«Συγκινητικὴ προσφορὰ μαθητῶν…»

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ διαβάσαμε στὸ διαδίκτυο τὴν ἀκόλουθη εἴδηση: «Στὰ πλαίσια τῆς προώθησης τῆς ἐθελοντικῆς ἰδέας οἱ μαθητὲς καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ναυπλίου παρέδωσαν ποσότητες τροφίμων στὸ συσσίτιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελίστρίας. Στὴν πρωτοβουλία τῆς ΣΤ΄ τάξης τοῦ 5ου Δημοτικοῦ γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν τροφίμων συμμετεῖχαν ὅλες οἱ τάξεις τοῦ Σχολείου μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς διευθύντριας (…). Τὰ παιδιὰ ξεναγήθηκαν στοὺς χώρους ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ ἐθελόντριες τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τὰ γεύματα καὶ συμμετεῖχαν στὴν προετοιμασία τους. Στὴ συνέχεια ἐνημερώθηκαν ἀπὸ τὸν πατέρα Ἐλευθέριο γιὰ τὶς ἐθελοντικὲς δράσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας καὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱματιοθήκη τῆς Ἀγάπης ποὺ λειτουργεῖ στὸν χῶρο. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μίλησαν στὰ παιδιὰ γιὰ τὴ σημασία τοῦ ἐθελοντισμοῦ καὶ τόνι σαν πὼς ὅποιος ἀγαπάει, μοιράζει, δίνει χωρὶς νὰ περιμένει ἀνταπόκριση καὶ ἀνταπόδοση. Νὰ σημειωθεῖ πὼς ἀπὸ τὸ συσσίτιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ σιτίζονται καθημερινά, ἐκτὸς Κυριακῆς, 150 συνάνθρωποί μας» (‘‘Amen.gr’’ 18-12-2013). Στὴν ἐποχὴ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως, ὅπου ἀνυπολόγιστος ἀριθμὸς συμπατριωτῶν μας ἔχει ὑποστεῖ τὰ πλήγματα τῆς ἀνέχειας καὶ τῆς στερήσεως τῶν στοιχειωδῶν μέσων γιὰ τὴ διαβίωσή τους, ἡ Ἐκκλησία μας μὲ πρωτοστάτες τοὺς καλοὺς ποιμένες της ἀγωνίζεται νὰ ἀν ταποκριθεῖ ὡς φιλόστοργη Μητέρα στὶς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν της. Στὸ ἔργο αὐτὸ συμβάλλουν οὐσιαστικὰ οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ σὲ καθημερινὴ βάση, ἐμπνέοντας τὴν ἀφειδώλευτη ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ σὲ ἄλλους φορεῖς τῆς κοινωνίας μας. Ἔτσι ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ἄλλα περιστατικά, ὅπως τὸ παραπάνω, στὸ ὁποῖο ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα – δάσκαλοι καὶ μαθητές – μᾶς χαρίζουν μιὰ συγκινητικὴ παρουσία καὶ δράση, ἄξια νὰ βρεῖ πολλοὺς μιμητές. Μὲ τέτοια παραδείγματα ἡ ἐλπίδα μας γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος δυναμώνει καὶ ἡ δοξολογία πρὸς τὸν πανάγαθο Θεό μας αὐθόρμητα ἀναπέμπεται…