«Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 1987 15-10-2009

Ἐπιλογές Ἄρθρων: ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940                                ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓ. 25-10                                ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ...

40. Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες, γιὰ τὶς ὅποιες οἱ ἄπιστοι δὲ θέλουν νὰ πιστέψουν.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

35. Μαζὶ μὲ τὴν ἐργαοια τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖται καὶ ἡ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

33.Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ μεταχειρίζεται καὶ αὐτούς τους πονηροὺς δαίμονες γιὰ τὸν καταρτισμὸ τοῦ ἀνθρώπο

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα