Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

images63

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο τρίτο

    «Ἂν ὁ ἀδελφός σου φτάσει στὴ μέση ἑνὸς ἔργου, χωρὶς νὰ τὸ τελειώσει, καὶ συμβεῖ νὰ ἀρρωστήσει καὶ νὰ σὲ παρακαλεῖ νὰ τὸν βοηθήσεις στὸ ἔργο του, ἀνάλαβε τὴ φροντίδα κοπιάζοντας μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφὸ ποὺ ὑποφέρει, μὲ δλὴ τὴν ταπεινοφροσύνη. Ὅταν ὅμως ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία του, μὴν ἐπιθυμήσεις τὸ ἔργο τοῦ ἀδελφοῦ σου, μήπως ἐπισύρεις στὸν ἑαυτό σου κατάκριση ἀπό τὸν Κύριο καὶ ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀλλά ἴσως σοῦ πεῖ ὁ λογισμὸς ὅτι ἔχει γίνει οἰκονομία μ’ αὐτό, ὥστε ἐκεῖνος νὰ ἀρρωστήσει, καὶ ἐγὼ νὰ ἀναλάβω αὐτὸ τὸ διακόνημα. Γιατί τότε δὲ συλλογίσθηκες ἐκεῖνον τὸν καλὸ λογισμό, ὅτι δηλαδὴ ἔχει γίνει οἰκονομία, γιὰ νὰ φανεῖς ποιὸς εἶσαι κατὰ τὴν προαίρεση; Φίλαυτος ἡ φιλάδελφος; Ἂν ὅμως ὓστερα ἀπό τὴν ἀνάρρωσή του σὲ θερμοπαρακαλέσει, καταπιάσου μὲ τὸ ἔργο του μὲ ἀγαθὴ συνείδηση, ἐφόσον τὸ ἐπιτρέψει ὁ ἡγούμενος, γιὰ νὰ ἔχεις καλὴ μαρτυρία ἀπό τούς ἔξω• ἐπειδὴ ἡ εὐλάβεια ἔχει ἀνάγκη ἀπό τὴ δικαιοσύνη. Διότι γιὰ τὸν ἁγιότατο Συμεών, ποὺ δέχτηκε στὶς ἀγκάλες του τὸν Σωτήρα, ἔχει γραφεῖ ὅτι ἦταν δίκαιος καὶ εὐλαβής.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)