Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 Α´Κορ. ις´22

ag_stavros

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον  Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ.»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

          «Ἐάν κανείς δέν γαπ μέ τήν καρδιά του τόν Κύριο ησο Χριστό, ς εναι χωρισμένος πό τό σμα τς κκλησίας. Κύριος θά λθει καί θά καταδικάσει κάθε ναθεματισμένο.» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Β´

 Μετὰ ἀπατς τς ρμηνευτικς διευκρινίσεις, ἂς ρθουμε τώρα νδομε τοσιαστικνόημα τν λόγων τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως ατμπορον τώρα νβρον φαρμογστζωή μας. «Μαρν θᾶ»! Ὁ Κύριος φτασε, εναι κοντά, οσιαστικὰ ἦρθε!  Ατσημαίνει πρτον τι δν πρέπει νμς πηρεάζει ἡ ἐκρηκτικαξηση τοκακογύρω μας. Μπορεῖ ὁ σημερινς κόσμος σμεγάλο ποσοστνὰ ἀπομακρύνεται πτν πίστη τοΧριστοῦ. Μπορενὰ ἀντιτάσσεται στΕαγγέλιο. Μπορενὰ ἐπαναστατεῖ ὑβριστικκαττοΘεοῦ. Μπορεναθαδιάζει, νβλασφημεῖ, νθέλει νσβήσει τφλόγα τς πίστεως πτς καρδις τν πιστν… Ὅμως ατδν σημαίνει τι καθτπετύχει. Τὸ Εαγγέλιο παρτφοβερπολεμικθὰ ἐξαπλωθεσὲ ὅλο τν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία θθριαμβεύσει. Καὶ ὁ Κύριος θὰ ἔρθει σύντομα. Ἦρθε κιόλας! «Μαρν θᾶ»!  Ἦρθε! Καθὰ ἀποδώσει στν καθένα σύμφωνα μτὰ ἔργα του. Ατεναι μεγάλη, ἡ ἱερπροσδοκία τς κκλησίας: Περιμένει τν Κύριο «καπάλιν ρχόμενον μετδόξης κρναι ζντας κανεκρούς»! Καὶ ἕνα δεύτερο συμπέρασμα. Ἂς κάνουμε τώρα μιπροσεκτικὴ ἐξέταση τοῦ ἑαυτομας. Ἀγαπμε τν Κύριο; Τὸν γαπμε… ὄχι μλόγια μόνο λλὰ ἐμπράκτως, συμμορφώνοντας τὴ  ζωή μας πρς τς ντολές του καὶ ἀρνούμενοι νσυμβιβαστομε μτν μαρτωλνοοτροπία τοκόσμου; Μήπως λόγος τοῦ Ἀποστόλου φορκαὶ ἐμς; Ἂς μς συγκλονίσει ατό! Ὁ Κύριος ρχεται. Ἦρθε! «Μαρν θᾶ»! Ἔρχεται. Ἡ ὥρα του δν εναι μακριά. Ἀκόμα κι ν Δευτέρα του Παρουσία συμβεῖ ἀργότερα, ἡ ὥρα τοθανάτου μας δη εναι ρα τοῦ ἐρχομοτουπομένως; Ἑπομένως ς ξυπνήσουμε. Μχανόμαστε στς βιτρίνες τοκόσμου τούτου. Ἡ πρώτη, ἡ μεγάλη γάπη τς ζως μας ς εναι μόνο Χριστός! «Μαρν θᾶ»!  (Ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» τόμος 2009, σ.23)