Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (ε)

Τρίτη 2 Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (ε)

     «Πραγματικὰ μὲ τὸν ἀγγελικό τους βίο οἱ μοναχοὶ φωτίζουν τὸν κόσμο ποὺ ζεῖ μέσα στὴν ἁμαρτία. Μᾶς δείχνουν τὸ σωστὸ δρόμο, ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ δείχνουν τὸ δρόμο στοὺς ταξιδιῶτες. Μᾶς δείχνουν τὴν εἰκόνα ποὺ πρέπει νὰ ἔχει κάθε χριστιανός. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι στοὺς ὁποίους πραγματοποιήθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἔγω ποιῶ κάκεινος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει» (Ἰω. 14, 12).
       Πολλοὶ ἀμφιβάλλουν ἂν στὴν πραγματικότητα μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει ἔργα ἴδια μ’ αὐτὰ ποὺ ἔκανε ὁ Χριστὸς καὶ μεγαλύτερα ἀπ’ αὐτά. Καὶ ὅμως ὑπῆρχαν μεγάλοι ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὰ ἴδια ἔργα ποὺ ἔκανε καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἀνάσταιναν τοὺς νεκρούς, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ, ὁ ὁποῖος ἀνέστησε ἕνα νεκρὸ παιδὶ μετὰ ἀπὸ τὴν παράκληση τοῦ πατέρα του. Οἱ ἅγιοι Μακάριος ὁ Μέγας καὶ Εὐθύμιος ὁ Μέγας ἀνέστησαν πολλοὺς νεκρούς.
     Ὑπῆρχαν ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν αὐτὸ ποὺ κάποτε ἔκανε καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὅταν χόρτασε μὲ λίγα ψωμιὰ τέσσερις καὶ πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους. Τὸ ἴδιο καὶ αὐτοὶ ἐνῶ δὲν εἶχαν τίποτα χόρταιναν μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἑκατοντάδες πεινασμένους ἀνθρώπους, ποὺ ἔρχονταν στὸ μοναστήρι τους. Μὲ τὴν προσευχὴ τους οἱ ἀποθῆκες γέμιζαν σιτάρι, τότε ποὺ οἱ μοναχοὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ μοναστήρι, γιὰ νὰ μὴν πεθάνουν ἀπὸ τὴν πείνα. Νομίζω θυμᾶστε ὅλοι ἕνα τέτοιο θαῦμα ποὺ ἔκανε ὁ ἅγιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ. Καὶ ὄχι μόνο αὐτὸς ἀλλὰ καὶ ὁ μέ¬γας Μακάριος, ὁ μέγας Εὐθύμιος, ὁ μέγας Θεοδόσιος καὶ ὁ ἅγιος Σάββας ὁ Ἁγιασμένος ἔκαναν τὸ ἴδιο θαῦμα. Μετὰ ἀπὸ τὴν προσευχὴ τους οἱ ἀποθῆκες γέμιζαν τροφὴ καὶ χόρταιναν ὄχι μόνο οἱ μοναχοὶ ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ προσκυνητὲς καὶ οἱ φτωχοί.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)