Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Ἡ ἀληθινή νηστεία

images69

Νηστεύεις ἀπό φαγητά;  Ὁπωσδήποτε ἐνεργεῖς σωστά. Διότι ἡ νηστεία γιά κείνους, πού ξέρουν βέβαια νά τή χρησιμοποιοῦν καλά, γίνεται ὅπλο κατά τῶν παθῶν. Μαζί ὅμως μέ τή νηστεία αὐτή (τῶν τροφῶν) νά νηστεύεις καί ἀπό τό φθόνο, ὥστε ἡ νηστεία σου νά σοῦ λογαριαστεῖ ἀπό τό Θεό ὡς νηστεία καί νά μή εἶναι προσωπίδα, κάτω ἀπό τήν ὁποία καλύπτονται, σάν πίσω ἀπό παραπέτασμα, ἄλλες κακίες, πού καλλωπίζονται μέ τό πρόσχημα τῆς νηστείας. Λοιπόν, νηστεύεις ἀπό φαγητά;  Νήστευσε καί ἀπό τήν κενοδοξία, νήστευσε καί ἀπό τήν καταλαλιά καί τή συκοφαντία ( Μ.Φωτίου, Ἠθικές Ὁμιλίες).