Τρίτη 4 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. στ´12-20

ag_prodromos

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

«Ναί· δέν ρίζετε τόν αυτό σας. Διότι ξαγορασθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό τίμητο αμα το Χριστο. πο­φεύγετε λοιπόν κάθε ασχρή πράξη πού γίνεται μέ τό σμα· καί ποδιώκετε κάθε πονηρή σκέψη καί πι­θυμία πό τό πνεμα σας. Καί τσι νά δοξάζετε τόν Θεό μέ τό σμα σας καί μέ τό πνεμα σας, τά ποα νή­κουν στό Θεό» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ σύντομη ἑρμηνεία» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἀπόδοση στή δημοτική Μ.Δομουχτσῆ, ἔκδοση « Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Δ´ (τελευταῖο)

Νά λοιπν πς θ δοξάζουμε τν Θε «ν τ σώματι μν κα ν τ πνεύματι μν». Οταν στ ψυχή μας κατοικεῖ πανάγιος Κύριος ᾿Ιησος Χριστός, τότε μεταδίδει σ᾽ ατν μέρος π τν γιότητά του· κάνει κα τ ψυχ γία. Μία γία μως ψυχ θ μεταδίδει τν γιότητα κα στ σμα, τν κατοικία ατ τς ψυχς. Κα πομένως, λα τ μέλη το νθρώπου θ ποφεύγουν συστηματικς ν γίνωνται ργανα κα πλα τς μαρτίας· ντιθέτως, θ πιδιώκουν πάντοτε ν γίνονται ργανα κα πλα τς ρετς.

Ετσι, ο φθαλμο θ παρατηρον πάντοτε τ ρθ κα θ ποφεύγουν τ μαρτωλά. Η γλώσσα μοίως θ προφέρει τ χρήσιμα κα οκοδομητικά, θ ψάλλει τν μνωδία στό Θεό. Τ χέρια κα τ πόδια θ κινονται γι τν εραποστολ κα κάθε πράξη γάπης πρς τ Θε κα τν πλησίον. Ολα μως ατ εναι «εὐάρεστα τ Θε»· εχαριστον διαιτέρως τν Θε κα γίνονται ργανα τς δόξης το παναγίου Θεο μεταξ τν λλων νθρώπων. Εναι θυσία στ Θεό, εναι ερ προσφορ στ Θεό.

Δι τοτο κα γιος ᾿Ισίδωρος Πηλουσιώτης, περίφημος γι τν ρετή του κα τ σοφία του, γράφει· «Εκαστος οκείου σώματος ερες κεχειροτόνηταινα τς κακίας ρξας τ σμα τέμενος ερν τς γνείας κατασκευάσει»· κάθε Χριστιανς χει χειροτονηθεῖ ερες το δικο του σώματος, νθρωπος δηλαδ πο προσφέρει τ σμα του θυσία στ Θεόμ τ σκοπό, φο κυριαρχήσει τς κακίας, ν καταστήσει τ σμα του ερ χρο κα να τς γνότητος.

Κα μάλιστα ᾿Απόστολος διασαφηνίζει: «Θυσίαν ζσαν, γίαν»· τ σμα του δν σφαγιάζεται, λλ εναι ζωνταν κα κινεται πάντοτε κατ τ θέλημα το Χριστο ς ργανο οδέποτε τς μαρτίας, λλ πάντοτε ς ργανο γίων κα θεαρέστων πράξεων. Κα συμπληρώνει ᾿Απόστολος κα να λλο οσιαστικότερο χαρακτηριστικ τς θυσίας ατς· «Τν λογικν λατρείαν μν». Η λατρεία ατ δν προσφέρει, πως τν παλαι ποχή, λογα ζα, οτε λογα πάθη, διότι εναι λεύθερη ψυχ π τ λογα πάθη τς μαρτίας. Προσφέρει θυσία, ποία ρμόζει στ λογικ νθρώπινη παρξη· εναι καθαρς πνευματικ θυσία πρς τ Θεό. ……………………………………………………………………………………………………….

Κα γι ν λοκληρώσουμε τ λο θέμα μας, ν περιγράψουμε τν μεγαλειώδη κα παραστατικν εκόνα το ᾿Αποστόλου· κα μ ατν ν πισφραγίσουμε τ λο ζήτημά μας.

Ο πόστολος Παλος χρησιμοποιε τ λέξη «παραστσαι», ποία εναι λευϊτικς τεχνικς ρος π τς θυσίες τς Παλαις Διαθήκης. Στ Να το Σολομντος πρχε τ θυσιαστήριο μ τ φωτιά, στν ποία κατεκαίοντο τ ζα. Ο θύτης, θυσιάζων νθρωπος, προσφέρων τν θυσίαν, το ερεύς, λευΐτης ρχιερεύς, ς ντπρόσωπος το πιστο. Κα τ θμα το τ σφαζόμενο πρς ξιλέωσιν τν μαρτιν το νθρώπου ζο.

Στ λόγια λοιπν το ᾿Αποστόλου νας τς Παναγίας Τριάδος εναι κάθε Χριστιανός. ᾿Αλλ᾿ πίσης κα θυσιαστήριο κα θύτης κα θμα διος Χριστιανός. Στ φωτι το θυσιαστηρίου κατακαίει Χριστιανς τς μαρτωλς σκέψεις, πιθυμίες, ποφάσεις κα πράξεις.

Διότι τώρα ερισκόμεθα στν Καιν Διαθήκη, τν ποχ τς Χάριτος· κα λα τ χει ναλάβει κα προσφέρει Χριστός, Σωτρ κα Λυτρωτής μας. Μς ζητε λοιπν ατ τ καθκον τ ρνητικό. Κα παραλλήλως τ θετικό. Ν προσφέρουμε θυμιάματα εὐώδη γιότητος κα γάπης· γάπης κα γιότητος. Τίς ρετς το Χριστο. Ετσι, θ δοξάζουμε τν Θεν «ν τ σώματι μν κα ν τ πνεύματι μν». ( Τά κείμενα τῶν σχολίων αὐτῶν εἶναι παρμένα ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» τ.1925,1.1.2007, σ.17-18, 42-43)