Σάββατο 26 Νοεμβρίου Ἐπίμονη προσευχή

images67

Ὅσοι καταφεύγουν στό Θεό, νά μή ἀμελοῦν τόν ἀγώνα τῆς προσευχῆς, ἔστω καί ἄν Αὐτός ἀναβάλλει γιά λίγο χρόνο νά μᾶς δώσει αὐτό πού ζητᾶμε. Διότι ὁπωσδήποτε θά τούς ἀκούσει, ἐπειδή εἶναι ἀγαθός καί ἀνεξάντλητος σέ ἔλεος καί εὐσπλαγχνία ( Μ.Ἀθανασίου, Ἐξηγήσεις εἰς τούς Ψαλμούς, ΒΕΠΕΣ 32,203)

Ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς

          Νά ἀφαιρέσεις τά σωματικά πάθη σου (ὅπως τή μέθη, τή λαιμαργία), νά ἀφαιρέσεις καί τά ψυχικά πάθη σου ( ὅπως τό φθόνο, τήν ὑπερηφάνεια). Διότι ὅσο πιό πολύτιμο πράγμα εἶναι ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, τόσο πιό πολύ ἀξίζει τό νά καθαρίσει κανείς τή ψυχή παρά τό σῶμα. Ἐάν δέ ἡ κάθαρση τοῦ σώματος εἶναι πράξη ἀξιέπαινη, ἐξέτασε νά δεῖς πόσο μεγαλύτερη καί ἀνώτερη εἶναι ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς. ( Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΖ´§ 22)