Πρός τήν Νίκην Αὔγουστος 2009

EXOFYLLO-714 Ἐπιλογές Ἄρθρων: ΑΝΘΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

                              ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 30-8

                              ΜΠΟΡΑ ΗΤΑΝ

                              ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ