29. Τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐργάζονται καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

28. Πῶς θὰ κρίνη ὁ Θεὸς τοὺς πρὸ καὶ μετὰ Χριστὸν Ἰουδαίους καὶ ἐθνικούς.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα