Περὶ τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ (γ)

Πέμπτη 28  Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Περὶ τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ (γ)

     «Τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Θεοῦ ἡ Ἁγία Γραφὴ τὸ δηλώνει συμβολικὰ μὲ τὴ λέξη «χέρια» διότι σύμφωνα μὲ τὴ δική μας ἀνθρώπινη ἀντίληψη ὅλα ὅσα γίνονται γίνονται μὲ τὰ χέρια. Ὅταν ἀκοῦμε γιὰ τὰ πόδια τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ σκεφτόμαστε πὼς ὁ Θεὸς περπατάει ὅπως περπατᾶμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καὶ πηγαίνει ἀπό τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο. Ὁ Θεὸς εἶναι Πνεῦμα καὶ εἶναι πανταχοῦ παρών. Δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ πηγαίνει ἀπό τὸ ἕνα μέρος στὸ ἄλλο γιατί βρίσκεται παντοῦ. Γι’ αὐτὸ δὲν χρειάζεται πόδια.
      Τὰ πόδια, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ δηλώνουν τὴν πανταχοῦ παρουσία του. Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι Αὐτὸς βρίσκεται πάντα καὶ παντοῦ σὲ κάθε τόπο, σὲ ὅλο τὸ σύμπαν. Ὅτι προνοεῖ γιὰ ὅλα καὶ φροντίζει γιὰ τὴν δημιουργία του. Τὴν Θεία Πρόνοια καὶ τὴν Θεία Οἰκονομία πρέπει νὰ φέρνουμε στὸ νοῦ μας κάθε φορὰ ὅταν ἀκοῦμε γιὰ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τοῦ Θεοῦ.
     Ὅταν διαβάζουμε γιὰ τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ λέξη αὐτὴ δηλώνει τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅπως καὶ γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔ¬χει δυνατὰ χέρια ἐμεῖς λέμε ὅτι εἶναι δυνατός. Αὐτὸ λοιπὸν νὰ τὸ θυμόμαστε πάντα καὶ νὰ μὴν ὑποκύπτουμε στὸν πειρασμὸ νὰ βλέπουμε τὸν Θεὸ ἀνθρωπομορφικά. Ὁ Θεὸς εἶναι μέγας, ἀκατανόητος καὶ ἀπερίγραπτος. Εἶναι ἀῒδιος, παντογνώστης, παντοδύναμος, πανάγαθος καὶ δίκαιος!
     Νὰ τὸ θυμόμαστε λοιπὸν καὶ ἔτσι νὰ Τὸν βλέπουμε. Καὶ τότε κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ πεῖ ὅτι ἔχει δικαίωμα νὰ ὀργίζεται ἐπειδὴ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ὀργίζεται. Νὰ τὸ θυμόμαστε καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἄνθρωπομορφικές μας ἰδέες περὶ Θεοῦ, διότι ἔτσι βλέπουν τὸν Θεὸ οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι προσκυνοῦν τὰ εἴδωλα εἴτε μὲ τὴ μορφὴ ἀνθρώπου, εἴτε τῶν διαφόρων ζώων καὶ τεράτων, ὅπως τὸ βλέπουμε ἀκόμα καὶ σήμερα στοὺς ναοὺς τῶν ἰνδουιστῶν.»
     Νὰ μὴν ξεχνᾶμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι ἄπειρος καὶ ἀκατανόητος, ὅτι εἶναι Πνεῦμα….» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)