Ἐθνικὴ αἱμορραγία

out2

220.000 νέοι Ἕλληνες ἡλικίας μεταξὺ 18 ἕως 35 ἐτῶν ὑπέβαλαν τὸ βιογραφικό τους στὸ πρόγραμμα Εuropass μόνο τὸ ἔτος 2012 μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν ἐργασία κάπου στὸ ἐξωτερικό. Ἡ ἀπελπιστικὴ κατάσταση ἀνεργίας ποὺ πλήττει τὴν πατρίδα μας τελευταῖα ἀναγκάζει χιλιάδες νέους πτυχιούχους διαφόρων πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, κατόχους διδακτορικῶν διπλωμάτων καὶ ξένων γλωσσῶν νὰ παίρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενιτειᾶς γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν καὶ γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον.

Μὲ τὴ μεγάλη αυτὴ φυγὴ ποὺ ἦλθε νὰ προστεθεῖ σ’ ἐκεῖνες τῶν τριῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἡ χώρα μας χάνει τὴν ἀφρόκρεμα ποὺ διαθέτει, διότι σὲ ποσοστὸ 70% ὅσοι φεύγουν εἶναι ἀπόφοιτοι Πανεπιστημίων ἢ ΤΕΙ ἢ κάτοχοι ἄλλων πτυχίων. Ὡς πρὸς δὲ τὰ ποσοστὰ τῶν μεταναστῶν, ἀπὸ τὰ βιογραφικά τους φαίνεται ὅτι 47% εἶναι ἄνδρες καὶ 42% γυναῖκες, ἕνας δὲ στοὺς 10 δὲν ἔχει δηλώσει τὸ φύλο του («Δημοκρατία» 6-1-2013).

Εὐθύνη γιὰ τὴν αἱμορραγία αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ τῆς χώρας μας ἔχουν οἱ ἀνάξιοι πολιτικοὶ ἡγέτες μας, ποὺ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα μας στὴν ἀξιοθρήνητη αὐτὴ κατάσταση, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἀναδείξει καὶ νὰ τακτοποιήσει τὰ παιδιά της.

Ἀλλὰ καὶ ὅσοι παίρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενιτειᾶς ἂς μὴ νομίζουν ὅτι θὰ τὰ βροῦν ὅλα ρόδινα καὶ ἕτοιμα. Θὰ κοπιάσουν πολύ. Θὰ ἀντιμετωπίσουν πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ κινδύνους σωματικοὺς καὶ ψυχικούς. Μὴ λησμονήσουν ὅμως ποτὲ μέσα στὸ χάος καὶ στὸ συνονθύλευμα τῶν αἱρέσεων ὅπου θὰ βρεθοῦν τὴν Ὀρθοδοξία μας! Νὰ μὴν παρασυρθοῦν ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς. Νὰ μὴ μολυνθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀθεόφοβους ξένους. Νὰ κρατήσουν «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ» καὶ ὡς ἀτίμητο θησαυρὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους καὶ τὴν ἀθάνατη ψυχή τους. Καὶ ἕνα μέρος τῆς καρδιᾶς τους ἄς τό ἔχουν φυλαγμένο πάντα γιὰ τὴ φτωχὴ Ἑλλάδα μας. Αὐτὸ ἔκαναν ἀνέκαθεν ὅσοι ξενιτεύονταν καὶ δούλευαν σκληρὰ καὶ ἀναδεικνύονταν τελικὰ καὶ ἐθνικοὶ εὐεργέτες μας.