Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 Ἐφεσ. ε᾽31-32

ag_stavros

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Ἀντ τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σον­ται ο δύο ες σάρκα μίαν. τ μυστήριον τοτο μέγα στίν, γ δ λέγω ες Χριστν κα ες τν κκλησίαν»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

             «Κι πειδή ατή ταν καταγωγή τς Εας καί εχε τόσο στενό σύνδεσμο μέ τόν δάμ, γι’ ατό, πως να­φέ­ρεται στήν γία Γραφή, θά γκαταλείψει ν­θρω­πος τόν πατέρα του καί τή μητέρα του καί θά προ­σκολ­λη­θε στή γυναίκα του, καί θά εναι ο δύο νωμένοι σ’ να σμα.  Καί λήθεια ατή γιά τήν κκλησία εναι να μυστήριο μεγάλης σημασίας, τό ποο, ν ταν γνωστο μέχρι τώρα, μς ποκαλύφθηκε π’ τόν Θεό. Καί τό μεγάλο ατό μυστήριο ναφέρεται στήν πνευματική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας. ,τι δηλαδή επε Θεός στήν ρχή τς δημιουργίας γιά τόν νδρα καί τή γυναίκα, τό διο κπληρώθηκε καί πραγματοποιήθηκε μέ τή μυστική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Γ´

 

 Μεγάλα τὰ προβλήματα τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας σήμερα. Τί ὅμως ὀφείλουμε οἱ πιστοὶ νὰ κάνουμε;

 α) Νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἀξία τους. Ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια εἶναι πολὺ μεγάλη εὐλογία στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι μυστήριο ἱερὸ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀφοῦ, ὅπως ἀκούσαμε, νομοθετήθηκε ἤδη στὸν Παράδεισο. Ἀποτελεῖ, ὅπως τονίζεται καὶ στὸ ἄρθρο, ἀπομίμηση τῆς κοινωνίας τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ οἰκογένεια πραγματικὰ ἀποτελεῖ φανέρωση τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριό μας. Ἐκεῖ εἶναι τρία τὰ θεῖα Πρόσωπα, ἔχουν ὅμως μία φύση, μία οὐσία. Καὶ ὄχι μόνο μία φύση καὶ οὐσία ἀλλὰ καὶ μία θέληση καὶ μία ἐνέργεια. Κοινὰ τὰ πάντα. Αὐτὸ σὲ κάποια ἀναλογία καλεῖται νὰ πραγματοποιήσει καὶ ἡ οἰκογένεια. Οἱ σύζυγοι νὰ εἶναι ἑνωμένοι σὲ ἕνα· «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»! Καὶ ὅπως ὁ Κύριος τόνισε: «Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία» (Ματθ. ιθ΄ 6). Αὐτὸ πρακτικότερα σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ τὰ ἔχουν ὅλα κοινά. Ὄχι ξεχωριστὰ ταμεῖα καὶ πορτοφόλια! Μία οὐσία – κοινὴ περιουσία! Καὶ βέβαια μία θέληση! Κάτι ποὺ ἀσφαλῶς ἀποδεικνύεται ἰδιαίτερα δύσκολο. Νὰ ὑποχωρεῖ ἀκόμη ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ νὰ ἐπιμένει ὁ καθένας νὰ γίνεται ὄχι τὸ δικό του θέλημα ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ ἄλλου. Ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι συμβαίνει συνήθως ποὺ διαπληκτίζονται οἱ σύζυγοι προσπαθώντας νὰ ἐπιβάλει ὁ καθένας τὸ δικό του θέλημα, τώρα ὁ «διαπληκτισμὸς» θὰ γίνεται γιὰ τὸ ἀντίθετο: νὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ ἄλλου!