«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β» Δευτέρα 15 Αὐγούστου 2011

Διδάσκαλε ἀγαθέ! (μέρος α΄) «Καὶ προσελθών εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, ἰδών ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτὸν ...
Περισσότερα

1 2