Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙ

otanoxristositanpaidiΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Τεῦχος Α΄: Ὅταν ὁ Χριστός ἦταν παιδί 

ἀποτελεῖ μία περιγραφή καί ἑρμηνεία γιά παιδιά τῶν γεγονότων πού σχετίζονται μέ τά πρῶτα παιδικά χρόνια τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ:                                      ±τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου,      ±  τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,      ± τήν προσκύνηση τῶν ποιμένων καί τῶν τριῶν Μάγων,± τήν Ὑπαπαντή καί ± τή θαυμαστή παρουσία τοῦ Δωδεκαετοῦς  Ἰησοῦ στό Ναό τοῦ Σολομώντα. Οἱ περιγραφές στηρίζονται ἀποκλειστικά καί μόνο στό ἁγιογραφικό κείμενο καί στά ἑρμηνευτικά σχόλια τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί εἶναι προσαρμοσμένες στή γλώσσα τῶν παιδιῶν.