Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

images64

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια

Κεφάλαιο τέταρτο

     «Ἄς ἔχουμε, ἀγαπητέ, σταθερὴ καρδιά, διότι ἡ ἀμέλεια ἐναντιώνεται στὴν ἀρετή. Λοιπόν, ἄς μὴ λιγοψυχήσουμε, ὅταν μᾶς συμβεῖ κάποια μικρὴ ἀμέλεια, ἀλλά ἂς βιάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, ὅπως ὁ καρτερικὸς ὁδοιπόρος• διότι ἕνας τέτοιος ὁδοιπόρος, ὅταν συμβεῖ κάποια ἐξάντληση κατὰ τὴν πορεία του, δὲν ἐγκαταλείπει τὸν προορισμὸ του ἐξαιτίας τῆς μεγάλης ἀπόστασης, ἀλλά παροτρύνει τὸν ἑαυτὸ του λέγοντας• Ἀκόμη λίγο καὶ θὰ φτάσεις στὸ πανδοχεῖο, καὶ θὰ ξεκουραστεῖς. Καὶ ὁ Κύριος βλέποντας τὴ βία ποὺ ἀσκεῖ στὸν ἑαυτό του, δίνει σ’ αὐτὸν δύναμη, ἐλαφρύνοντας τὴ δυσκολία. Διότι ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ ὀκνηρία φέρνουν φτώχεια, ὄχι μόνο στὰ πνευματικὰ χαρίσματα ἀλλά καὶ στὶς ἀνάγκες τοῦ σώματος.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)