Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαίου 2013

03 tetarth

Τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κατά τίς καθημερινές, ἐπειδή δέν τελεῖται κανονική Θεία Λειτουργία, δέν ἀναγινώσκονται ἀποστολικά ἀναγνώσματα.