Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011 Γαλ.δ´4-7

ag_panagia

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«τε δ λθε τ πλήρωμα το χρόνου, ξαπέστειλεν Θες τν υἱὸν ατο, γενόμενον κ γυναικός, γενόμενον π νόμον,  να τος π νόμον ξαγοράσ, να τν υο­θε­σίαν πολάβωμεν. τι δέ στε υοί, ξαπέστειλεν Θες τ Πνεμα το υο ατο ες τς καρδίας μν, κρζον· ββ πατήρ στε οκέτι ε δολος, λλ’ υός· ε δ υός, κα κλη­ρονόμος Θεο δι Χριστο»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

                «Ὅταν μως συμπληρώθηκε χρόνος πού εχε ρίσει πανσοφία το Θεο, πέστειλε Θεός στόν κόσμο τόν Υό του, ποος γινε νθρωπος πό γυναίκα καί ποτάχθηκε στό Μωσαϊκό νόμο, προκειμένου νά ξαγοράσει κείνους πού ταν πο­δουλωμένοι στήν κατάρα το Μωσαϊκο νόμου, γιά νά λά­βουμε τήν υοθεσία πού Θεός μς εχε ποσχεθε. Ναί. Δέν εστε πλέον δολοι λλά υοί το Θεο. Κι πει­δή εστε υοί το πουρανίου Πατρός, γι’ ατό πέ­στει­­λε Θεός στίς καρδιές σας τό Πνεμα το υο του, τό ποο σς δίνει τήν πληροφορία καί τήν παρρησί­α νά πευθύνεσθε στό Θεό μέ τήν κραυγή καί τήν πί­­κλη­ση: ββά, δηλαδή, Πατέρα. ρα λοιπόν, σύμφωνα μ’ λα ατά, σύ πού πίστεψες στό Χριστό δέν εσαι πλέον δολος, λλά εσαι κα­τά χάριν υός το Θεο. άν λοιπόν εσαι υός, εσαι συγ­­χρόνως καί κληρονόμος το Θεο. Καί γίνεσαι κλη­ρο­­νόμος διαμέσου το Χριστο

 

ΣΧΟΛΙΟ Δ´

 

β) Ἑπομένως καὶ θέση μέγιστης εὐθύνης εἶναι ἡ θέση μας μπροστὰ στὴ Φάτνη τοῦ Κυρίου μας. Εὐθύνης πρωτίστως γιὰ τὴ σωτηρία μας, ὥστε αὐτὰ ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Κύριος μὲ τὸν ἐρχομό Του στὸν κόσμο, νὰ τὰ δεχτοῦμε καὶ προσωπικὰ ὁ καθένας μας. Νὰ ζήσουμε βαθιὰ τὸ μυστήριο τῆς λυτρώσεώς μας. Νὰ τὸ ζήσουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία μας. Μετέχοντας στὰ θεοποιά της Μυστήρια. Ἐξομολογούμενοι τὰ ἁμαρτήματά μας. Κοινωνώντας τὸν προσφερόμενο σὲ μᾶς Κύριο στὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἀλλὰ καὶ θέση εὐθύνης γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας εἶναι ἡ θέση μας. Τόσο σκοτάδι ὑπάρχει ἀκόμα πάνω στὴ γῆ. Οἱ ἄνθρωποι ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα, χωρὶς φῶς. Ναρκωμένοι ἀπὸ τὶς ἡδονὲς καὶ μεθυσμένοι ἀπὸ τὴν τεχνολογία προσπαθοῦν νὰ χορτάσουν μὲ ζωγραφισμένα ψωμιά, νὰ ξεδιψάσουν ἀπὸ φωτογραφίες πηγῶν καὶ ποταμιῶν. Στὴ Βηθλεὲμ ὑπάρχει τὸ ἀληθινὸ ψωμί. Ποὺ ἄλλωστε καὶ τὸ ἴδιο τὸ ὄνομά της σημαίνει οἶκος ἄρτου! Πῶς λοιπὸν μποροῦμε νὰ ζοῦμε ἀνέμελοι καὶ ἀδιάφοροι; Πῶς μποροῦμε νὰ κοιμόμαστε ἥσυχοι; Ἕνας εἰδωλολάτρης Λάμα στὴ Σιβηρία ἔλεγε στὸν ἱεραπόστολο ἀρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα: «Ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀληθινοὶ Χριστιανοί, θὰ τοὺς ἦταν ἀδύνατον νὰ κοιμηθοῦν, θὰ ἦταν σταθερὰ ἄγρυπνοι ἀπὸ ἀνυπέρβλητη χαρά, κι αὐτὸ θὰ ἦταν ὁ οὐρανὸς πάνω στὴ γῆ». Κι ὅταν ὁ Σπυρίδων τὸν ρώτησε γιατί δὲν βαπτίζεται Χριστιανός, ὁ Λάμα ἀπάντησε: «Ἐσεῖς οἱ Ρώσοι Χριστιανοὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ζεῖτε, δὲν μᾶς ἀφήνετε νὰ βαπτιστοῦμε. Ζεῖτε μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἐμεῖς οἱ ἀπολίτιστοι σᾶς ἀποφεύγουμε καὶ σᾶς φοβόμαστε σὰν τὴν πανούκλα»! Φοβερὰ λόγια ποὺ πρέπει νὰ μᾶς συγκλονίσουν!

****

Ζοῦμε σὲ τραγικὴ ἐποχή! Παγώνει ὁ κόσμος μας. Παγώνουν οἱ ψυχὲς γύρω μας. Οἱ ἄνθρωποι ἐγκαταλείπουν τὸν Δημιουργό τους, ξαναστρέφονται στὰ εἴδωλα. Ἀποστασία πρωτοφανὴς στὰ δυὸ χιλιάδες χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Τραγικὴ ἀλλὰ καὶ προνομιοῦχος ἐποχή. Προνομιοῦχος, διότι ἡ γῆ, ὅπως τὴν ὀργώνει βαθιὰ καταστρέφοντας ὁ διάβολος, γίνεται περισσότερο ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε κατάλληλη νὰ δεχτεῖ τὸ σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου. Λοιπὸν νὰ γιορτάσουμε ἀληθινὰ τὰ Χριστούγεννα! Νὰ τὰ ζήσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ κηρύξουμε! Νὰ κηρύξουμε τὴ γλυκειὰ γιορτὴ ποὺ φωτίζει καὶ ζεσταίνει τὴ ζωή μας. Τὴ γιορτὴ ποὺ ἄλλαξε τὴν πορεία τοῦ κόσμου, ποὺ μᾶς δείχνει τὸν τελικὸ σκοπό μας· τὴν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ!