Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (γ)

Κυριακή 31 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν (γ)

    «Ἡ μετάνοιά της διαρκοῦσε χρόνια. Καρπὸς τοῦ ἀγώνα της αὐτοῦ ἦταν ἡ θέωση, καὶ ἔγινε ἡ ὁσία ἄγγελος ἐν σαρκί. Προσευχόταν πάνω στὸν ἀέρα, δυὸ φορὲς μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ ὁσίου Ζωσιμᾶ πέρασε τὸν Ἰορδάνη σὰν στὴν ξηρά, κάνοντας τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Δὲν ἤξερε τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν τὴν εἶχε διαβάσει ποτέ, πῆγε στὴν ἔρημο χωρὶς νὰ πάρει μαζί της τὰ βιβλία, καὶ ὅμως, ὅπως μᾶς τὸ λέει ὁ ἅγιος Ζωσιμᾶς, γνώριζε πολὺ καλὰ ὅλη τὴν Βίβλο. Διδάχθηκε ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Θεό, τὸν λόγο τοῦ Ὁποίου ἄκουγε διαρκῶς στὴν καρδιά της. Τὴν προίκησε ὁ Θεὸς καὶ μὲ διορατικότητα. Ἤξερε τὸ ὄνομα τοῦ μοναχοῦ Ζωσιμᾶ, ἂν καὶ δὲν τὸν εἶχε ξαναδεῖ ποτέ, ἤξερε ὅτι εἶναι ἱερέας. Ἡ ὁσία Μαρία ἔδειξε στὸν κόσμο τὸ πιὸ φωτεινὸ παράδειγμα τῆς μετανοίας καὶ καλεῖ καὶ ἐμᾶς νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὴ τὴν ὁδό. Πρέπει νὰ ντρεπόμαστε ὅταν ἀκοῦμε γιὰ τὴν ζωή της στὴν ἔρημο, διότι οἱ ἴδιοι δὲν μετανοοῦμε καὶ ἀμελοῦμε τὴν καρδιά μας. Πραγματικὰ λαμπρότατο παράδειγμα τῆς μετανοίας ἔδειξε ὁ Θεὸς στὸν κόσμο μὲ τὴ ζωὴ τῆς ὁσίας Μαρίας.
     Μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ ἄλλα παραδείγματα πολὺ ἐκπληκτικά. Ὅπως λόγου χάρη, ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Βάρβαρου, ὁ ὁποῖος στὴν ἀρχὴ ἦταν ληστὴς καὶ εἶχε σκοτώσει στὴν ζωὴ του περίπου τριακόσιους ἀνθρώπους. Μετὰ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδήγησε στὴν μετάνοια. Ὁ μακάριος αὐτὸς ληστὴς πῆγε στὸ σπίτι τοῦ ἱερέα ἐνὸς κοντινοῦ χωριοῦ καὶ ζήτησε ἀπ’ αὐτὸν ἄδεια νὰ μένει μὲ τοὺς χοίρους του. Τρία χρόνια ἔμενε μὲ τοὺς χοίρους, ἔτρωγε μαζί τους καὶ περπατοῦσε στὰ τέσσερα. Μετὰ ἔφυγε ἀπό τὸ σπίτι τοῦ ἱερέα γιὰ νὰ πάει στὸ δάσος ὅπου καὶ ἔζησε ἄλλα δώδεκα χρόνια. Ἐπειδὴ δὲν ἔκοβε τὰ μαλλιά του ἡ ὄψη του ἄλλαξε καὶ ἄρχισε νὰ μοιάζει μὲ ἄγριο ζῶο. Ἦταν θέλημα Θεοῦ νὰ εἶναι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του μαρτυρικό. Οἱ κυνηγοί, ἐπειδὴ τὸν πέρασαν γιὰ ἄγριο ζῶο, τὸν σκότωσαν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)