Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 Ψαλμ. με´(45) 11

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

«Ἐλευθερώθητε παντός περισπασμοῦ καί μέ ἤρεμον διάνοιαν προσέξατε καί μάθετε, ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός, πού κρατῶ εἰς χεῖρας μου καί διευθύνω τά πάντα· θά ὑψωθῶ μέγας καί κραταιός καί θαυμαστός ἐπάνω ἀπό ὅλα τά ἔθνη, θά ὑψωθῶ ἀνώτερος ἀπό τήν γῆν καί ἀπό τούς κατοίκους αὐτῆς, ἰσχυρότερος πάντων καί κυριαρχῶν ἐπί πάντων» (Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας», τ.10ος, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Β´

 

Νά δοῦμε σήμερα τί ἀποτελέσματα ὅμως ἔχει στὴ ζωή μας αὐτὴ ἡ ἀπουσία τῆς ἡσυχίας;

Ἡ ἔλλειψη τῆς ἡσυχίας ἀρρωσταίνει τὸν ἄνθρωπο! Ὁ ἄνθρωπος ἔχει περιορισμένες ἀντοχές. Ὅταν καταπονεῖται διαρκῶς τὸ νευρικό του σύστημα καὶ ὁ ὅλος ὀργανισμός του ἀπὸ ἔντονες μουσικές, θορύβους, εἰδήσεις, ἀγχώδεις ἐργασίες καὶ συνεχεῖς περισπασμούς, τότε κάποια στιγμὴ καταρρέει. Ἀρρωσταίνει: καὶ ψυχικά, διότι παθαίνουν, ὅπως λέμε, τὰ νεῦρα του· καὶ σωματικά, μὲ τὶς παθήσεις τῆς καρδιᾶς καὶ ἄλλες παρόμοιες. •”αυτόχρονα ὁ ταραγμένος καὶ ἀνήσυχος ἄνθρωπος χάνει τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ τὸ ἄγχος του τὸν κάνουν ἀποκρουστικό. Ἡ βιασύνη δὲ καὶ οἱ πολλὲς ἀσχολίες του τὸν κάνουν ἀδιάφορο στὰ προβλήματα τῶν ἄλλων, ὁπότε ἡ ἀποξένωση χειροτερεύει.

Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως εἶναι ὅτι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος χάνει τὴν ἐπαφή του μὲ τὸν οὐρανό, μὲ τὸν Θεό. Οἱ περισπασμοὶ τὸν πνίγουν κυριολεκτικὰ καὶ δὲν βρίσκει χρόνο οὔτε διάθεση νὰ φροντίσει γιὰ τὴν ἐσωτερική του ζωή. Ὁ Κύριος στὴν παραβολὴ τοῦ σπορέως παρομοίασε αὐτὴ τὴν κατάσταση μὲ ἀγκάθια ποὺ πνίγουν τὴν ψυχή. Καὶ εἶναι πραγματικὰ ἀγκάθια. Διότι δὲν ἀφήνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀναπνεύσει, νὰ χαρεῖ ἀληθινὰ τὴ ζωή του, νὰ γεμίσει ἡ ψυχή του μὲ τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ οὐρανοῦ.