὁσία Πιαµον Παρθένος

Καταγόταν π τν Αγυπτο κα ζησε τν 4ο αἰῶνα µ.Χ. Νωρς στερήθηκε τν πατέρα της, λλ µητέρα της τν νέθρεψε κα τν πότισε µ τ νάµατα τς χριστιανικς εσέβειας. Μητέρα κα κόρη δόθηκαν µ λη τους τν καρδι σ ργα εσπλαχνίας κα φιλαδελφίας. Μ τ µικρ τος εσόδηµα κα µ κόπους τν χεριν τους, παρηγοροσαν σθενες κα θλιβοµένους. πίσης στήριζαν τν κλονισµένη πίστη τν γυναικν κα διαγωγ τους νέπνεε γάπη κα σεβασµό. ταν πέθανε µητέρα της, Πιαµον αξησε τος κόπους της στς πηρεσίες τν εαγγελικν γαθν. γιότητά της εχε φθάσει κα σ λλες πόλεις. Κάποτε µάλιστα, κατάφερε µόνη της ν σώσει τν γενέτειρα πόλη της π τος χθρούς, ταν δήλωσε σ΄ ατος τ νοµά της. Στ κουσµα κενοι θυµήθηκαν τν Θε κα ποχώρησαν ερηνικά. γία πέθανε µέσα σ πειρες ελογίες κα γενικ ταν τ πένθος τν µέρα τς κηδείας της.

 

Προφήτης ωδ ωήλ

Περιττς δ παναλαµβάνεται µνήµη του. Βλέπε βιογραφία του τν 30η Μαρτίου, που κα κυρίως µνήµη του.

 

σία λεξάνδρα ξ λεξανδρείας (4ος α.)