Πέμπτη 3 Ἰανουαρίου 2013

images10

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (γ)

    «Ἂν ὅμως ὁ δοῦλος αὐτὸς δὲν ἐκτελεῖ πιστὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ κυρίου του καὶ δὲν δίνει τροφὴ στοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν τοὺς τρέφει μὲ τὸ θεῖο ἄρτο, «ἑάν δὲ εἰπῆ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τὴ καρδία αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριος μου ἔρχεσθαι» (Λκ. 12, 45), ἂν θὰ λέει στὸν ἑαυτὸ του· «μακριὰ εἶναι ἡ φοβερὰ Κρίση, ἄς ἀπολαύσω τώρα τὴ ζωή μου, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ σκέφτομαι τοὺς ἄλλους δούλους, μπορῶ καὶ νὰ τοὺς δέρνω τώρα»· «Ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἧ οὐ προσδοκᾶ καὶ ἐν ὥρᾳ ἧ οὐ γινώσκει».
      Καὶ ἐμεῖς ὅλοι δὲν περιμένουμε τὴν ἡμέρα ἐκείνη, εἴμαστε ἀμελεῖς. «Καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἑ-τοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς» (Λκ. 12, 46-47). Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ κακὸς αὐτὸς δοῦλος; Εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ γνωρίζουμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὶς ἐντολὲς καὶ τὸν νόμο του. Γιὰ μᾶς μιλάει ἐδῶ ὁ Κύριος. Ἀλίμονό μας ἂν δὲν ἐνεργοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας, παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ, καὶ ὧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν» (Λκ. 12, 48).
      Ποιοὶ δὲν γνωρίζουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; Εἶναι πάρα πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸ γνωρίζουν. Δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ δυστυχισμένοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν  ἀκούσει ποτὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ παγανιστές, οἱ μωαμεθανοὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ δυστυχισμένοι ἐκεῖνοι ἀδελφοί μας, ποὺ κάποτε ἦταν ὀρθόδοξοι καὶ τώρα εἶναι ἄπιστοι. Δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ νέοι μας, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, διότι μεγάλωσαν σὲ ἀθεῒα. Γιὰ αὐτοὺς λέει ὁ Κύριος ὅτι θὰ τιμωρηθοῦν ἐλαφρότερα. Καὶ αὐτὸ εἶναι σωστό, διότι ἂν δὲν γνωρίζουν τί εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε πρέπει νὰ τιμωροῦνται ἐλαφρότερα.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)