Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

04 pempti

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ἀπόκρεω (Μρ. ιε΄ 1-5).

1 Καὶ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ.

2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· σὺ λέγεις.

3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

4 ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων· οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου καταμαρτυροῦσιν.

5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

1 Κι ἀμέσως μόλις ξημέρωσε, οἱ ἀρχιερεῖς ἔκαναν συμβούλιο μέ τούς πρεσβυτέρους καί γραμματεῖς κι ὅλο τό συνέδριο, γιά νά συζητήσουν πῶς ἔπρεπε νά ἐνεργήσουν πρός τόν ἐπίτροπο τῆς Ρώμης. Καί μετά τή σύσκεψη αὐτή, ἀφοῦ ἔδεσαν τόν Ἰησοῦ, τόν ἔφεραν καί τόν παρέδωσαν στόν Πιλάτο, κατηγορώντας τον ὡς ἀντάρτη καί σφετεριστή τοῦ ἀξιώματος τοῦ βασιλέως τῶν Ἰουδαίων.

2 Ὁ Πιλάτος τότε τόν ρώτησε: Ἐσύ εἶσαι ὁ βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων; Κι αὐτός τοῦ ἀποκρίθηκε: Ἐσύ λές ὅτι εἶμαι βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων. Ἡ βασιλεία μου ὅμως δέν εἶναι ὅπως τήν ἐννοεῖς ἐσύ καί οἱ κατήγοροί μου.

3 Κι ἐπειδή στό μεταξύ ὁ Πιλάτος πείστηκε ὅτι ἡ κατηγορία αὐτή ἦταν ἀβάσιμη, οἱ ἀρχιερεῖς τόν κατηγοροῦσαν καί γιά πολλά ἄλλα. Αὐτός ὅμως δέν ἔδωσε καμία ἀπόκριση.

4 Ὁ Πιλάτος τόν ρώτησε πάλι: Τίποτε δέν ἀποκρίνεσαι; Κοίτα πόσες κατηγορίες ξεστομίζουν ἐναντίον σου. Δέν ἔχεις νά ἀπολογηθεῖς τίποτε γι’ αὐτές;

5 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς δέν ἀποκρίθηκε πιά τίποτε, ὥστε νά θαυμάζει ὁ Πιλάτος γιά τή γαλήνη καί τήν ἀταραξία πού ἔδειχνε τή στιγμή πού τόσο κινδύνευε ἡ ἴδια του ἡ ζωή.