11 Μαϊου

11    Μαῒου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●      γιος Μώκιος εροµάρτυρας  

     Ο γιοι Κύριλλος κα Μεθόδιος Φωτιστα τν Σλάβων  

     γκαίνια τς Κωνσταντινουπόλεως  

●      γιος Διόσκορος Διοσκορίδης, Νέος  

●      γιος ργυρς ργυρός  

●      γιος ρµόδιος  

      σία λυµπία κα  σία Εφροσύνη  

●      σιος γγελάριος ρχιεπίσκοπος κα φωτιστς Βοηµίας  

●      γιος Βάσσος, ν ράκλει Θρκης, Μάρτυρας  

     Ο γιοι Βάσσος, Μάξιµος κα Φάβιος, Μάρτυρες  

●      σιος Νικόδηµος ρχιεπίσκοπος Σέρβων (+ 1325)  

●      σιος Σωφρόνιος γκλειστος, Ῥῶσος  

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Μώκιος εροµάρτυρας

 Φς, µέσα στ εδωλολατρικ σκοτάδι τς ώµης, ταν Εφράτιος κα Εσταθία  (π Διοκλητιανο 284-304). Ο εσεβες ατο γονες µεταλαµπάδευσαν τ φς ατ  το Εαγγελίου κα στ γιό τους Μώκιο. Γι᾿ ατ π µικρ κόµα λικία, Μώκιος  εχε µεγάλο πόθο ν πηρετήσει τν κκλησία. Κα Θες τν ξίωσε ν κπληρώσει  τν ερ ατ πόθο του. φο σπούδασε µ διαίτερη πιµέλεια τ ερ γράµµατα κα  καταρτίσθηκε πως πρεπε στ γνώση κα µετάδοση τν θρησκευτικν ληθειν, σ  κατάλληλη λικία γινε κληρικός. ργότερα, ο ριστες πηρεσίες του στν κκλησία  τν νέβασαν στ ξίωµα το πισκόπου µφιπόλεως (Θρκης). π τν θέση ατή,   Μώκιος ξαπέλυσε καυστικος λέγχους νάντια στ ψέµα τς εδωλολατρίας. πίσης,  γωνίστηκε πυρετωδς ν νισχύσει τν πίστη κα τν ποµον τν πιστν τς  πισκοπς του. Πάντα, βέβαια, µ σκοπ «τν καταρτισµν τν γίων ες ργον  διακονίας, ες οκοδοµν το σώµατος το Χριστο». Δηλαδή, µ σκοπ ν  καταρτίζονται ο χριστιανο κα ν πιτελεται τ ργο τς διακονίας, µ τ ποο  οκοδοµεται τ σµα το Χριστο. ντονη, µως, διακονικ δράση το Μωκίου,  προκάλεσε τν ργ το εδωλολάτρη πάρχου Λαοδικίου, πο τν βασάνισε µ  ποικίλους τρόπους. ργότερα, λλος παρχος, Μάξιµος, το σχισε τς σάρκες κα τν  ριξε τροφ στ θηρία. βλεπε, µως, τι πάντα Μώκιος βγαινε ζωντανός. Τότε τν  στειλε δέσµιο στ Βυζάντιο, που τν ποκεφάλισαν, κα τσι πρε τ στεφάνι το  µαρτυρίου.

 

 Ο γιοι Κύριλλος κα Μεθόδιος, Φωτιστα τν Σλάβων

 Δυ π τς σπουδαιότερες προσωπικότητες τς κκλησίας κα τς Βυζαντινς  Ατοκρατορίας γενικότερα κατ τν 9ο αἰῶνα. Κατάγονταν π τν Θεσσαλονίκη κα π εγενικ οκογένεια.  

πατέρας τους ταν ξιωµατοχος το Βυζαντίου στ  Θεσσαλονίκη.  

µικρότερος Κωνσταντνος (Κύριλλος) γεννήθηκε περ τ 827, ν   µεγαλύτερος δελφός του Μεθόδιος τ 815. χασαν τν πατέρα τους σ µικρ λικία,  λλ λογοθέτης Θεόκτιστος νέλαβε π τν κηδεµονία του τν Κωνσταντνο κα  φρόντισε ν σπουδάσει στν Κωνσταντινούπολη. ντίθετα Μεθόδιος προτίµησε τν  διοικητικ κλάδο κα διορίστηκε «διοικητς σλαβικς τινς γεµονίας». Στν  Κωνσταντινούπολη Κωνσταντνος προφανς µαθήτευσε κοντ στν Φώτιο κα  πιθανότατα τν διαδέχτηκε ταν Φώτιος διορίστηκε πρωτοσπαθάριος.  

ρισµένες  µως δυσάρεστες καταστάσεις νάγκασαν τν Κωνσταντνο ν καταφύγει στ Μον  το λύµπου Βιθυνίας, που προηγουµένως, οκειοθελς εχε καταφύγει κα   δελφός του Μεθόδιος.  

Φώτιος, ταν γινε Πατριάρχης, νέθεσε στος δυ δελφος  ποστολ στος Χαζάρους πρς ποστήριξιν τς χριστιανικς πίστεως νάντια στν  ουδαϊσµ κα Μωαµεθανισµό. ποστολ ατ εχε µέτρια πιτυχία λλ ερύτερες  κα ξιόλογες συνέπειες ς πρς τν γνώση τς πραγµατικς κατάστασης τν  χριστιανν τς Κριµαίας. ταν πέστρεψαν π᾿ ατν τν ποστολή τους µν  Μεθόδιος γινε γούµενος τς Μονς Πολυχρονίου, δ Κωνσταντνος διορίστηκε  καθηγητς τς φιλοσοφίας στν πατριαρχικ σχολ τν γιων ποστόλων. Περ τ  862 κατέφθασε στν Κωνσταντινούπολη πρεσβεία π τ κράτος τς Μοραβίας,  σταλµένη π τν γεµόνα αστισλάβο, πο ζητοσε εραποστόλους, γνστες τς  σλαβικς, πο θ κήρυτταν τν χριστιανισµ στος Μοραβος (ο λόγοι µως ταν  περισσότερο πολιτικο παρ θρησκευτικοί). Τ εραποστολικ ατ ργο νατέθηκε  στος δυ δελφούς, πο ταν κα καλο γνστες τς σλαβικς γλώσσας.  

  Κωνσταντνος µπνεύστηκε λφάβητο γνωστ ς γλαγολιτική, στν ποία µ τν  βοήθεια το δελφο του Μεθοδίου κα τν µαθητν του µετέφρασε τς γιες Γραφς  κα τ λειτουργικ βιβλία. Ο Βυζαντινο εραπόστολοι γιναν δεκτο µ νθουσιασµ  στ Μοραβία. Μάλιστα λίγο πι πέρα, ναγκάστηκε ν βαπτιστε χριστιανς κα   Βόρις τν Βουλγάρων. Παρ τς δυσχέρειες πο παρενέβαλλαν ο Φράγκοι πίσκοποι  REGENSBURG κα PASSAU, τ ργο τν Βυζαντινν εραποστόλων εωδοτο.  Δυστυχς µως, Κωνσταντνος πέθανε τν 14η Φεβρουαρίου 869 στ ώµη, που  εχαν πάει µετ π πρόσκληση το Πάπα Νικολάου Α, φο προηγουµένως εχε γίνει  µοναχς µ τ νοµα Κύριλλος. Τάφηκε στ Βασιλικ το γίου Κλήµεντος. λο τ  ργο τότε πεσε στς πλάτες το Μεθοδίου. Δυστυχς µως γι τν Μεθόδιο πολιτικ  κατάσταση εχε λλάξει ιζικ στ Μοραβία κα ες βάρος το εραποστολικο ργου.  Ατ εχε σν ποτέλεσµα ν συλληφθε Μεθόδιος κα ν φυλακιστε σ᾿ να  µοναστήρι τς Βαυαρίας στν Μέλανα Δρυµ γι τρία χρόνια. πελευθερώθηκε χάρη  στν πέµβαση το Πάπα ωάννη Η. Κατόπιν πάλι συνάντησε δυσκολίες π τν  φράγκικο κλρο κα δίως στ χρήση τς σλαβικς γλώσσας στ Θεία Λειτουργία, γι  τν ποία τελικ λαβε τν πικύρωση το πάπα. Μετ π πρόσκληση το  ατοκράτορα Βασιλείου Α, Μεθόδιος πγε στν Κωνσταντινούπολη (882), που γινε  δεκτός µε γκαρδιότητα. πειτα π δυ χρόνια, στς 6 πριλίου 884, Μεθόδιος  πέθανε, φήνοντας διάδοχό του τν Μοραβ µαθητή του Γοράζδο. Παρ᾿ λο πο   φράγκικος κλρος πονόµευσε σ µεγάλο βαθµ τ ργο τν δυ δελφν, χρυσ  ποχ τς Βυζαντινς εραποστολς (9ος κα 10ος αών) δηµιουργήθηκε χάρη στ  γονιµοποι ατ ναγέννηση, πο ποδίδεται στς τρες λαµπρς προσωπικότητες τς  Βυζαντινς κκλησίας, δηλαδ τν πατριάρχη Φώτιο κα τος δυ ποστόλους τν  Σλάβων Κύριλλο κα Μεθόδιο.

 

γκαίνια τς Κωνσταντινουπόλεως

 Ὅταν Μέγας Κωνσταντνος κατέλαβε τν πόλη το Βυζαντίου, τν κτισε  µεγαλύτερη κα τν νόµασε Κωνσταντινούπολη. φο τελείωσε λο τ τειχόκαστρο,  τ σπίτια κα τς ερς κκλησίες, φιέρωσε ατ στν περαγία Θεοτόκο. Κατόπιν γι  ν εχαριστήσει τν Θεό, γι τ µεγαλοπρεπς ατ ργο, κανε λιτανεία µ τν τότε  Πατριάρχη, λο τν κλρο κα τν λαό. ταν νέβηκαν στν Φόρο, στησαν κε ο  πολτες δικό του νδριάντα, πο µέσα στ κεφάλι του βαλαν τ καρφι µ τ ποια  κάρφωσαν τν Χριστό. Στ βάση το νδριάντα τοποθέτησαν τ δώδεκα καλάθια, πο  µέσα εχαν µαζέψει τ περισσεύµατα τν πέντε ρτων, πο ελόγησε Χριστς κα  πολλαπλασιάστηκαν. π τότε λοιπν κκλησία, γιορτάζει κάθε χρόνο ατ τν  γιορτ γι νάµνηση.

 

γιος Διόσκορος Διοσκορίδης, Νέος

Καταγόταν π τν Σµύρνη κα σ᾿ ατ µαρτύρησε γι τν Χριστό. µανία τν  εδωλολατρν κατ τν Χριστιανν, ναβε περισσότερο τ ζλο του γι τν γία µας  πίστη. Καταγγέλθηκε λοιπν σ χριστιανός.  

µολόγησε τι ταν κα θ µείνει  µετακίνητος στν ερ µολογία του. Μ τν δέα τι ο βαρεες φυλακίσεις θ  δάµαζαν τ φρόνηµά του, τν ριξαν στν πι θλια κα σκοτειν φυλακή. πειδ  µως κα πάλι διακήρυττε, τι µέχρι τν τελευταία του πνο θ µείνει πιστς στν  ησο του, τν θανάτωσαν µ ποκεφαλισµό.  

 

γιος ργυρς ργυρός

Γεννήθηκε στν πανωµ τς Θεσσαλονίκης τ 1788. Παιδ κόµα πγε στ Θεσ/νίκη,  που πιασε δουλει κοντ σ᾿ ναν άφτη. Κάποτε µπκε σ κάποιο καφενεο κα µ  θάῤῥος λεγξε ναν ρνησίθρησκο. Τν προέτρεψε µάλιστα ν µετανοήσει κα ν  πανέλθει στν χριστιανισµό. π τν τόλµη του ατή, πραν φορµ ο γενίτσαροι,  συνέλαβαν τν ργυρή, τν βασάνισαν κα τν παρέδωσαν στν κριτή, πο διέταξε τν  µεση φυλάκισή του. Σ κάθε προσπάθεια το κριτ, νεοµάρτυρας παρέµενε  σταθερς στ χριστιανικ πίστη. τσι θανατώθηκε µ παγχονισµ σ λικία 18  χρονν, στν τοποθεσία Καµπάνι τν 11η Μαΐου 1806.  

 

γιος ρµόδιος

γνωστος στος Συναξαριστς κα τ Μηναα. µνήµη του σηµειώνεται στν Κώδικα  Κρυπτοφέρης (11ου αἰῶνα), που κα κολουθία του π τν ρσένιο.

 σία λυµπία κα  σία Εφροσύνη

 σία λυµπία κα  σία Εφροσύνη ζησαν τν ΙΓ αἰῶνα κα παρέ­δωσαν τν  ψυχή τους µ µαρτυρικ θάνατο στς 11 Μαΐου το 1235. λυµπία γεννήθηκε π  εσεβες γονες πο καταγότανε π τν Κωνσταντινούπολη.  

πατέρας της ταν  ερες κα µητέρα της κόρη ερέως. π τν Κωνσταντινούπολη, γνωστο γι ποι  λόγο, φυγαν κα κατοίκησαν στν Πελοπόννησο. Σ λικία δέκα τν λυµπία  χασε τος γονες της κα ο συγγενες της τν στειλαν στ µοναστήρι τν Καρυν τς  Θερµς, τν σηµεριν ερ Μον το γίου αφαήλ, που τότε γουµένη Δωροθέα  ταν θεία τς λυµπίας. Σ λικία 19 τν γινε λυµπία µοναχ κα σ λικία 25  τν, ταν πέθανε θεία της, γινε γουµένη. πειτα π δέκα χρόνια, στς 11 Μαΐου  το 1235, πειρατς λθαν στ Μυτιλήνη, πγαν στ µοναστήρι, διασκόρπισαν τς  τριάντα µοναχς κα σες δν πρόλαβαν ν φύγουν, τς κακοποίησαν. Τν γουµένη  κα µία γερόντισσα Εφροσύνη τς βασάνισαν φοβερά. Τν Εφροσύνη, φο τν  κρέµασαν σ δένδρο, τν καψαν. Τν λυµπία τν καυσαν σ᾿ λο τ σµα µ  λαµπάδες κα πειτα πέρασαν πυρωµένη σιδηρόβεργα στ ατιά της κα τέλος  κάρφωσαν τ βασανισµένο σµα της µ εκοσι καρφι σ µία σανίδα κα τσι µ τν  σανίδα τ νταφίασαν µετ τν ναχώρηση τν πειρατν.  

βίος κα τ µαρτύριο τν  δυ τούτων γίων γυναικν γιναν γνωστ κατ τ τος 1959, ταν βρέθηκαν τ σεπτ  λείψανα τν γίων τς Θερµς κα γινε γνωστ µ θεες ποκαλύψεις στορία τους,  πως κα ο τάφοι µ τ σεπτ λείψανά τους. Στν τάφο τς γίας λυµπίας βρέθηκαν  κα τ εκοσι καρφι µ τ ποια τν εχαν καρφώσει.  

 

σιος γγελάριος ρχιεπίσκοπος κα φωτιστς Βοηµίας

 (Βλέπε κα 17 ουλίου).  

 

γιος Βάσσος, ν ράκλει Θρκης, Μάρτυρας Ο γιοι Βάσσος, Μάξιµος κα Φάβιος,

Μάρτυρες  

 

σιος Νικόδηµος ρχιεπίσκοπος Σέρβων (+ 1325)

  

σιος Σωφρόνιος γκλειστος, Ῥῶσος