«Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15

   Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου  2010 «Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»  «Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα ...
   Περισσότερα

   «Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15

   Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου  2010 «Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»  «Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα ...
   Περισσότερα

   1 2 3 4 5 6 10