Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. στ´12-20

aggeloi

ΚΕΙΜΕΝΟ


«Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

«Ναί· δέν ρίζετε τόν αυτό σας. Διότι ξαγορασθήκατε μέ τίμημα βαρύ, μέ τό τίμητο αμα το Χριστο. πο­φεύγετε λοιπόν κάθε ασχρή πράξη πού γίνεται μέ τό σμα· καί ποδιώκετε κάθε πονηρή σκέψη καί πι­θυμία πό τό πνεμα σας. Καί τσι νά δοξάζετε τόν Θεό μέ τό σμα σας καί μέ τό πνεμα σας, τά ποα νή­κουν στό Θεό» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ σύντομη ἑρμηνεία» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἀπόδοση στή δημοτική Μ.Δομουχτσῆ, ἔκδοση « Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Γ´ (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Μετ τν πόδειξη το ρνητικο καθήκοντός μας πο περιέχεται στ στίχο πού μελετοῦμε κα τ ποον μς παρακινε ν ποφεύγουμε τν μολυσμ το σώματος κα τς ψυχς, ν ναλύσουμε τ κυρίως καθκον μας, τ θετικό· κα λου το νθρώπου τν ποχρέωση.

Διότι λος νιαος νθρωπος ποτελεται π τν κυρίως νθρωπο, τ ψυχή, κα π τ ργανό της, τ σμα. Δι τοτο κα προτροπ το ᾿Αποστόλου ναφέρεται κα στ δύο συστατικά του· «Δοξάσατε δ τν Θεν ν τ σώματι μν κα ν τ πνεύματι μν, τινά στι το Θεο» (Α´ Κορ. Ϛ´ 20). Ποιός μφιβάλλει τι κα τ σμα μας κα ψυχή μας εναι δημιουργήματα το Θεο; «Ατο γάρ σμεν ποίημα, κτισθέντες ν Χριστ ᾿Ιησο π ργοις γαθος» (᾿Εφ. β´ 10), θ μς παντήσει πάλι τ στόμα το Χριστο, πόστολος Παλος. Διότι κα ς νθρωποι φυσικοί, κατ τν πρώτη δημιουργία, εμεθα ποίημα κα δημιούργημα το Θεο· πρ πάντων μως, κατ τ δεύτερη δημιουργία, τν ναδημιουργία, τν ναγέννηση ν Χριστ, ς Χριστιανο εμεθα ποίημα το Θεο, μ τ σκοπ ν μένουμε νωμένοι μ τν Κύριο ᾿Ιησο Χριστ κα ν πράττουμε ργα γαθά.

Τ παναλαμβάνει ατ κα στ τμμα πο ξετάζουμε· «Οκ οδατε τιοκ στ αυτν· κα ν συνεχείᾳ· «᾿Ηγοράσθητε γρ τιμς» (Α´ Κορ. Ϛ´ 19-20). Δν ξέρετε τι πλέον δν νήκετε ες τν αυτόν σας; Μάλιστα, δν ρίζετε τν αυτόν σας. Διότι ξαγορασθήκατε μ τίμημα βαρύ, μ τ τίμητον Αμα το Χριστο. Κα ς ξαγορασθέντες π το Χριστο χετε στοιχειδες καθκον πρς τν Χριστόν.

Ατ τ καθκον τ περιγράφει παραστατικώτατα στν πρς Ρωμαίους πιστολή του κα τ ναλύει μ μία ζωνταν εκόνα, πο ποτελε ταιριαστ πόμνημα στ ρητ πο μελετοῦμε. Νά τό ρητό αὐτό· «Παρακαλπαραστσαι τ σώματα μν θυσίαν ζσαν, γίαν, εὐάρεστον τ Θε, τν λογικν λατρείαν μν» (Ρωμ. ιβ´ 1).