Δραματική Ἔκκληση γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἡἱστορία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν ἐκπαίδευση ὑπῆρξε πραγματικὰθλιβερή. Οἱ κατὰ καιροὺς ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, προκειμένου νὰ ἀποδυναμώσουντὴν ...
Περισσότερα

Δραματική Ἔκκληση γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἡἱστορία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν ἐκπαίδευση ὑπῆρξε πραγματικὰθλιβερή. Οἱ κατὰ καιροὺς ἡγεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, προκειμένου νὰ ἀποδυναμώσουντὴν ...
Περισσότερα