«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (ε)

Δευτέρα 22    Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (ε)

    «Τελειώνω τὸν λόγο μου μὲ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ ποὺ ὅλοι μας πρέπει νὰ τὸν θυμόμαστε καλά· «παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (Λκ. 12, 48). Φοβερὰ εἶναι αὐτὰ τὰ λόγια καὶ ἰδιαίτερα γι’ αὐτοὺς στοὺς ὁποίους δόθηκαν πολλά, γιὰ μᾶς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θεός μᾶς ἔβαλε νὰ διακονοῦμε τὸ μεγάλο ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔργο τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.
      Φοβερὸ θὰ εἶναι τὸ τέλος μας ἂν θὰ φανοῦμε δοῦλοι ἄπιστοι. Τότε στὴ φοβερὰ Κρίση τοῦ Θεοῦ θὰ ἀκούσουμε τὰ φοβερὰ λόγια· «Ὢ ποιμένες Ἰσραήλ, μὴ βόσκουσιν ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες; ἰδοὺ τὸ γάλα κατέσθετε καὶ τὰ ἔρια περιβάλλεσθε καὶ τὸ παχὺ σφάζετε καὶ τὰ πρόβατά μου οὐ βόσκετε» (Ἴζ. 34, 2-3).
      Καὶ ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ ποιμένες θὰ δώσουμε λόγο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καὶ ὁ καθένας ἀπό σᾶς ποὺ ἔχει κάποιο ταλέντο ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τοῦ δόθηκαν πολλά. Πολλοὶ ἀπό σᾶς ἔχουν ὑψηλὴ διάνοια, ἰσχυρὴ θέληση καὶ μεγάλη πνευματικὴ δύναμη. Σᾶς δόθηκαν πολλὰ καὶ πολλὰ θὰ ζητηθοῦν ἀπό σᾶς καὶ θὰ δώσετε λόγο ἂν τὰ πλούσια πνευματικά σας χαρίσματα τὰ σκορπᾶτε ἄσκοπα, ἂν δὲν τὰ χρησιμοποιεῖτε γιὰ τὸ καλὸ καὶ γιὰ νὰ διακονεῖτε τὸν πλησίον σας.
     ‘Ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς, στοὺς ὁποίους δόθηκαν λιγότερα πρέπει νὰ θυμᾶστε ὅτι καὶ ἀπό σᾶς θὰ ζητηθοῦν ἂν ὄχι πολλά, λίγα θὰ ζητηθοῦν σίγουρα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ. Φροντίζετε νὰ μὴν εἶστε δοῦλοι ἄπιστοι καὶ ὅλα αὐτὰ πού σᾶς χάρισε ὁ Θεὸς νὰ τὰ μοιράζετε στοὺς ταπεινοὺς καὶ φτωχοὺς ἀδελφούς μας. ‘Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)