Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (α)

Παρασκευή  29 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (α)

    «Πλησιάζουμε πρὸς τὸ τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Ἐκκλησία μας ὁρίζει αὐτή τὴν νηστεία πού ὅλοι οἱ χριστιανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν τηροῦν; Ἡ νηστεία αὐτὴ ὑπάρχει ὡς προετοιμασία γιὰ νὰ γιορτάσουμε ἀξίως τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονὸς στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας τὸν σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
     Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ φροντίδα μᾶς προετοιμάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γι’ αὐτὴ τὴν μεγάλη ἡμέρα. Τρεῖς ἑβδομάδες πρὶν τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀρχίζει ἡ προετοιμασία. Τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου μᾶς διδάσκει πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε, γιὰ νὰ εἶναι ἡ προσευχή μας εὐάρεστη στὸν Θεό, καὶ ποιὰ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἡ προσευχή μας γιὰ νὰ μὴν δυσαρεστοῦμε τὸν Θεό. Τὴν Κυριακή τοῦ Άσωτου ἀκοῦμε τὸν λόγο γιὰ τὴν ἄπειρη εὐσπλαχνία τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος δὲν ἀποστρέφεται τοὺς ἀμαρτωλούς, ἀλλὰ μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες δέχεται ἐμᾶς τοὺς ἄσωτους υἱούς του. Τὴν Κυριακή της Ἀπόκρεω μᾶς περιγράφει τὴν τελευταία καὶ φοβερὰ Κρίση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου θὰ κριθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Τὴν Κυριακή τῆς Τυρινῆς μᾶς παρουσιάζει τὴν ἐξορία «ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς» τῶν Πρωτοπλάστων Ἀδὰμ καὶ Εὔας. Τὴν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, τὸ βράδυ, στὸν ἑσπερινό τῆς συγχωρήσεως, ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι πρὶν ἀρχίσουμε τὴ μεγάλη νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς πρέπει νὰ συγχωρήσουμε ὅλους, καὶ αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε ἔχθρα ἤ ἀντιπάθεια καὶ αὐτοὺς ποὺ σὲ κάτι μᾶς δυσαρέστησαν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)