Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (θ)

Σάββατο 6 Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (θ)

      «Ἀπό τὸν βίο τοῦ ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ γνωρίζουμε πὼς ἐκεῖνος σηκώθηκε ξαφνικὰ ἀπό τὸ τραπέζι τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ καὶ ἔκανε μετάνοια. Ἡ μετάνοια αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντησή του στὸν χαιρετισμὸ τοῦ ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πέρμ, ὁ ὁποῖος τότε βρισκόταν στὸ δρόμο πρὸς τὴν Μόσχα, 35 βέρστια μακριὰ ἀπό τὴ Λαύρα καὶ χαιρέτησε τὸν ἅγιο. Οἱ μεγάλοι αὐτοὶ ἅγιοι εἶχαν διορατικὸ χάρισμα καὶ διάβαζαν σὰν ἀνοιχτὸ βιβλίο τὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἤξεραν τὰ ὀνόματα τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ἔβλεπαν πρώτη φορά στὴν ζωή τους καὶ ἀπαντοῦσαν στὶς ἐρωτήσεις πρὶν αὐτὲς λεχθοῦν. Αὐτὸ πολλὲς φορὲς τὸ ἔκανε ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ. Θυμᾶστε πὼς ὁ προπάτωρ Ἀβραὰμ ἱκέτευε τὸν Θεό νὰ λυπηθεῖ τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα ἂν θὰ βρεθοῦν ἐκεῖ 50, 40, 30 ἡ 10 δίκαιοι ἄνθρωποι; Οἱ ὅσιοι, οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτοί, χάρη τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς λυπᾶται τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος Τὸν ἀρνεῖται καὶ Τὸν ἐχθρεύεται. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἔχει ἀποστολὴ σπουδαιότερη ἀπ’ αὐτὴ ποὺ ἔχουν οἱ ὅσιοι καὶ γενικῶς ὅλοι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ;
      Πολυτιμότατα μαργαριτάρια θεωρεῖ ὁ ρωσικὸς λαὸς τὰ μοναστήρια του· τὴ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, τὴ Λαύρα τοῦ ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ, τὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Σαρόβ, τοῦ Ποτσάγιεβ, τῶν Σολόβκι καὶ πολλὰ ἄλλα μοναστήρια. Τὸ ἱλαρὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπουν οἱ ἅγιοι ἀσκητὲς πάντα φώτιζε τὴν πονεμένη καρδιὰ τοῦ ρώσικου λαοῦ. Αὐτοὶ λοιπὸν εἶναι οἱ ὅσιοι, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἀσκητές. Πιστεύω ὅτι τώρα κανεὶς ἀπό σᾶς δὲν θὰ τολμήσει νὰ λέει αὐτὰ ποὺ λένε ἐκεῖνοι ποὺ περιφρονοῦν καὶ περιγελοῦν τοὺς μοναχούς.
      Νὰ γονατίσουμε ἐνώπιον αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀγίων τοῦ Θεοῦ. Νὰ εἶναι ἡ ζωή τους γιὰ μᾶς ἕνα ζωντανὸ παράδειγμα ποὺ θὰ τὸ ἀκολουθοῦμε πάντα στὴν ζωή μας. Τώρα ποὺ ἀρχίζει ἡ περίοδος ἰδιαίτερης μετάνοιας καὶ προσευχῆς νὰ ἔχουμε μπροστά μας τὸ παράδειγμα τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μαρίας. Διὰ τῶν πρεσβειῶν της νὰ μᾶς φυλάξει ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Σ’ Αὐτὸν δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)